Dhigu Dhigu Dhigu Naga Lyrics | దిగు దిగు దిగు నాగ లిరిక్స్

దిగు దిగు దిగు నాగ.. లిరిక్స్

దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
ఇల్లల్లికి ముగ్గు పెట్టి నాగన్న
ఇంటా మల్లెలు జల్లి నాగన్న
మల్లెల వాసన తొ నాగన్న
కోలాట మాడి పోరా నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
భామా లంత చేరి నాగన్న
బావీ నీళ్ళ కెళితే నాగన్న
బావిలొ వున్నావ నాగన్న
బాలా నాగు వయ్యో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
పిల్లాలంత చేరి నాగన్న
పుల్లాలేర బోతె నాగన్న
పుల్లలొ వున్నావ నాగన్న
పిల్లా నాగు వయ్యో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
స్వామూలంత చేరి నాగన్న
రేవు నీళ్ళ కెళితే నాగన్న
రేవులొ వున్నావ నాగన్న
బాలా నాగు వయ్యో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
అటు కొండ ఇటు కొండ నాగన్న
నడుమ నాగుల కొండ నాగన్న
కొండలో వున్నావ నాగన్న
కోడె నాగు వయ్యో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
దిగు దిగు దిగు నాగ నాగన్న
దివ్యా సుందర నాగో నాగన్న ||
error: Content is protected !!