Athidhi (2007)

చిత్రం: అతిధి (2007)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: అనుస్కా మంచంద, రంజిత్
నటీనటులు: మహేష్ బాబు, అమ్రిత రావు
కథ: వక్కంతం వంశీ
దర్శకత్వం: సురేందర్ రెడ్డి
నిర్మాతలు: రొన్నే స్క్రూవల, సిద్దార్ద్ రాయ్ కపూర్, జి.రమేష్ బాబు
విడుదల తేది: 19.10.2007

రాత్రైన నాకు ఓకే పగలైన నాకోకే
క్లాసైన నాకు ఓకే మాసైతే డబల్ ఓకే
తక తయ్య తక తయ్య ఇక తయ్యారే
ఎపుడైనా ఎక్కడైనా ఓరబ్బీ వీలు కాదు అన్నానా
చల్ హాట్ సాలి పగళి టచ్ ఇస్తే నువ్వే చడతా
చల్ హాట్ సాలి పగళి ఓ ఓ ఓ
చల్ హాట్ సాలి పగళి దిక్కోస్తే తిడతా కొడతా
చల్ హాట్ సాలి పగళి ఓ ఓ ఓ
రాత్రైన నాకు ఓకే పగలైన నాకోకే
రాత్రైన నాకు ఓకే పగలైన నాకోకే
క్లాసైన నాకు ఓకే మాసైతే డబల్ ఓకే

చరణం: 1
ఓడించే మగాడు రోయ్ సాలా సాలా సాలా
ఢీ కొడితే ఒక్కోక్కడు ఎగిరే వాలీ వాలా
గుండెల్లో గూభేలురోయ్ చూపే తౌజండ్ వాలా
అడ్డొస్తే ధడేలురోయ్ వీడే హే మధు వాలా
పట్టి నార తీస్తానే తుక్కురేగదీస్తానే ఉప్పు పాతరేస్తానే  టైరో టైరో బేబే
ఆఙా మేరీ జిగిరి నీ మీదే చేతులు వేస్తా
ఆఙా మేరీ జిగిరి  ఓ ఓ ఓ
చల్ హాట్ సాలి పగళి ఎనకొస్తే వాయే తీస్తా
చల్ హాట్ సాలి పగళి ఓ ఓ ఓ
రాత్రైన నాకు ఓకే పగలైన నాకోకే
రాత్రైన నాకు ఓకే పగలైన నాకోకే
క్లాసైన నాకు ఓకే మాసైతే డబల్ ఓకే

చరణం: 2
వస్తావ నా రాజ ఈ రోజు కానీ గుడ్ నైట్ ఐ వాంట్ టు మీ విత్ యూ
టు గెదర్ విల్ బెటర్ ఫ్రీ ఫర్ యు
ఆజా మేరీ బాహోగయా జా
వస్తావ వస్తావ వస్తావ వ వ వ వ వ వ వస్తావ వస్తావ వస్తావ వస్తావ
నా వయసే కడుక్కు జాయ్ ఊది ఊది తాగేయ్
నా నడుమే చటాక్ రో ఉల్టా ఫల్టా చేసేయ్
నీ అడుగే తుఫానురో తాడో పేడో తేల్చేయ్
నీ పొగరే తుపాకిరో నన్నే నన్నే పేల్చేయ్
అమ్మా తిమ్మిరెక్కిందా బోడీ తొందరెట్టిందా
నన్నే తట్టుకుంటుందా ఉంగా ఉంగా బేబే
ఆఙా మేరీ జిగిరి నీ మీదే నేనే పడతా
ఆఙా మేరీ జిగిరి  ఓ ఓ ఓ
చల్ హాట్ సాలి పగళి మెలికేసి మడతే పెడతా
చల్ హాట్ సాలి పగళి ఓ ఓ ఓ
క్లాసైన నాకు ఓకే మాసైతే డబల్ ఓకే
రాత్రైన నాకు ఓకే పగలైన నాకోకే
క్లాసైన నాకు ఓకే మాసైతే డబల్ ఓకే

*********   **********  ********

చిత్రం: అతిధి (2007)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: అనుస్కా మంచంద, రంజిత్

పల్లవి :
కిలాడి కూన పల్ పల్ పేచిలేలా నాతోనా
కన్నులతో తేలీపారా చూస్తావేలో బోలోనా
సిల్లీగ పైపైనాపై అలిగినా నమ్మేది లేదో ఏమైనా
నువ్విలా పారిపరి కసిరినా కన్నీరె రాదె ప్రేమేనా
డిస్టర్బ్ చెయ్యకు డిస్టర్బ్ చెయ్యకు పిల్లా గడిగడి ఓఓఓ
డిస్టర్బ్ చెయ్యకు డిస్టర్బ్ చెయ్యరా రోజూ కలబడి ఓఓఓ
టెన్షన్ పెట్టకు టెన్షన్ పెట్టకు గడిగడి కలబడి ఓఓఓ
టెన్షన్ తప్పదు టెన్షన్ తప్పదు వస్తావడివడి ఓఓఓఓ

