Billa (2009)

చిత్రం: బిల్లా (2009)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: రీటా
నటీనటులు: ప్రభాస్ , అనుష్క శెట్టి, నమిత
దర్శకత్వం: మెహర్ రమేష్
నిర్మాతలు: డి.నరేంద్ర, సాయి మౌనిష్
విడుదల తేది: 03.04.2009

ఎల్లోరా శిల్పాన్ని వస్తున్నా నీకేసి
నాలో అందాలన్నీ అందిస్తా పోగేసి
ఎల్లొరా శిల్పాన్ని వస్తున్నా నీకేసి
నాలో అందాలన్నీ అందిస్తా పోగేసి

నన్నె పడగొట్టెల నీ పొగరె నచ్చింది
మూడె చెడగొట్టెల నీ పొగరె గిచింది
కనుకే మెరుపై తల వెస నీ మీద
దూకె దుడుకై ఒళ్ళొ పడిపొరాద
నా నా నష హూ
నీకె ఓటేసుకున్న నిన్నె పట్టేసుకొన,
నీ పై ఒట్టేసుకున్న నాతొ కట్టేసుకున్న

లొకాలే ఏలుతొంది నువ్వైన
నీ తొ నె పందెమెసుకొన,
వెటాదె లడి కూన నీ కాన
సిమ్హన్నె లొంగదీసుకొన
లెఫ్ట్ రైట్ నీ పై నా సొగసె గురిపెడత
రైటో రాంగో నీకు నా వయసె బలిపెడతా
మనసే అతికె మగవాడివి నువ్వేగా
కసితో రగిలే నవ నాగిని నేనేగా
నా నా నష హూ
నీకె ఓటేసుకున్న నిన్నే పట్టేసుకోన
నీపై ఒట్టేసుకున్న నాతొ కట్టేసుకున్న

నీకొసం వేచి ఉంది దిల్ మెరా
ఆనందం అంతు చూసుకోరా
ఆరటం దాటుతోంది పొలిమేర
ఆహ్వానం మన్నించి దొరికిపోరా
అందం చందం మొత్తం అత్తర్లా కురిపిస్తా
ఖుల్లం కుల్ల స్వర్గం అంచుల్లో మురిపిస్తా
చలిలొ ఝలకొ చెలరేగాలే చాల
సెగలు పొగలు చల్లరాలీ వేళ
నా నా నష హూ

**********   **********   **********

చిత్రం: బిల్లా (2009)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: మనో , రంజిత్, కన్నన్

హరి లో రంగ హరి హరి లో రంగ హరి
చేయ్యెస్తే చోరి చోరి కిరి కిరి
చోరి లో రంగసరి దేశంలో లేడు మరి
దొంగల్లో దాదా దొంగ ఈడే మరి

అబ్బా రంగా నువు చాకు రా
నిజంగా నువు కొక్ రా
సామి రంగా  నువు సూపర్ ఎహె
హరి లో రంగ హరి హరి లో రంగ హరి
లుక్కెస్తే లెక్కసరీ కిరి కిరి

దాగుడు మూత దండాకోరు పారహుషారు
ఈడొచ్చాడంటే ఊరు వాడా మాయ బజారు
చిటికెల్లోన శాల్తిలన్నీ గల్లంతవ్వాలి
జన జంతర్ మంతర్ మంతరమేస్తె కొంపల్ కొల్లేరే
మన పూలన్ దేవి పుట్టిన రోజే నువ్వు పుట్టావే
శోబారాజుకి ఎనకటి జన్మలో ఫ్రె౦డ్ అయి ఉంటవ్ లే
నీకు కాఫీ ఇస్తే కప్పు సాసరు లేపే టైపే లే
పేరింటేనే జేబులన్ని దడుసుకుంటాయె
ఓరా చుపు లోనే తాళాలన్ని తెరుసుకుంటాయే
ఇట్టా టచ్చింగ్ ఇస్తే బీరువాలే బావురుమంటాయే

అబ్బా రంగా నువు కింగ్ రా
పచ్చి దోంగా ఉపీంగ్ రా
సామి రంగా నువు బంపర్ ఏహె

యదు వంశ సుధాంబరి చంధ్రా స్వామి రారా
రత్నాకర సమగంభీరా స్వామి రారా
శత కొటి మన్మాధాకారా స్వామి రారా
పర రాజ శత్రుసంహారా స్వామి రారా
నారి జన మానస చోరా చోరా చోరా చోరా..

