Anandam (2001)

చిత్రం: ఆనందం(2001)
సంగీతం: దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: ప్రతాప్, చిత్ర
నటీనటులు: ఆకాష్ , రేఖ, వెంకట్, తనూరాయ్
దర్శకత్వం: శ్రీనువైట్ల
నిర్మాత: రామోజీరావు
విడుదల తేది: 28.09.2001

ఎవరైనా ఎపుడైనా సరిగా గమనించారా
చలిచెర అసలెప్పుడు వదిలిందో
ఆణువణువూ మురిసేలా చిగురాశలు మెరిసేలా
తొలి శకునం ఎప్పుడు ఎదురైందో

చూస్తూనే ఎక్కడి నుంచో చైత్రం కదిలొస్తుంది
పొగమంచును పోపొమ్మంటూ తరిమేస్తుంది
నేలంతా రంగులు తొడిగి సరికొత్తగా తోస్తుంది
తన రూపం తానే చూసి పులకిస్తుంది
ఋతువెప్పుడు మారిందో
బ్రతుకెప్పుడు విరిసిందో
మనసెప్పుడు వలపుల వనమైందో

ఎవరైనా ఎపుడైనా సరిగా గమనించారా
చలిచెర అసలెప్పుడు వదిలిందో
ఆణువణువూ మురిసేలా చిగురాశలు మెరిసేలా
తోలి శకునం ఎప్పుడు ఎదురైందో

దిరనననన దిరదిరనా దిరనననన దిరనన దిరననా..
దిరనననన దిరదిరనా.. దిరనన దిరనా..
దిరనననన దిరదిరనా దిరనననన దిరనన దిరననా..
దిరనననన దిరదిరనా.. దిరనన దిరనా..
దిరనననన దిరనన దిరనన
దిరనననన దిరనన దిరదిరనా

ఎవరైనా ఎపుడైనా ఈ చిత్రం చూసారా
నడిరాతిరి తొలివేకువ రేఖ నిదురించే రెప్పలపై
ఉదయాలను చిత్రించి ఒక చల్లని మది పంపిన లేఖ

గగనాన్ని నేలని కలిపే వీలుందని చూపేలా
ఈ వింతల వంతెన ఇంకా ఎక్కడిదాకా
చూసేందుకు అచ్చంగా మన భాషే అనిపిస్తున్నా
అక్షరము అర్ధం కాని ఈ విధి రాత
కన్నులకే కనబడని ఈ మమతల మధురిమతో
హృదయాలను కలిపే శుభలేఖ

ఎవరైనా ఎపుడైనా ఈ చిత్రం చూసారా
నడిరాతిరి తొలివేకువ రేఖ నిదురించే రెప్పలపై
ఉదయాలను చిత్రించి ఒక చల్లని మది పంపిన లేఖ

********  *******   ********

చిత్రం: ఆనందం (2001)
సంగీతం: దేవి శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: మల్లికార్జున్, సుమంగళి

కనులు తెరిచినా కనులు మూసినా కలలు ఆగవేలా
నిజము తెలిసినా కలని చెప్పినా మనసు నమ్మవేలా
ఎదుటే ఎపుడూ తిరిగే వెలుగా
ఇదిగో ఇపుడే చూశా సరిగా
ఇన్నాళ్ళూ నేనున్నది నడిరేయి నిదురలోన
అయితే నాకీనాడే తొలిపొద్దు జాడ తెలిసింద కొత్తగా

కనులు తెరిచినా కనులు మూసినా కలలు ఆగవేలా
నిజము తెలిసినా కలని చెప్పినా మనసు నమ్మవేలా

ఓ ఓ… ఓ ఓ… ఓ ఓ… (2)

చరణం: 1
పెదవుల్లో ఈ దరహాసం నీకోసం పూసింది
నీ జతలో ఈ సంతోషం పంచాలని పిస్తోంది
ఎందుకనో మది నీకోసం ఆరాటం పడుతోంది
అయితే నేం ఆ అలజడిలో ఒక ఆనందం ఉంది
దూరం మహ చెడ్డదని లోకం అనుకుంటుంది
కానీ ఆ దూరమే నిన్ను దగ్గర చేసింది
నీలో నాప్రాణం ఉందని ఇపుడేగా తెలిసింది
నీతో అది చెప్పిందా నీ జ్ఞాపకాలె నా ఊపిరైనవని