చరణం : 1
చుట్టూర చూస్తే నీకు ప్రేమే కనబడు లోకాన
ఉన్నాది ప్రేమగాని పదుగురుకే నేపంచేనా
ఆమాత్రం మాటే ఇస్తా జానే జాబా నీకంటునేనే లేనా
ఇల్లారా దారికాచే కుర్రదానా ఎల్లాగె నీతో ఈపైనా
డిస్టర్బ్ చెయ్యకు డిస్టర్బ్ చెయ్యకు పిల్లో పడిపడి ఓఓఓఓ
డిస్టర్బ్ చెయ్యరా డిస్టర్బ్ చెయ్యరా లవ్‌మి మరిమరి ఓఓఓఓ
టెన్షన్ పెట్టకు టెన్షన్ పెట్టకు ఎదురుగ నిలబడి ఓఓఓఓ
టెన్షన్ తప్పదు టెన్షన్ తప్పదు రానా ఎగబడి ఓఓఓఓ

చరణం : 2
గమ్యములే వేరు చూడు ఆశవీడు నాపైనా ఎల్లాగ తూర్పు
పడమర ఒకటయ్యే బోలోనా
గుండ్రంగా ఉందోయ్ భూమి తెలుసునా వస్తావు తిరిగి ఏమైనా
అందాక వస్తే నీతో ఏనాడైనా చూద్దామె ఆపైనా
డిస్టర్బ్ చెయ్యకు డిస్టర్బ్ చెయ్యకు పిల్లా చోరబడి ఓఓఓ
డిస్టర్బ్ చెయ్యరా డిస్టర్బ్ చెయ్యరా వల్లో పడిమరి ఓఓఓ
టెన్షన్ పెట్టకు టెన్షన్ పెట్టకు పడతై ఇకమరి ఓఓఓ
టెన్షన్ తప్పదు టెన్షన్ తప్పదు చూస్తా తదుపరి ఓఓఓ

*********   **********  *********

చిత్రం: అతిధి (2007)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: నవీన్ రీటా

గోన గోన గోన గో న న నన ……గోన గోన గోన గో న న నన
గోన గోన గోన గో న న నన ……..హొ హొ హొ హొ
గోన గోన గోన గో న న నన……..గోన గోన గోన గో న న నన
గోన గోన గోన గో న న నన……. హొ హొ హొ హొ

ఓరి నాయనో పిచ్చ పిచ్చగా నచ్చావో చానా
ఓరి దేవుడో అందువల్లనే చచ్చా నీపైన
నొక్కి నొక్కి చెప్పకే ఒక్కమాట every time time time time
చేత చిక్కి చిక్కి చెప్పకే చిన్న మాటone more time time time time
లెక్కపెట్టి చెప్పితే గంట గంట waste your time
చేత చిక్కినాక చెప్పితే ఉన్నదంతా సరదా time time time time

గోన గోన గోన గో న న నన ……గోన గోన గోన గో న న నన
గోన గోన గోన గో న న నన ……..హొ హొ హొ హొ
గోన గోన గోన గో న న నన……..గోన గోన గోన గో న న నన
గోన గోన గోన గో న న నన……. హొ హొ హొ హొ

*********   **********  *********

చిత్రం: అతిధి (2007)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: నవీన్ రాహుల్ నంబియర్

ఖబడ్దారని కబురు పెట్టరా….గుబులు పుట్టదా చెడు గుండెలో
నిదర దారిని తగలబెట్టరా….పగలు పుట్టదా నడి రాత్రిలో
పిరికిగ పరుగు తీస్తావా….పొగరుగ పోరు చేస్తావా
కలుగున నక్కి ఉంటావా….ఎవరికీ చిక్కనంటావా
చెడునే తరుముతుంటే ఎక్కడున్నా కంటపడవా
ఖతం ఖతం ఖేల్ ఖతం ఖతం

ఖబడ్దారని కబురు పెట్టరా….గుబులు పుట్టదా చెడు గుండెలో
Dont ever mess with me..i’m gonna break u down
That way… Thats the way!

