Deshoddharakudu (1986)

Deshoddarakudu Telugu Lyrics

పట్టుకుంటే మాసిపోయే పడుచుపిట్ట… లిరిక్స్

చిత్రం: దేశోద్ధారకుడు (1986)
సంగీతం: చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం: ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల
నటీనటులు: బాలకృష్ణ, విజయశాంతి
దర్శకత్వం: ఎస్.ఎస్.రవిచంద్ర
నిర్మాణం: డి.మురళి మోహన్ రావు
విడుదల తేది: 07.08.1986

Pattukunte Maasipoye Song Lyrics

అహో… గిలిగిలిగిలిగిలిగిలిగిలిగిలిగిలి… గిల్లీ గిల్లీ గిలి
పట్టుకుంటే మాసిపోయే పడుచుపిట్ట అహో అహో
పట్టుకాస్తచిక్కిపోయే పాలపిట్ట అహో అహో
పైటకొంగు జారిపోయే కంగారులో..
పుట్టుమచ్చ ముద్దులిచ్చే కౌగిళ్లల్లో..
నా దెబ్బకు నిన్ను అబ్బనిపించి దెయ్యాన్ని దించెయ్యనా..
[అహో] దినక్ దిన్ [అహో] దినక్ దిన్
[అహో] దినక్ దిన్ [అహో] దినక్ దిన్

మోజులింకపెట్టమాకు పోరగాడా.. అహో అహో
రంకెలేసి లాభమేమి రంగపోడా.. అహో అహో
నక్కజిత్తులన్ని జిత్తు నా ముందర
బిక్కసచ్చిపోమాకు రా సుందరా…
నీ ఎత్తుకు నేనూ పైఎత్తేసి దాసోహమనిపించనా..
[అహో] అహహా [అహో] అర్రర్రర్రే..
[అహో] డిర్ర్ర్.. [అహో] హహా…

గిలిగిలిగిలిగిలిగిలిగిలిగిలిగిలి… గిల్లీ గిల్లీ గిల్లీ
గిల్లీ కజ్జా గీర్వాణమ్మా గిల్లుడు మంత్రం పెట్టేస్తా..
తరికిటతరికిటతరికిటతరికిట కొక్కుర్రు కొక్కుర్రు కుర్రు
అల్లాటప్పా గోంగూరమ్మ చక్కలిగింతలు పెట్టేస్తా..
అల్లుడు నేనై వచ్చేస్తా.. నీ ఇల్లును గుళ్లను చేసేస్తా..
సున్నంకొట్టి సూడిదలిస్తా రారా.. సరసుడా..
అరె పోరా వీరా సూరా చోరా చండా మార్ఖుడా.. ఆ..

[అహో] అర్హహా.. [అహో] హే.. హెహే..
[అహో] అర్రర్రర్రే.. [అహో] అ హాహా…

పట్టుకుంటే మాసిపోయే పడుచుపిట్ట అహో.. అహో..
పట్టుకాస్తచిక్కిపోయే పాలపిట్ట అహో.. అహో..
నక్కజిత్తులన్ని జిత్తు నా ముందర
బిక్కసచ్చిపోమాకు రా సుందరా…
నా దెబ్బకు నిన్ను అబ్బనిపించి దెయ్యాన్ని దించెయ్యనా..

చెడుగుడు చెడుగుడు చెడుగుడు చెడుగుడు చెడు గుడు గుడు
టింగురంగా పింగాణమ్మా ముద్దుల మోతలు పుట్టిస్తా..
చింగారే చింగారే చింగ చింగారే చింగారే చింగ
లంగాఓణీ బంగారమ్మా లాగుడు మంత్రం ఆడేస్తా..
చెంపలు మెత్తగ వాయిస్తా కెంపులు గంపలకెత్తేస్తా..
గాజులువేస్తా.. గంధంపూస్తా.. రారా.. రసికుడా..
మిడి మేళం తాళం కళ్లెం పెట్టి ఊరేగించనా..
[అహో] తినక తిన్ [అహో] క్కురక్కు క్కుర్..
[అహో] అర్రర్రర్రే.. [అహో] హహా.. డిర్ర్ర్..

పట్టుకుంటే మాసిపోయే పడుచుపిట్ట
[అహో] అర్రర్రర్రే.. [అహో] అర్రర్రర్రే..
పట్టుకాస్తచిక్కిపోయే పాలపిట్ట
[అహో] దినక్ దిన్ [అహో] దినక్ దిన్
నక్కజిత్తులన్ని జిత్తు నా ముందర
బిక్కసచ్చిపోమాకు రా సుందరా…
నా దెబ్బకు నిన్ను అబ్బనిపించి దెయ్యాన్ని దించెయ్యనా..