కనులు తెరిచినా కనులు మూసినా కలలు ఆగవేలా
నిజము తెలిసినా కలని చెప్పినా మనసు నమ్మదేలా

చరణం: 2
ప్రతినిముషం నా తలపంతా నీ చుట్టూ తిరిగింది
ఎవరైనా కనిపెడతారని కంగారుగ ఉంటోంది
నా హృదయం నీ ఊహలతో తెగ ఉరకలు వేస్తోందీ
నాక్కూడా ఈ కలవరమిపుడే పరిచయమయ్యింది
అద్దంలో నా బదులు అరె నువ్వే కనిపించావే
నేనే ఇక లేనట్టు నీలో కరిగించావో
ప్రేమా ఈ కొత్త స్వరం అనుమానం కలిగించి
నువ్వే నా సందేహానికి వెచ్చనైన ఋజువియ్యమంది మరి

కనులు తెరిచినా కనులు మూసినా కలలు ఆగవేలా
నిజము తెలిసినా కలని చెప్పినా మనసు నమ్మదేలా
ఎదుటే ఎపుడూ తిరిగే వెలుగా
ఇదిగో ఇపుడే చూశా సరిగా
ఇన్నాళ్ళూ నేనున్నది నడిరేయి నిదురలోన
అయితే నాకీనాడే తొలిపొద్దు జాడ తెలిసింద కొత్తగా

********  *******   ********

చిత్రం: ఆనందం(2001)
సంగీతం: దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: ప్రతాప్

ఎవరైనా ఎపుడైనా సరిగా గమనించారా
చలిచెర అసలెప్పుడు వదిలిందో
ఆణువణువూ మురిసేలా చిగురాశలు మెరిసేలా
తొలి శకునం ఎప్పుడు ఎదురైందో

చూస్తూనే ఎక్కడి నుంచో చైత్రం కదిలొస్తుంది
పొగమంచును పోపొమ్మంటూ తరిమేస్తుంది
నేలంతా రంగులు తొడిగి సరికొత్తగా తోస్తుంది
తన రూపం తానే చూసి పులకిస్తుంది
ఋతువెప్పుడు మారిందో
బ్రతుకెప్పుడు విరిసిందో
మనసెప్పుడు వలపుల వనమైందో

ఎవరైనా ఎపుడైనా సరిగా గమనించారా
చలిచెర అసలెప్పుడు వదిలిందో
ఆణువణువూ మురిసేలా చిగురాశలు మెరిసేలా
తోలి శకునం ఎప్పుడు ఎదురైందో

********  *******   ********

చిత్రం: ఆనందం(2001)
సంగీతం: దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
గానం: దేవీ శ్రీ ప్రసాద్, మల్లికార్జున్, సుమంగళి

ప్రేమంటె ఏమిటంటె పక్కాగ చెప్పమంటె ఎట్టాగ చెప్పేది మావ
ఏదేదొ అయ్యినట్టు ఏమైందొ తెలియనట్టు వింత వింతగుంటాది ప్రేమా

ప్రేమంటె ఏమిటంటె పక్కాగ చెప్పమంటె ఎట్టాగ చెప్పేది మావ
ఏదేదొ అయ్యినట్టు ఏమైందొ తెలియనట్టు వింత వింతగుంటాది ప్రేమా

ఎడ్వాన్సు వార్నింగు ఇవ్వకుండానె
డేటు టైము మనకి చెప్పకుండానె
గుండెల్లొ చొటుందోలేదొ చూడకుండానె
ఎట్లీస్ట్ మన అనుమతైన అడక్కుండానె
పుట్టేస్తోంది రా ప్రేమా పుట్టేస్తోంది రా ప్రేమా హాయ్ హాయ్
పుట్టేస్తోంది రా ప్రేమా యా పుట్టేస్తోంది రా ప్రేమా హా హా

ప్రేమంటె ఏమిటంటె పక్కాగ చెప్పమంటె ఎట్టాగ చెప్పేది మావ
ఏదేదొ అయ్యినట్టు ఏమైందొ తెలియనట్టు వింత వింతగుంటాది ప్రేమా
ఓ యా

ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ
ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ
వి డోంట్ నో వెన్ వి ఫాల్ ఇన్ లవ్
వి డోంట్ నో వై వి ఫాల్ ఇన్ లవ్
వి డోంట్ నో హౌ వి ఫాల్ ఇన్ లవ్
బట్ ఇట్స్ జస్ట్ గ్రేట్ టు ఫాల్ ఇన్ లవ్

లక్ ఉంటె గాని లవ్వు దక్కదంట వలేసిన అది చిక్కదంట
వలేసిన అది చిక్కదంట
ప్రేమించడం గొప్ప ఆర్టు అంట ప్రేమించబడటం గిఫ్టు అంట
ప్రేమించబడటం గిఫ్టు అంట
లవ్ గెలిస్తె జన్మ ధన్యమంట ఎటు చూసిన గాని స్వర్గమంట
ఫేల్ ఐతె చాల కష్టమంట లైటేసిన లైఫ్ చీకటంట

ప్రేమంటె ఏమిటంటె పక్కాగ చెప్పమంటె ఎట్టాగ చెప్పేది మావ
ఏదేదొ అయ్యినట్టు ఏమైందొ తెలియనట్టు వింత వింతగుంటాది ప్రేమా
ఓ యా

ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ
ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ
వి డోంట్ నో వెన్ వి ఫాల్ ఇన్ లవ్
వి డోంట్ నో వై వి ఫాల్ ఇన్ లవ్
వి డోంట్ నో హౌ వి ఫాల్ ఇన్ లవ్
బట్ ఇట్స్ జస్ట్ గ్రేట్ టు ఫాల్ ఇన్ లవ్

మనసుతోటి మనసునె ముడేసె మంత్రమీ ప్రేమ
కళ్ళలోన కాంతులేవొ నింపె చైత్రమా
కొత్త కొత్త ఊసులేవొ నేర్పె భాష ఈ ప్రేమ
తీయనైన పాటలేవొ పాడె రాగమీ ప్రేమ
కరిగిపోని కలలతోటి గుండెను నింపెనీ ప్రేమ
లేనిపోని ఆశలేవొ రేపె మైకమీ ప్రేమ
ప్రేమె కద శాస్వతం ప్రేమించడమె జీవితం
ప్రేమకె మనసు అంకితం అంకితం
ప్రేమె కద శాస్వతం ప్రేమించడమె జీవితం
ప్రేమకె మనసు అంకితం అంకితం

ప్రేమంటె ఏమిటంటె పక్కాగ చెప్పమంటె ఇట్టాగె చెప్పాలి మావ
చూసినట్టు చెబుతుంటె నమ్మకేమి చేస్తాము విని నేర్చుకుందాము ప్రేమా

ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ
ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ హాయ్ ప్రేమ ప్రేమ
వి డోంట్ నో వెన్ వి ఫాల్ ఇన్ లవ్
వి డోంట్ నో వై వి ఫాల్ ఇన్ లవ్
వి డోంట్ నో హౌ వి ఫాల్ ఇన్ లవ్
బట్ ఇట్స్ రియల్లి గ్రేట్ టు ఫాల్ ఇన్ లవ్ యార్

********  *******   ********

చిత్రం: ఆనందం(2001)
సంగీతం: దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: పోతుల రవికిరణ్
గానం: సునీతారావ్

ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న
ధినన ధినన ధినన ధినన దిర్దిర్ధిన్న
ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న న

ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న
ధినన ధినన ధినన ధినన దిర్దిర్ధిన్న
ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న న

ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న
ధినన ధినన ధినన ధినన దిర్దిర్ధిన్న
ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న న

ఆ ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న న

హ ఒక మెరుపు మెరిసె నయనములొ
చిరు చినుకు కురిసె హృదయములొ
మది పలుకుతున్న సమయములొ
శ్రుతి కలుపుతున్న పవనములొ
మనలో మనకే
మనలొ మనకే ఈ తెలియని అలజడి కలిగినదని

ఒక మెరుపు మెరిసె నయనములొ
చిరు చినుకు కురిసె హృదయములొ
మది పలుకుతున్న సమయములొ
శ్రుతి కలుపుతున్న పవనములొ

ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న
ధినన ధినన ధినన ధినన దిర్దిర్ధిన్న
ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న న

ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న
ధినన ధినన ధినన ధినన దిర్దిర్ధిన్న
ధినన ధినన ధినన ధినన నాదిర్ధిన్న న