నీ పేరే సమరశంఖమై వినిపించనీ విద్రోహికి
ఆయువు తోడేసే యముడి పాశమే అనిపించనీ అపరాధికి
పిడికిలి ఎత్తి శాసించు
పిడుగుని పట్టి బంధించు
యుద్ధం తప్పదంతే బ్రతుకు పద్మవ్యూహమైతే
ఖతం ఖతం ఖేల్ ఖతం ఖతం
ఖబడ్దారని కబురు పెట్టరా….గుబులు పుట్టదా చెడు గుండెలో

**********   **********  *********

చిత్రం: అతిధి (2007)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: దీపు, ఉష

పల్లవి :
సత్యం ఏమిటో స్వప్నం ఏమిటో చెప్పేదెవరు ఏ కంటికైనా
రెప్పలదుప్పటి కప్పే చీకటి చూపించేనా ఏ కాంతినైనా
నిను నీవే సరిగా కనలేవే మనసా
నడిరాతిరి నడకా కడతేరదు తెలుసా
ఏవో జ్ఞాపకాల సుడిదాటి బైటపడలేవా
ఎన్నో తీపి సంగతుల రేపు పిలుపు వినలేవా

చరణం : 1
చంద్రుడి ఎదలో మంటని వెన్నెల అనుకుంటారని
నిజమైనా నమ్మేస్తామా భ్రమలో పడమా తెలిసీ
జాబిలిని వెలివేస్తామా తనతో చెలిమే విడిచీ
రూపం లేదు గనక సాక్ష్యాలు అడిగి ఎవరైనా
ప్రాణం ఉనికి పైన అనుమానపడరు ఎపుడైనా
నిను నీవే సరిగా కనలేవే మనసా
నడిరాతిరి నడకా కడతేరదు తెలుసా

చరణం : 2
పోయింది వెతికే వేదనా ఉంటుంది ఏదో పోల్చునా
సంద్రంలో ఎగిసే అలకి అలజడి నిలిచేదెపుడో
సందేహం కలిగే మదికి కలతను తీర్చేదెవరో
శాపంలాగ వెంట పడుతున్న గతం ఏదైనా
దీపంలాగ తగిన దారేదో చూపగలిగేనా

*********   **********  *********

చిత్రం: అతిధి (2007)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: రాహుల్ నంబియర్, ధర్మ

వల్లా వల్లా ఏడ్చెను పిల్ల పిలిచిందే పిల్ల
ఖుల్లం కుల్లా కులుకుల ఖిల్లా మెరిసిందే ఇల్లా
వల్లా వల్లా నా వయసిల్లా విరిసే నీవల్లా
ఎల్లా ఎల్లా ఇహ నా వల్లా తెలిసే అడగాలా
something said no way నాతో రాలేవే
show me edho way నాది నీ తోవే
బాపురే జానేమాన్ కావలి యారో యారో
క్యా కరే మనకేం లే గోలి మారో మారో

ఏదో చూస్తా వీలు చూసుకొని
నీతో వస్తా కళ్ళు మూసుకొని

వల్లా వల్లా ఏడ్చెను పిల్ల పిలిచిందే పిల్ల
ఖుల్లం కుల్లా కులుకుల ఖిల్లా మెరిసిందే ఇల్లా
o yeah
వల్లా వల్లా నా వయసిల్లా విరిసే నీవల్లా
ఎల్లా ఎల్లా ఇహ నా వల్లా తెలిసే అడగాలా
o yeah

పంతం ఒళ్ళో బడాయి ఒళ్ళో నచ్చావే నువ్వు మహా
మీసం రోషం వారేవా నాతో సరసం కోరవా
ఆరంభంలో మరెందువల్లో రెచ్చిందా తహ తహ
పాపం తాపం తాళవా మైకంలో పడి తేలవా
మిలమిల మెరిసిందే జింక దేఖో దేఖో
నలుగురు వేటాడేలోగా దాక్కో దాక్కో
నువ్వుంటే ఏ బెంగ లేదు కదా
కాబట్టే కంగారైంది ఎద

వల్లా వల్లా నా వయసిల్లా విరిసే నీవల్లా
ఎల్లా ఎల్లా ఇహ నా వల్లా తెలిసే అడగాలా

కోరి కోరి కోరి కోరి కోరి కోరి
కోరి కోరి కోరి కోరి కోరి కోరి
వంపుల పిల్ల వయారం ఇల్లా విహారిస్తే విల విల
అంతా చూసే వింతలా హాల్ చల్ హాల్ చల్ చిందులా
తుంటరి జిల్లా తుఫాను ఈల దూసుకురా జరా జరా
అందం చందం ఉందిరా అందిస్తాగా విందులా
వరదలా ఉంచాయి నీలో లయలు హొయలు
దరిమిలా మనమేం చేయ్యాలో బోలో బోలో
ముందేముంది చూడనీవు కదా
సందేహిస్తే సాగుతుందా కథ
వల్ల వల్ల … వల్ల వల్ల

వల్లా వల్లా ఏడ్చెను పిల్ల పిలిచిందే పిల్ల
ఖుల్లం కుల్లా కులుకుల ఖిల్లా మెరిసిందే ఇల్లా
o yeah

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

See More Lyrics
Bahumati (2007)
error: Content is protected !!