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

ఎంతపని చేసిందమ్మ బిళ్ళంగోడు… లిరిక్స్

చిత్రం: దేశోద్ధారకుడు (1986)
సంగీతం: చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం: ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల
నటీనటులు: బాలకృష్ణ, విజయశాంతి
దర్శకత్వం: ఎస్.ఎస్.రవిచంద్ర
నిర్మాణం: డి.మురళి మోహన్ రావు
విడుదల తేది: 07.08.1986

Entha Pani Chesindhammaa Song Lyrics

అమ్మో.. ఎంతపని చేసిందమ్మ బిళ్ళంగోడు ఆహాహా ఓహోహో
ఎట్టానే.. తీర్చాలమ్మ పిల్లగోడు ఆహాహా ఓహోహో
ఎక్కడో చిక్కిందమ్మ బిళ్ళంగోడు
ఎక్కడో చిక్కిందమ్మ బిళ్ళంగోడు
వెతకబోతే కలిసిందమ్మ ఈడు జోడు హా..
హఅఆఆ.. హఅఆఆ.. ఆహాఆఆహా…

ఎంతపని చేసిందమ్మ బిళ్ళంగోడు ఆహాహా ఓహోహో
ఎట్టానే తీర్చాలమ్మ పిల్లగోడు ఓహోహో ఆహాహా

చెమ్మచెక్కలాడుకోక ఏల ఆడితి?
తొక్కుడుబిళ్ల ఆడుకోక ఏల ఆడితి?
ఆటల్లో అందాలే కందెనమ్మా..
వొంగే పొంగు జారే కొంగు ఏల చూసితి?
కరిగేబొట్టు దొరికే గుట్టు ఏల చూసితి?
హొయ్ కాదంటూ కవ్విస్తే ఎట్టాగమ్మా?
హోయ్ నిప్పంటు దాన్ని నేను నీటుగాడా..
నన్నంటుకున్నావంటే అగ్గిమంటా..
నీ ఒంటికాకంతా నిప్పులేవమ్మో..
తప్పు ఒప్పు ముద్దుల్లోన ముంచెత్తేనమ్మో..
హఅఆఆ.. హఅఆఆ.. ఆహాఆఆహా…

ఎంతపని చేసిందమ్మ బిళ్ళంగోడు ఆహాహా ఓహోహో
ఎట్టానే తీర్చాలమ్మ పిల్లగోడు అయ్యయ్యో.. అబ్బబ్బో..

ఆటాపాటా అన్నీ ఉన్న అందగాడిని హా..
సయ్యాటల్లో పేరుగన్న సవ్యసాచిని
నా ఒళ్లోనే పడ్డావే వన్నెలాడి
చల్లకొచ్చి ముంతదాచే పిల్లదానిని
ముంతదాచి ముద్దులడిగె ముద్దరాలిని
నీ ఒళ్లోనే ఉంటాలే చంటివాడా..
హోయ్ చంటోన్ని కాను నేను సత్యభామ
ఈ రేపల్లెకంతా నేను మేనమామ
హోయ్ భాగోతం చాలుగాని బాలకిష్ణయ్యో..
వెన్న జున్నులిస్తాగాని వెళ్లిరావయ్యో..
ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓ.. ఓహోహో హో..

ఎంతపని చేసిందమ్మ బిళ్ళంగోడు ఆహాహా ఓహోహో
హెయ్ ఎట్టానే తీర్చాలమ్మ పిల్లగోడు ఓహోహో ఆహాహా
ఎక్కడో చిక్కిందమ్మ బిళ్ళంగోడు ఆహాహా
ఎక్కడో చిక్కిందమ్మ బిళ్ళంగోడు అయ్యో..
వెతకబోతే కలిసిందమ్మ ఈడు జోడు ఓహో ఓహో ఓహో హా..
హఅఆఆ.. హఅఆఆ.. ఆహాఆఆహా…
ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓఓ ఓ.. ఓహోహో హో..

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

గగన వీధుల్లో… లిరిక్స్

చిత్రం: దేశోద్ధారకుడు (1986)
సంగీతం: చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం: ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల
నటీనటులు: బాలకృష్ణ, విజయశాంతి
దర్శకత్వం: ఎస్.ఎస్.రవిచంద్ర
నిర్మాణం: డి.మురళి మోహన్ రావు
విడుదల తేది: 07.08.1986

Gagana Veedhullo Song Lyrics

[తందాన తానాన తన తన
తందాన తానాన తన తన]

గగన వీధుల్లో.. ఓఓ.. ఓఓ..
గాజు మేడల్లో.. ఓఓ..
సందెపొద్దు సావాసాలు కన్నెముద్దు తాంబూలాలు
నావేనంటా.. నవ్వేచూడు నువ్వేనంటా..