కనులు తెరిచి నిదుర మరిచి
పరుగులతొ జయిస్తు ప్రతి నిమిషం
కలలు విరిసి మనసు మురిసి
అరుపులతొ జపించు ప్రతి తరుణం
ఉరుములతొ మాకు గుసగుసలేమొ పెదవుల పిలుపులు పదనిసలె
రంగులతొ నింగి ఎదురై నిలచిన చిరుత చురుకు రగిలిన రగడలొ

ఒక మెరుపు మెరిసె నయనములొ
చిరు చినుకు కురిసె హృదయములొ
మది పలుకుతున్న సమయములొ
శ్రుతి కలుపుతున్న పవనములొ

కలికి చిలక అలక చిలికి
పొగరులతొ ఒకింత పందెములె
మెరుపు తునక తలుకుమనక
కులికెనులె ఒయ్యారి చందములె
మిసమిసలనె చూచి ఎగబడితె తొలి రుసరుసలు చూసి పరుగెడితె
ఈ సమరములొ మాది గెలుపైతె ఎద ఎగసి ఎగసి ఉరకలు ఉరికెను

ఒక మెరుపు మెరిసె నయనములొ
చిరు చినుకు కురిసె హృదయములొ
మది పలుకుతున్న సమయములొ
శ్రుతి కలుపుతున్న పవనములొ
మనలో మనకే
మనలొ మనకే ఈ తెలియని అలజడి కలిగినదని

ఒక మెరుపు మెరిసె నయనములొ
చిరు చినుకు కురిసె హృదయములొ
మది పలుకుతున్న సమయములొ
శ్రుతి కలుపుతున్న పవనములొ

********  *******   ********

చిత్రం: ఆనందం(2001)
సంగీతం: దేవీ శ్రీ ప్రసాద్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: టిప్పు

చికు చికు చం చికు చం చం చం ప్రతి నిమిషం ఆనందం
చికు చికు చం చికు చం చం చం మనసంత ఆనందం
రంగుల లోకం అందించె ఆహ్వానం ఆనందం
ఆశల జెండ ఎగరేసె స్వాతంత్రం ఆనందం

చికు చికు చం చికు చం చం చం ప్రతి నిమిషం ఆనందం
చికు చికు చం చికు చం చం చం మనసంత ఆనందం

హొయ్యాహొరె హొయ్యాహొరె హొయ్యారె హొయ్యరారె హొయ్యాహురె
హొయ్యాహొరె హొయ్యాహొరె హొయ్యారె హొయ్యరారె హొయ్యాహురె
హొయ్యారె హొయ్యరారె హొయ్యాహురె
హొయ్యారె హొయ్యరారె హొయ్
హొయ్యారె హొయ్యరారె హొయ్యాహురె
హొయ్యారె హొయ్యరారె హొయ్

ఊరించె ఊహల్లొ ఊరేగడమె ఆనందం
కవ్వించె కల కోసం వేటాడటమె ఆనందం
అలలై ఎగసె ఆనందం అలుపె తెలియని ఆనందం
ఎదరేమున్న ఎవరేమన్న దూసుకుపోతూ ఉంటె ఆనందం
ఆనందం

చికు చికు చం చికు చం చం చం ప్రతి నిమిషం ఆనందం
చికు చికు చం చికు చం చం చం మనసంత ఆనందం

దం అదం అదం ఆనందం అదం అదం
దం అదం అదం ఆనందం అదం అదం
దం అదం అదం ఆనందం అదం అదం

ప్రతి అందం మనకోసం అనుకోవడమె ఆనందం
రుచి చూద్దాం అనుకుంటె చేదైన అది ఆనందం
ప్రేమించడమె ఆనందం ఫెయిలవ్వడమొక ఆనందం
కలలె కంటు నిజమనుకుంటు గడిపె కాలం ఎంతొ ఆనందం
ఆనందం

చికు చికు చం చికు చం చం చం ప్రతి నిమిషం ఆనందం
చికు చికు చం చికు చం చం చం మనసంత ఆనందం
రంగుల లోకం అందించె ఆహ్వానం ఆనందం
ఆశల జెండ ఎగరేసె స్వాతంత్రం ఆనందం

తననానన తనన తన్న తనెనానెనన్నన్న
తననానన తనన తన్న తనెనానెనన్నన్న

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews

See More Lyrics
Subhalekhalu (1998)
error: Content is protected !!