Chanti (1992)

చిత్రం: చంటి (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: చిత్ర , యస్.పి. బాలు
నటీనటులు: వెంకటేష్ , మీనా
దర్శకత్వం: రవిరాజా పినిశెట్టి
నిర్మాత: కె.ఎస్. రామారావు
విడుదల తేది: 10.01.1992

ఎన్నెన్నో అందాలు ఏవేవో రాగాలు
వేసే పూల బాణం కూసే గాలి గంధం
పొద్దేలేని ఆకాశం హద్దేలేని ఆనందం
ఎన్నెన్నో అందాలు ఏవేవో రాగాలు

సిరిగల చిలకలు ఇలదిగి నడచుట న్యాయమా ధర్మమా
తొలకరి మెరుపులు చిలికిన చినుకులు నింగిలో ఆగునా
చలిమర గదులలో సుఖపడు బతుకులు వేసవే కోరునా
అలికిన గుడిసెల చలువుల మనసులు మేడలో దొరుకునా
అందాల మేడల్లోనే అంటదు కాలికి మన్ను
బంగారు పంటలు పండే మన్నుకు చాలదు మిన్ను
నిరుపేదిల్లు పొదరిల్లు
ఇలలో ఉన్న హరివిల్లు

ఎన్నెన్నో అందాలు ఏవేవో రాగాలు
వేసే పూల బాణం కూసే గాలి గంధం
పొద్దేలేని ఆకాశం హద్దేలేని ఆనందం
ఎన్నెన్నో అందాలు ఏవేవో రాగాలు

జలజల పదముల అలజడి నదులకు వంత నే పాడనా
మిలమిల మెరిసిన తళతళ తారలు నింగినే వీడునా
చెరువుల కడుపున విరిసిన తామర తేనెలే పూయునా
మిణుగురు పురుగుల మిడిమిడి వెలుగులు వెన్నెలై కాయునా
ఏ గాలి మేడల్లోనో దీపంలా నే ఉన్నా
మా పల్లె సింగారాలు నీలో నేనే కన్నా
గోదారమ్మ పరవళ్ళు
తెలుగింటమ్మ తిరునాళ్ళు

ఎన్నెన్నో అందాలు ఏవేవో రాగాలు
వేసే పూల బాణం కూసే గాలి గంధం
పొద్దేలేని ఆకాశం హద్దేలేని ఆనందం
ఎన్నెన్నో అందాలు ఏవేవో రాగాలు

*********   *********    *********

చిత్రం: చంటి (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: యస్.పి.బాలు

అమ్మలారా కొమ్మలారా కన్నె గౌరి వన్నె మీరే
తియ్యరారే దిష్టి మీరే ఇవ్వరారే చిమ్మి నూరే
శ్రీలొలుకు నోములకే చాయనిడే పసుపులు
స్త్రీ కొరకు చేతులకె సొంపసగె గాజులూ

అన్నుల మిన్నల అమ్మడి కన్నులు గుమ్మడి పువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే
సుమ సుందరి అందెలలో చిరు మువ్వల సందడులే
సుభ మంగళ వేలలో సుభమస్తుల దీవెనలే
అలివేనే ఈ రాణి…

అన్నుల మిన్నల అమ్మడి కన్నులు గుమ్మడి పువ్వులులే
తొలి సిగ్గులమొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే

ఆ దేవుడు ఆ దేవితో అలకపూనెనేమో
ఈ రూపుగ శ్రీదేవిని ఇలకు పంపెనేమో
మొహనాల సొయగాల మేనకో
మరి దేవలోక పారిజాత మాలికో
రేకులు విచ్చిన సిరి మల్లి అన్నల ముద్దుల చెల్లి
నేలకు వచిన జాబిల్లి వన్నెల రంగుల వల్లి
విరబూసే పూభోని…

అన్నుల మిన్నల అమ్మడి కన్నులు గుమ్మడి పువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే

సుమ సుందరి అందెలలో చిరు మువ్వల సందడులే
సుభ మంగళ వేలలో సుభమస్తుల దీవెనలే
అలివేనే ఈ రాణి…

అన్నుల మిన్నల అమ్మడి కన్నులు గుమ్మడి పువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే

ఆ కలువలు ఈ కనులకు మారు రూపులేమో
ఆ నగవులు వేకువలకు మేలుకొలుపులేమో

పాలకడలి మీద తేలు చంద్రికో
గగనాల వేలకాంతులీదు తారకో

వెన్నెల్లా వస్తాడు ఓనాడు రాజంటి గొప్పింటి మొగుడు
ఊరంతా సందడ్లు ఆనాడు వాడంతా వియ్యాలవారు
పిపి పీ పీ డుమ్ డుమ్ డుమ్… అహా… హా…