పులకరింతల్లో.. ఓఓ.. ఓఓ..
పూలబాటల్లో.. ఆ.. ఆ..
కొండాకోన వాకిలల్లో.. ఎండావాన కౌగిళ్లల్లో..
నవ్వేజంట నువ్వేనంటా.. నీతోవుంటా..

[తందన తందాన తాన
తందన తందాన తాన]

చుక్కలు వెలిగిన చోట చూపులు తగలని చోట
నువ్వు ఒళ్ళోకొస్తే ప్రేమబల్లో వేస్తా చినవాడా..
సూర్యుడు చూడని గంగ చంద్రుడు చూడని కలువ
ముద్దులిప్పిస్తాలే ప్రేమదిద్దిస్తాలే చినదానా..
వాలుపొద్దు బొట్టుపెట్టి పోయే.. [ల లా.. లా..]
చందమామ పువ్వులివ్వ వచ్చే.. [ల లా.. లా..]
కృష్ణవేణి నది పొంగిపోయినది హే…

పులకరింతల్లో.. ఓఓ.. ఆ ఆ..
పూలబాటల్లో.. ఆ.. ఆ..
సందెపొద్దు సావాసాలు కన్నెముద్దు తాంబూలాలు
నవ్వేజంట నువ్వేనంటా.. నీతోవుంటా..

[తందాన తందాన]

పెదవులు కలిసిన చోట ప్రేమలు వెలసిన చోట
జంటకట్టేందుకే జన్మ ఎత్తానులే చినదానా..
పరువము పుట్టినచోట పైటలు వేసిన చోట
సిగ్గుదోచేందుకే నీకు దక్కానులే చినవాడా..
రేతిరంత వెన్నెలిచ్చుకుంటే.. [ల లా.. లా..]
తెల్లవార్లు నిన్ను అల్లుకుంటే.. [ల లా.. లా..]
పేరుకిద్దరము ప్రేమకొక్కరము హే…

గగన వీధుల్లో.. ఓఓ.. ఓఓ..
గాజు మేడల్లో.. ఓఓ.. ఓఓ..
కొండాకోన వాకిలల్లో.. ఎండావాన కౌగిళ్లల్లో..
నవ్వేజంటా.. నువ్వేనంటా.. నీతోవుంటా..

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

అమ్మాయి ముద్దబంతి బుగ్గేమన్నది… లిరిక్స్

చిత్రం: దేశోద్ధారకుడు (1986)
సంగీతం: చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం: ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల
నటీనటులు: బాలకృష్ణ, విజయశాంతి
దర్శకత్వం: ఎస్.ఎస్.రవిచంద్ర
నిర్మాణం: డి.మురళి మోహన్ రావు
విడుదల తేది: 07.08.1986

Ammaayi Muddha Banthi Song Lyrics

అమ్మాయి ముద్దబంతి బుగ్గేమన్నది?
ముద్దిస్తే మందార మొగ్గౌతున్నది
అమ్మాయి నూగారు మెడ ఏమన్నాది?
అమ్మాయి నూగారు మెడ ఏమన్నాది?
సన్నాయితో తాళి కట్టాలన్నది
సన్నాయితో తాళి కట్టాలన్నది

అర్రె తప్పెట్లమ్మా తాళాలు
దేవుడిగుళ్ళో భాజాలు
ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్ తప్పెట్లమ్మా తాళాలు
దేవుడిగుళ్ళో భాజాలు

అమ్మాయి ముద్దబంతి బుగ్గేమన్నది?
ముద్దిస్తే మందార మొగ్గౌతున్నది

ఉయ్యాలూగే ఒయ్యారమ్మ ఏమన్నది?
సయ్యాటాడే సరసాలమ్మ ఏమిస్తది?
కన్నె కౌగిళ్లల్లో కట్నాలన్నీ నీవేనన్నది
లేనంటున్న లేనడుమమ్మ ఏమన్నది?
ఉందనుకుంటు చెయ్యేస్తుంటే ఏమౌతది?
కట్టుచీరకు తప్ప తెలియనిగుట్టు నీదౌతది
దీపం పెట్టే వేళవుతుంటే గుబులమ్మడు
ఆ దీపం తీసి తలుపేసేది ఇంకెన్నడు?
సంధిళ్ళల్లో ప్రాణాలు చూడని చీకటి కోణాలు
అర్రర్రే.. సంధిళ్ళల్లో ప్రాణాలు చూడని చీకటి కోణాలు

