Aa Naluguru (2004)

చిత్రం: ఆ నలుగురు (2004)
సంగీతం: ఆర్.పి. పట్నాయక్
సాహిత్యం: చైతన్య ప్రసాద్ (All Songs)
గానం: యస్.పి.బాలు, ఆర్.పి. పట్నాయక్ , ఉష
నటీనటులు: రాజేంద్రప్రసాద్, ఆమని
దర్శకత్వం: చంద్ర సిద్దార్థ
నిర్మాత: శ్రీమతి సరిత పట్రా
విడుదల తేది: 09.12.2004

గుండెపై తన్నుతూ గుర్రమే ఎక్కుతూ
ఆటలే ఆడిన పాపాయి
ఇంతలో ఎంతగా ఎదిగెనో వింతగా
వధువుగా మారే మా అమ్మాయి
wish you happy married life
All the best for rest of life
ఆనందాల వేళ ఇది
అభినందనల మాల ఇది
గుండెపై తన్నుతూ గుర్రమే ఎక్కుతూ
ఆటలే ఆడిన పాపాయి

మనం చేస్తున్నాం అనుకుంటాం కాని అదంతా ఒట్టిదే
Marriages are made in Heaven

స్వర్గం లోనే పెళ్ళి చేసేసి దేవుడే పంపుతుంటే
మళ్ళీ ఇట్టా మేళతాళాల వేడుకే ఎందుకో
మీలాంటోళ్ళే నేలపై చేరి రాతలే మార్చుతుంటే
వేళాకోళం కాదు పెళ్ళి అని చాటుదామందుకే
ఆ మూడుముళ్ళే వేస్తే ఏడడుగులు నడిపించేస్తే
కాదయ్యా కళ్యాణము
మనసులనే ముడివేయలి నూరేళ్ళు జత నడవాలి
అపుడేగా సౌభాగ్యము

wish you happy married life
All the best for rest of life
ఆనందాల వేళ ఇది
అభినందనల మాల ఇది
గుండెపై తన్నుతూ గుర్రమే ఎక్కుతూ
ఆటలే ఆడిన పాపాయి

పెళ్ళైన కొత్తలో మా ఆయన నన్ను బంగారం అనేవాడు
ఇప్పుడు బోషాణం అంటున్నాడు

రోజు తింటే నేతి గారైనా చేదుగా మారిపోదా
మోజే తీరితే కాపురం కూడా కొట్టదా బోరుగా
ఏడే కదా స్వరములుండేవి కోటి రాగాలకైనా
కూర్చేవాడికి నేర్పు ఉండాలి కొత్తగా పాడగా
సంగీతపు సాధనలాగ సరదా పరిశోధనకాగా
చెయ్యాలి సంసారము
ఉంటాయి కలిమి లేమి వెంటాడే కష్టము సుఖము
కలబోతే సుఖసారము

wish you happy married life
All the best for rest of life
సుందరం సుమధురం జీవితం ఓ వరం
ఆటలా పాటలా సాగాలి
మంజులం మోహనం జంటగా జీవనం
ఈ క్షణం శాశ్వతం కావాలి
wish you happy married life
All the best for rest of life
ఆనందాల వేళ ఇది
అభినందనల మాల ఇది

*********  *********   ********

చిత్రం: ఆ నలుగురు (2004)
సంగీతం: ఆర్.పి. పట్నాయక్
సాహిత్యం: చైతన్య ప్రసాద్
గానం: యస్.పి.బాలు

నలుగురు మెచ్చినా నలుగురు తిట్టినా
విలువలే శిలువగా మోశావు
అందరు సుఖపడే సంఘమే కోరుతూ
మందిలో మార్గమే వేశావు
బతికిన నాడు బాసటగా
పోయిన నాడు ఊరటగా
అభిమానం అనురాగం చాటేదీ
ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు

పోయిరా నేస్తామా పోయిరా ప్రియతమా
నీవు మా గుండెలో నిలిచావు
ఆత్మయే నిత్యము జీవితం సత్యము
చేతలే నిలుచురా చిరకాలం
నలుగురు నేడు పదుగురిగా
పదుగురు వేలు వందలుగా
నీ వెనుకే అనుచరులై నడిచారు
ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు ఆ నలుగురు

*********  *********   ********

చిత్రం: ఆ నలుగురు (2004)
సంగీతం: ఆర్.పి. పట్నాయక్
సాహిత్యం: చైతన్య ప్రసాద్
గానం: యస్.పి.బాలు

ఒక్కడై రావటం ఒక్కడై పోవటం
నడుమ ఈ నాటకం విధి లీల
వెంట ఏ బంధము రక్త సంబంధము
తోడుగా రాదుగా తుధి వేల
మరణమనేధీ ఖాయమని
మిగిలేను తీపి గాయమని
నీ బరువు నీ పరువు మోసేది…ఆ నలుగురు

రాజని పేధని మంచని చెడ్డని
బేధమే ఎరుగని యామ పాశం
కోట్ల ఈశ్వర్యము కటిక దారిద్ర్యము
హద్ధులే చెరిపేనే బహుధూరం
మూటలలోని మూల ధనం
చేయదు నేడు సహగమనం
మన వెంట కదా గంట నడిచేది… ఆ నలుగురు

నలుగురు మెచ్చిన నలుగురు తిట్టిన
విలువనే శిలువగా మోసావు
అంధారు సుఖపడే సంఘమే కోరుతూ
మందిలో మార్గమే వేశావు
బతికిన నాడు బాసటగా
పోయిన నాడు ఊరటాగా
అభిమానం అనురాగం చేసేది… ఆ నలుగురు

పోయిరా నేస్తామ పోయిరా ప్రియతమ
నువ్వు మా గుండెలో నిలిచావు
ఆత్మాయే నిత్యము జీవితం సత్యము
చేతలే నిలుచురా కలకాలం
నాలుగు నేడు పదుగురు గా
ఆ పదుగురు వేలు వందాలు గా
నీ వెనుకే అనుచరులై నడిచారు… ఆ నలుగురు

error: Content is protected !!