అన్నుల మిన్నల అమ్మడి కన్నులు గుమ్మడి పువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే
సుమ సుందరి అందెలలో చిరు మువ్వల సందడులే
సుభ మంగళ వేలలో సుభమస్తుల దీవెనలే
అలివేనే ఈ రాణి…

అన్నుల మిన్నల అమ్మడి కన్నులు గుమ్మడి పువ్వులులే
తొలి సిగ్గుల మొగ్గల బుగ్గలు కందిన పుత్తడి అందములే

*********   *********    *********

చిత్రం: చంటి (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు

స్… అబ్బా… గట్టిగా కొట్టొద్దురోయ్ వాయించటానికి నేను తబలా కాదు  మెల్లిగా మెల్లిగా ఆఁ….

ఊఁ… ఇది తైలం పెట్టి తాళం పట్టి తలాంగుతో తలంటితే మోత
ఇది ఒళ్ళే రుద్ది బుద్దే శుద్ది చేసే కొద్దీ తమాషాలే తీత
ఓ నమః శివాయహా ఒంట్లొ వేడే మాయం
తమ కాస్తో కూస్తో అయిందంటే హాయేనండి గాయం
ఓ నమః శివాయహా ఒంట్లొ వేడే మాయం
తమ కాస్తో కూస్తో అయిందంటే హాయేనండి గాయం
ఇది తైలం పెట్టి తాళం పట్టి తలాంగుతో తలంటితే మోత

నవ్విస్తూ నడిపిస్తా పని పాటలు
మిమ్ము కవ్విస్తూ వినిపిస్తా నా పాటలు
మమతల మారాజులులే ఈ అన్నలు
పసి మనసున్న మల్లికలే ఆ చెల్లెలు
పెంచానండి కండ ఆ కండల్లోనే గుండె
మీరే నాకు అండ మీరంతా చల్లంగుండ
అహ ఏగానైనా మగాణైనా ఎంతో కొంత ఉండాలండి
ఉంది మనసుంది

ఇది తైలం పెట్టి తాళం పట్టి తలాంగుతో తలంటితే మోత
ఇది ఒళ్ళే రుద్ది బుద్దే శుద్ది చేసే కొద్దీ తమాషాలే తీత
ఓ నమః శివాయహా ఒంట్లొ వేడే మాయం
తమ కాస్తో కూస్తో అయిందంటే హాయేనండి గాయం
ఇది తైలం పెట్టి తాళం పట్టి తలాంగుతో తలంటితే మోత

గుళ్ళోకి పోలేదు నేనెప్పుడూ
అమ్మ ఒళ్ళోనే ఉన్నాడు నా దేవుడు
బళ్ళోకి పోలేదు చిన్నప్పుడు
పల్లే పాఠాలే నేర్చాడు ఈ భీముడు
నీ పాదాలంటే చోటే నే పాగా వేసే కోట
చెల్లిస్తా మీ మాట నే వల్లిస్తా మీ పాట
పలుగాకులలో పుట్టానండి కోకిలగా మారానండి
కాకా ఇది కుకు

ఇది తైలం పెట్టి తాళం పట్టి తలాంగుతో తలంటితే మోత
ఇది ఒళ్ళే రుద్ది బుద్దే శుద్ది చేసే కొద్దీ తమాషాలే తీత
ఓ నమః శివాయహా ఒంట్లొ వేడే మాయం
తమ కాస్తో కూస్తో అయిందంటే హాయేనండి గాయం
ఓ నమః శివాయహా ఒంట్లొ వేడే మాయం
తమ కాస్తో కూస్తో అయిందంటే హాయేనండి గాయం
ఇది తైలం పెట్టి తాళం పట్టి తలాంగుతో తలంటితే మోత ఆ… ఓ… ఓ

*********   *********    *********

చిత్రం: చంటి (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: యస్.పి.బాలు

జాబిలికీ వెన్నెలకీ పుట్టిన పున్నమిలే
గంగలలో తేనెలలో కడిగిన ముత్యములే
ముద్దులోనే పొద్దుపోయే
కంటి నిండా నిద్దరోవే చంటి పాడే జోలలోనే
జాబిలికీ వెన్నెలకీ పుట్టిన పున్నమిలే
గంగలలో తేనెలలో కడిగిన ముత్యములే