అమ్మాయి ముద్దబంతి బుగ్గేమన్నది?
ముద్దిస్తే మందార మొగ్గౌతున్నది

కాటుకపెట్టే కనుపాపమ్మ ఏమన్నది?
కాటేస్తుంటే కసిబుగ్గమ్మ ఏమన్నది?
నువ్వు బుగ్గనచుక్క పెట్టేదాక సిగ్గన్నది
అబ్బబ్బో.. వచ్చే వచ్చే శ్రావణమాసం ఏమన్నది?
వచ్చిరాని జతకోలాటం ఎట్టుంటది?
కాసే కాయే పండై కవ్వింతల్లో ముంచేస్తది
పగ్గాలన్ని తెంపేస్తున్న పరువాలలో…
లగ్గలింకా పెట్టకపోతే పరువుంటదా…

మద్దెళ్ళమ్మ మేళాలు వెన్నెల వేళా కోలాలు
ఓయ్ ఓయ్ ఓయ్ మద్దెళ్ళమ్మ మేళాలు వెన్నెల వేళా కోలాలు

అమ్మాయి ముద్దబంతి బుగ్గేమన్నది?
ముద్దిస్తే మందార మొగ్గౌతున్నది

అమ్మాయి నూగారు మెడ ఏమన్నాది?
అమ్మాయి నూగారు మెడ ఏమన్నాది?
సన్నాయితో తాళి కట్టాలన్నది
సన్నాయితో తాళి కట్టాలన్నది

అర్రె తప్పెట్లమ్మా తాళాలు
దేవుడిగుళ్ళో భాజాలు
అర్రె పిప్పి పీప్పీ ఢుంఢుం ఢుం ఢూమ్
అర్రె చచ్ఛ చాచ్ఛా పిప్పి పీప్పీ..

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

వచ్చె వచ్చె వాన జల్లు… లిరిక్స్

చిత్రం: దేశోద్ధారకుడు (1986)
సంగీతం: చక్రవర్తి
సాహిత్యం: వేటూరి సుందరరామమూర్తి
గానం: ఎస్.పి.బాలు, పి.సుశీల
నటీనటులు: బాలకృష్ణ, విజయశాంతి
దర్శకత్వం: ఎస్.ఎస్.రవిచంద్ర
నిర్మాణం: డి.మురళి మోహన్ రావు
విడుదల తేది: 07.08.1986

Vacche Vacche Vaanajallu Song Lyrics

అర్రె వచ్చె వచ్చె వాన జల్లు గొడుగు ముద్దు పెడతా..
హా.. గుచ్చె గుచ్చె వలపు ముళ్ళు అడుగు ముద్దు పెడతా..
హోయ్ మోజుపూల మొగ్గ తడిసి మోహనాల బుగ్గ తడిసి
జాణ ఒళ్ళే మెరిసిందిలే.. ఆహా.. జంట బాగా కలిసిందిలే..
హా.. వచ్చె వచ్చె వాన జల్లు గొడుగు ముద్దు పెడతా..
అర్రె గుచ్చె గుచ్చె వలపు ముళ్ళు అడుగు ముద్దు పెడతా..

సూటిగొచ్చి నాటుకుంది సూది చినుకు హోయ్ హా..
చాటు చూసి కాటువేసే నీటి చినుకు హోయ్ హా..
వానొచ్చి నా పిచ్చి ముదిరిందమ్మో..
అందాలు అప్పిచ్చి పొమ్మందమ్మో..
వరదల్లే నా వయసు పొంగించుకో..
పరువాల నీ పడవ నడిపించుకో..
అర్రె తాకిడిలో.. తందనాలో.. తాకితేనే తంటాలమ్మో..

వచ్చె వచ్చె వాన జల్లు గొడుగు ముద్దు పెడతా.. హా.. హా..
గుచ్చె గుచ్చె వలపు ముళ్ళు అడుగు ముద్దు పెడతా.. హా.. హా..

ముక్కుమీద పడ్డ చినుకు ముక్కుపుడక హా.. హోయ్
పెదవిమీద పడ్డ చినుకు ముద్దు చిలక హా.. హోయ్
తడిపైట తాళాలు వేసిందయ్యో..
ఒడినిండా తాపాలు తెంచిందయ్యో..
మబ్బొచ్చి మెరుపు కళ్ళు కొట్టిందమ్మో..
మనసంతా కొత్త ఉరుము పుట్టిందమ్మో..
ఒంటిమీద లేత చినుకు కంటిమీద పెట్టిందయ్యో..

అర్రర్రర్రే వచ్చె వచ్చె వాన జల్లు గొడుగు ముద్దు పెడతా.. ఉమ్ ఉమ్
గుచ్చె గుచ్చె వలపు ముళ్ళు అడుగు ముద్దు పెడతా.. హా.. ఆ
మోజుపూల మొగ్గ తడిసి మోహనాల బుగ్గ తడిసి హా..
జాణ ఒళ్ళే మెరిసిందిలే.. హా.. జంట బాగా కలిసిందిలే..

Deshoddharakudu Movie Telugu Lyrics

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****