లేడీస్ అంతా నీ చుట్టూరా చేక్కర్లేస్తారే
ఓరి గోపి కృష్ణ గొడలు దూకీ రా రా అంటారే
నువ్వు చేయ్యెసుకుంటె పరుసు మనసు నీదేన౦టారే
చిన్న పెద్ద పేద గోప్ప తెడాలె లేవే
నోటన్నాకా వందా వేయ్యి అన్ని ఒకటేలే
సేతికంది దేదో సప్పున నొక్కి వెలిపొతుండాలే

అబ్బా రంగా నువు కత్తి రా
టింగు రంగా నువు కంచు రా
సామి రంగా నువు ముదురు ఏహె

ఐటమ్స్ అన్ని నీకడకొచ్చి గగ్గోలంటే
నీ కాడుంటాం ఎత్తకపొమ్మని బతిమాలాస్తుంటే
అంతో ఇంతో సాయం చెస్తే తప్పే లేదసలే
మనిసన్నాకా పుట్టేసీనాక ఏదోటి సేయల్లే
మనకొచ్చిందేదో నచ్చిందేదో సేస్తా ఉండాల్లే
అరె మంచో సెడ్డో మనకంటూ ఓ గుర్తింపుండాలే

అబ్బా రంగా నువు కేక రా
సుబ్బా రంగా నువు నొక్కరా
ముందెనకా నువు సుడకఏహె
హరి లో రంగ హరి హరి లో రంగ హరి
లుక్కేస్తే లెక్కసరి కిరి కిరి

పిన్నీసయినా పిస్తోలు అయినా
జాకెట్ అయిన చాక్లెట్ అయినా
చీకుల తట్టా చేపలబుట్టా
సారా పాకెట్ డైమండ్ లాకెట్
అట్లా కాడా రుబ్బు రోలు ఆంజీనేయాసామి తాడు
దేన్ని వదలడురోయ్

**********   **********   **********

చిత్రం: బిల్లా (2009)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: హేమచంద్ర, మాళవిక

మసాలా మిర్చి పిల్ల మజా చేద్దాం వత్తావా
నసాలా మంటేత్తేలా మీఠా ముద్దే ఇస్తావా
సీ పోరా రావద్దన్నా రయ్యా రయ్యా వత్తావా
పో పో రా పొమ్మన్నాగా వచ్చిందారే పోతావా

బొమ్మాళీ బొమ్మాళీ నిన్నొదలా వదలా వదలా బొమ్మళీ
పెళ్ళంటూ అవ్వాలి ఆపైనే నీకు నాకు చుమ్మాళీ
ఐతే యాడుందే తాళి ఐ వొన మే క్యూ ఆలీ
గివ్ మీ మై తాళి మై లైఫ్ ఈజ్ ఖాళీ ఖాళీ
యాడుందే తాళి ఐ వొన మే క్యూ ఆలీ
గివ్ మీ మై తాళి మై లైఫ్ ఈజ్ ఖాళీ ఖాళీ

చరణం: 1
కొరివి పిల్లడా నీక్కొంచెం దూకుడెక్కువా
సరదా సాలిత్తావా సరసం కానిత్తావా
ఉరికి రాకలా నాకేమో చొరవ తక్కువా
వరసే మారుత్తావా మురిపెం తీరుత్తావా
ఛూమంతరమేస్తాలే బ్రహ్మచారి
ముచ్చట్లే తీరాలంటే నీముందరుంది కోరే దారి