కన్నతల్లి ప్రేమ కన్నా అన్నమేది పాపలకి
అమ్మ ముద్దు కన్నా వేరే ముద్ద లేదు ఆకలికి
కన్నతల్లి ప్రేమ కన్నా అన్నమేది పాపలకి
అమ్మ ముద్దు కన్నా వేరే ముద్ద లేదు ఆకలికి
దేవతంటి అమ్మనీడే కోవెలే బిడ్డలకీ
చెమ్మగిల్లు బిడ్డకన్నే ఏడుపే అమ్మలకి
అమ్మ చేతి కమ్మనైన దెబ్బ కూడ దీవెన
బువ్వ పెట్టీ బుజ్జగించే నాలమెంతో తియ్యన
మంచుకన్నా చల్లనైనా
మల్లెకన్నా తెల్లనైన అమ్మ పాటే పాడుకోనా
మల్లెకన్నా తెల్లనైన అమ్మ పాటే పాడుకోనా

*********   *********    *********

చిత్రం: చంటి (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సాహితి
గానం: చిత్ర

జాబిలికీ వెన్నెలకీ పుట్టిన పున్నమిలే
గంగలలో తేనెలలో కడిగిన ముత్యములే
ముద్దులోనే పొద్దుపోయే
కంటి నిండా నిద్దరోవే చంటి పాడే జోలలోనే
జాబిలికీ వెన్నెలకీ పుట్టిన పున్నమిలే
గంగలలో తేనెలలో కడిగిన ముత్యములే

వేమనయ్య నా గురువే వేలిముద్ర నా చదువే
పాలబువ్వ నా పలుకే హాయి నిద్ర పాపలకే
వేమనయ్య నా గురువే వేలిముద్ర నా చదువే
పాలబువ్వ నా పలుకే హాయి నిద్ర పాపలకే
కూనలమ్మ నా పదమే తేనెకన్నా తియ్యనిదే
కోనలన్నీ పాడుకునే గువ్వ చిన్న పాట ఇదే
రాగముల తాళములు నాకసలే రావులే
పాడుకొను జ్ఞానమునే నా కొసగే దైవమే
ముద్దులోనే పొద్దుపోయే
కంటి నిండా నిద్దరోవే చంటి పాడే జోలలోనే
జాబిలికీ వెన్నెలకీ పుట్టిన పున్నమిలే
గంగలలో తేనెలలో కడిగిన ముత్యములే

**********   *********   **********

చిత్రం: చంటి (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు

పావురానికీ పంజరానికి పెళ్ళి చేసే పాడు లోకం
కాళరాత్రికీ చందమావకీ ముళ్ళు పెట్టే మూఢలోకం
పావురానికీ పంజరానికి పెళ్ళి చేసే పాడు లోకం
కాళరాత్రికీ చందమావకీ ముళ్ళు పెట్టే మూఢలోకం
కొడిగట్టిన దీపాలే గుడి హారతులయ్యేనా
ఓ…ఓ…ఓ…ఓ…

పావురానికీ పంజరానికి పెళ్ళి చేసే పాడు లోకం
కాళరాత్రికీ చందమావకీ ముళ్ళు పెట్టే మూఢలోకం

తానిచ్చు పాలలో ప్రేమంతా కలిపి చాకింది నా కన్న తల్లి
లాలించు పాటలో నీతంతా తెలిపీ పెంచింది నా లోన మంచి
కపటాలు మోసాలు నాలోన లేవు కలనైన అపకారి కాను
చేసిన పాపములా ఇవి ఆ విధి శాపములా
మారని జాతకమా ఇది దేవుని శాసనమా
ఇది తీరేదే కాదా…

పావురానికీ పంజరానికి పెళ్ళి చేసే పాడు లోకం
కాళరాత్రికీ చందమావకీ ముళ్ళు పెట్టే మూఢలోకం
కొడిగట్టిన దీపాలే గుడి హారతులయ్యేనా
ఓ…ఓ…ఓ…ఓ…

పావురానికీ పంజరానికి పెళ్ళి చేసే పాడు లోకం
కాళరాత్రికీ చందమావకీ ముళ్ళు పెట్టే మూఢలోకం

తాళంటే తాడనే తలిచాను నాడు అది ఏదో తెలిసేను నేడు
ఆ తాళి పెళ్ళికే ఋజువన్న నిజము తరువాత తెలిసేమి ఫలము
ఏమైనా ఏదైనా జరిగింది ఘోరం నా మీద నాకేలే కోపం
నాతోనే వేదములా ఇది తీరని వేదనలా
నా మది లోపములా ఇవి ఆరని శోకములా
ఇక ఈ బాదే పోదా…

