Bhale Bhale Magadivoy (2015)

చిత్రం: భలే భలే మగాడివోయ్ (2015)
సంగీతం: గోపిసుందర్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: కార్తిక్ , చిన్మయి
నటీనటులు: నాని , లావణ్య త్రిపాఠి
దర్శకత్వం: మారుతి
నిర్మాతలు: వి.వంశికృష్ణారెడ్డి, ప్రమోద్ ఉప్పలపాటి, బన్నీ వాస్
విడుదల తేది: 04.09.2015

హెల్లొ హెల్లొ ఏ మాట చెప్పాక ఓ పిల్లో
హెల్లొ హెల్లొ వొదిలేయకే నన్నే ఊహల్లో
నెలేనే నీలో ఓ
చల్ చలో నా హల్చాల్ కర్లో న
నీ రాకతో నా లైఫ్ఎః కలర్‌ఫుల్ హై న
లవ్ ఫీల్-లో నా ఫాలింగ్ ఆవతున్న
నీ మాటకి నా హార్ట్ ఏ ఫ్లైయింగ్ అ లోన
నా పెదలలో ఉన్నదే
నీ పదాలలో ఉన్నదే
నీకల చెప్పాలన్నదే ఇదే
హెల్లొ హెల్లొ నే వేటింగ్ నీ ఊహల్లో
హెల్లొ హెల్లొ నే తడిసానే లవ్ వెన్నల్లో
నను చూశా నీలో హో

చల్ చలో న హల్చాల్ కార్లో న
నీ రాకతో నా లైఫే కలర్‌ఫుల్ హై న
లవ్ ఫీల్-లో నా ఫాలింగ్ ఆవతున్న
నీ మాటకి నా హార్ట్-ఏ ఫ్లైయింగ్-అః లోన

బటర్‌ఫ్లై నేను ఫ్లవర్ అ నువ్వా
నో నో నే బెటర్ హాఫ్ ఏ నేను
హనీ నువ్వే నే హనీ బీ నేను
నో నో నీ హనీ క్వీన్ ఎః నేను

నా కలల నువ్వా నాకు నిదూరనివ్వ
నీ వొళ్లో వెన్నల్లో ఎద చదారనివ్వ
హెల్లొ హెల్లొ నేయ్ తడిసానే లవ్ వెన్నల్‌లో
హెల్లొ హెల్లొ లవ్ అట్ల్యాంటికే గుండెల్లో
మునిగా లవ్ సీ లో ఓహూ
చల్ చలో న హల్చాల్ కార్లో న
నీ రాకతో నా లైఫే కలర్‌ఫుల్ హై న
లవ్ ఫీల్-లో నా ఫాలింగ్ ఆవతున్న
నీ మాటకి నా హార్ట్-ఏ ఫ్లైయింగ్-అః లోన

పూల కుండి అయ్యే దాచింది గుండె
ఆ పూలకు ప్రాణం నేనవ్తలే
కల మార్కెట్ అయ్యే నా కళ్ళు రెండే
ఆ కలలే రెప్పలు దాటిస్తలే
నాకు తెలియదు లే నిను విడువటమే
మాయల్లే మరిచలె నిను మరువడమే
హెల్లొ హెల్లొ నేయ్ తడిసనే లవ్ వెన్నల్‌లో
హెల్లొ హెల్లొ లవ్ అట్ల్యాంటిక్-ఎః గుండెల్లో
మునిగా లవ్ సీ లో ఓహూ

********  ********   *********

చిత్రం: భలే భలే మగాడివోయ్ (2015)
సంగీతం: గోపిసుందర్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: రేణుకా అరుణ్

ఎందరో మహానుభావులు
ఎందరో మహానుభావులు
అందరిలో తాను ఒకడూ..
ఎందరో మహానుభావులు
అందరిలో తాను ఒకడూ..
అందుకే నా ప్రేమ పాత్రుడూ..

సొంతమూ స్వార్థామే..ఏఏ…
స్వంతమూ.. స్వార్థామే.. ఏఏ..
స్వంతమూ.. స్వార్ధామే లేక
తనవల్ల అందరూ సుఖించగానూ
చూచి భ్రహ్మానందమనుభవించు
వాడందుకే నా ప్రేమ పాత్రుడూ..ఊఊ..