బొమ్మాళీ బొమ్మాళీ నిన్నొదలా వదలా వదలా బొమ్మళీ
పెళ్ళంటూ అవ్వాలి ఆపైనే నీకు నాకు చుమ్మాళీ
యాడుందే తాళి ఐ వొన మే క్యూ ఆలీ
గివ్ మీ మై తాళి మై లైఫ్ ఈజ్ ఖాళీ ఖాళీ
యాడుందే తాళి ఐ వొన వొన మే క్యూ ఆలీ
గివ్ మీ మై తాళి మై లైఫ్ ఈజ్ ఖాళీ ఖాళీ

చరణం: 2
బూరె బుగ్గని బుజిగాడా బుజ్జగించవా
శిలకా సనువిత్తావా సురుకే సవి సూత్తావా
ముద్దబంతిని ముద్దారా ముట్టడించవా
తళుకే తలిగిత్తావా కులుకే ఒలికిత్తావా
అతిగా ఉడుకెత్తావే సామి రంగా
ఐతే సుతి మెత్తంగా గిల్లుకోవా కోవా రావా

బొమ్మాళీ బొమ్మాళీ నిన్నొదలా వదలా వదలా బొమ్మళీ
పెళ్ళంటూ అవ్వాలి ఆపైనే నీకు నాకు చుమ్మాళీ
యాడుందే తాళి ఐ వొన మే క్యూ ఆలీ
గివ్ మీ మై తాళి మై లైఫ్ ఈజ్ ఖాళీ ఖాళీ
యాడుందే తాళి ఐ వొన వొన మే క్యూ ఆలీ
గివ్ మీ మై తాళి మై లైఫ్ ఈజ్ ఖాళీ ఖాళీ

**********   **********   **********

చిత్రం: బిల్లా (2009)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: రంజిత్, నవీన్ మాధవ్

నేనుండే స్టైలే ఇలా ఎదిగానే నియంతలా
ఎవరైనా సలాం అనేలా
అడుగడుగు ఒకేలా నడవనుగా ఏవేళా
ఎవరు నన్నూహించేలా
నే వలా విసిరితే విలా విలా
నేనలా కదిలితే హల్లా గుల్లా
మై నేమ్ ఈజ్ బిల్లా బి ఫర్ బిల్లా
ఒకటే సైన్యంలా వచ్చా నిల్లా
మై నేమ్ ఈజ్  బిల్లా బిజిలి బిల్లా
మెరుపే మనిషైతే ఉంటాదిల్లా

ఎనీమి ఎవ్వడైనా యముడిని నేనేనంటా
డేంజర్ ఖతం చూపిస్తా
భయమే నాకెదురైనా దాన్ని బంతాడెస్తా
పాతాళంలో పాతేస్తా
నా కదం పిడుగుకు చలి జ్వరం
ఆయుధం నాకది ఆరోప్రాణం
మై నేమ్ ఈజ్ బిల్లా థండర్ బిల్లా
నాకే ఎదురొచ్చి నిలిచేదెల్లా
మై నేమ్ ఈజ్  బిల్లా టైగర్ బిల్లా
పంజా గురిపెడితే తప్పేదెల్లా

మనిషిని నమ్మను నేను మనసును వాడను నేను
నీడై నన్నే చూస్తు౦టా
మూడో కన్నే కన్ను ముప్పే రానివ్వను
మరణంపైనే గెలుస్తా
నా గతం నిన్నటితోనే ఖతం
ఈ క్షణం నే పోరాడే రణం
మై నేమ్ ఈజ్  బిల్లా డెడ్లీ బిల్లా
దూకే లావాని ఆపేదెలా
మై నేమ్ ఈజ్  బిల్లా ఓన్లీ బిల్లా
ఎపుడేం చేస్తానో చెప్పేదెలా