పావురానికీ పంజరానికి పెళ్ళి చేసే పాడు లోకం
కాళరాత్రికీ చందమావకీ ముళ్ళు పెట్టే మూఢలోకం
కొడిగట్టిన దీపాలే గుడి హారతులయ్యేనా
ఓ…ఓ…ఓ…ఓ…

పావురానికీ పంజరానికి పెళ్ళి చేసే పాడు లోకం
కాళరాత్రికీ చందమావకీ ముళ్ళు పెట్టే మూఢలోకం

*********   *********    *********

చిత్రం: చంటి (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: చిత్ర

ఓ ప్రేమా… నా ప్రేమా…
దైవాలాడే జూదం… దయ్యంపాడే వేదం…
ఓ ప్రేమా నా ప్రేమా ప్రేమిస్తే చావేనా
దైవాలాడే జూదం దయ్యంపాడే వేదం
రక్తంలోని సుడిగుండం రాయైపోయే అనుబందం
ఓ ప్రేమా నా ప్రేమా ప్రేమిస్తే చావేనా

క్షణమొక యుగముగా గడిపిన బ్రతుకిది తెలుసుకో ప్రియతమా
విరహమే సుఖమని కలయిక కలయని తలచుటే మధురమా
మృతులకు చితులకు ముగియని కధలివి కదలిరా ప్రణయమా
అడుగులు చిలికిన రుధిరవు మడుగుల ఎరుపులే ప్రళయమా
జారిపోయే కాలం చేజారిపోయే యోగం
రగులుతున్న గాయం నేనడగలేను న్యాయం
కరువౌతాను కన్నుల్లో గురుతుంటాను గుండెల్లో

ఓ ప్రేమా నా ప్రేమా ప్రేమిస్తే చావేనా
దైవాలాడే జూదం దయ్యంపాడే వేదం
రక్తంలోని సుడిగుండం రాయైపోయే అనుబందం
ఓ ప్రేమా నా ప్రేమా ప్రేమిస్తే చావేనా

గిరులను విడిచిన నదులిక వెనుకకు తిరుగునా జగమున
కులమని కడుదని కులమని విలువలు చెరుగునా మనసున
గగనము మెరుపుల నగలను తొడిగితే ఘనతలే పెరుగునా
ఉరుములు వినపడి ఉదయపు వెలుగులు అదురునా చెదురునా
పేదవాళ్ళ ప్రేమ కాటువేసే పామా
స్వాగతాలు అనగా చావుకైనా ప్రేమ
మానై నేను బ్రతికున్నా మనిషై నేను చస్తున్నా

ఓ ప్రేమా నా ప్రేమా ప్రేమిస్తే చావేనా
దైవాలాడే జూదం దయ్యంపాడే వేదం
రక్తంలోని సుడిగుండం రాయైపోయే అనుబందం
ఓ ప్రేమా నా ప్రేమా ప్రేమిస్తే చావేనా

*********   *********    *********

చిత్రం: చంటి (1991)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్ పి బాలు

ఓ ప్రేమా… నా ప్రేమా…
ప్రేమే నాకు దైవం నీవే నాకు ప్రాణం
ఓ ప్రేమా నా ప్రేమ నా పాటే వినరావా
ప్రేమే నాకు దైవం నీవే నాకు ప్రాణం
వినిపించేను నా గానం రప్పించేను నీ ప్రాణం
ఓ ప్రేమా నా ప్రేమ నా పాటే వినరావా

గడచిన దినముల కధలను మరువకు మనసులో ప్రియతమా
శిలనొక మనిషిగ మలచిన చెలియకు మరణమే శరణమా
ప్రణయపు పిలుపులు ప్రళయపు బిగువులు తెలుసుకో ప్రియతమా
విధికిక విలయము ఎదలకు విజయము గెలుచుకో హృదయమా
నేను కానే దూరం ఈ ప్రేమ కాదే నేరం
సాగిపోతే దూరం ఇక ఆగిపోదా కాలం
గుడిలో దేవి లేకుంటే కొడిగట్టేను ఈ దీపం

ఓ ప్రేమా నా ప్రేమ నా పాటే వినరావా
ప్రేమే నాకు దైవం నీవే నాకు ప్రాణం
వినిపించేను నా గానం రప్పించేను నీ ప్రాణం
ఓ ప్రేమా నా ప్రేమ నా పాటే వినరావా