సా… ససనినిసనినిసని పా.. పమపనిసరీ..
రిగ రిరిగ రిరిగ రిరిగ రిరిసా గరీ నిసని
అందుకే నా ప్రేమ పాత్రుడు
పా… రిమప రీమ రిమప మపా నిగరిరీ
గరి సని పనిస పనిస పాపరీ గరిస పాపమరి
మపని రీమపని సరిమపనీ పనిసనిస
నిసరీరి రిగరి రీగరి రిగరి రిగరి సనిస నిసని పనిసరి

గరి నిస సని నిపమ రిమపని
సా… నిపా.. మరి.. గరిస నిసరిసాని..
అందుకే నా ప్రేమ పాత్రుడు

నా ఊహలోని మన్మధుండతడు
నా హృదంతరమందగల జ్ఞాన సుందరుడు
వెన్నెలల పసిడి జల్లువలె తన ఎడ
చల్లని వాత్సల్యము జనియించగను
ఎయ్యది ప్రియమో నాదుభావమేమో
సత్వరమెరింగి సంతతంబునను
గుణభజనానంద కీర్తనము సేయు
వాడందుకే నా ప్రేమ పాత్రుడు..
వాడందుకే నా ప్రేమ పాత్రుడు..
వాడందుకే నా ప్రేమ పాత్రుడు..ఊఊ..

********  ********   *********

చిత్రం: భలే భలే మగాడివోయ్ (2015)
సంగీతం: గోపిసుందర్
సాహిత్యం: శ్రీమణి
గానం: సచిన్ వారియర్

స స ప మ ప స స..
స స ప మ ప స స..
ప ప ని ని ప మ గ మ ప మ..

మొట్ట మొదటి సారి పట్ట పగటివేళ..
ఎదురయ్యింది చందమామా..
హేల… చారడేసి కళ్ళా…
గుండెల్లో గుచ్చుకున్న ముల్లా…
ఓహో… హో హేల… పువ్వంటి పెదాలా..
నా స్వాశనాపే బంగారు బాణాలా…

స స ప మ ప స స..
స స ప మ ప స స..
ప ప ని ని ప మ గ మ ప మ..
మొట్ట మొదటి సారి పట్ట పగటివేళ..
ఎదురయ్యింది చందమామా..

ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..
మధు మంత్రం చవి చూస్తున్నా..
ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..
మర యంత్రం ఐపోతున్నా..
అడుగే నన్ను వద్దన్నా పరుగే ఇక ఆగేనా..

ఇదివరకటి నేనేనా ఇలా ఉన్నా…
నాలో ప్రేమనూ నీ కానుకివ్వగా..
అర చేతులందు మొలిచెను పూవనం..
నీ వల్లనే చెలీ..నా గుండే లోతుల్లో..
ఓ పాలపుంత పేలిన సంబరం…

స స ప మ ప స స..
స స ప మ ప స స..
ప ప ని ని ప మ గ మ ప మ..
మొట్ట మొదటి సారి పట్ట పగటివేళ..
ఎదురయ్యింది చందమామా..

ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ..
కనురెప్పల దోచెలి చాచా..
ఓ.. ఓ.. ఓ.. ఓ…
కలలోకి నిన్నే పిలిచా..
తొలి చూపున ప్రేమించా..
మలి చూపున మనసిచ్చా..
నిదురకి ఇక సెలవిచ్చా..
నీ సాక్షిగా పరిచయమే ఓ పరవశమై..
నను పదమందే నీ నీడగా..
నా జత సగమై రేపటి వరమై..
నువ్వూంటావా నా తోడుగా..

హేల… చారడేసి కళ్ళా…
గుండెల్లో గుచ్చుకున్న ముల్లా…
ఓహో… హో హేల… పువ్వంటి పెదాలా..
నా స్వాశనాపే బంగారు బాణాలా…
స స ప మ ప స స..
స స ప మ ప స స..

ప ప ని ని ప మ గ మ ప మ..
మొట్ట మొదటి సారి పట్ట పగటివేళ..
ఎదురయ్యింది చందమామా..

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews

See More Lyrics
Prema lekha (1996)
error: Content is protected !!