Em Pillo Em Pillado (2010)

em pillo em pillado 2010 movie songs

చిత్రం: ఎం పిల్లో ఎం పిల్లడో (2010)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: భాష శ్రీ
గానం: రంజిత్
నటీనటులు: తనీష్ , ప్రణీత
దర్శకత్వం: ఎ. యస్.రవికుమార్ చౌదరి
నిర్మాత: పోకూరి బాబూరావు
విడుదల తేది: 16.07.2010

తెలిసిందే ఈ క్షణం .. నువు నాలో ఓ సగం
నువు లేనీ ఈ సగం .. బ్రతికున్నా ఏం సుఖం

ఎడబాటు గాయమే దాచీ .. నీ నవ్వులలో
సెలవంటు ఆశగా చూస్తే .. నా కన్నులలో

నా మనసు నిలవదూ .. పోవే నన్ను చూడకూ
నా ముందు కదులుతూ .. ప్రేమా నన్ను చంపకూ
ఓ తీపి గురుతులా .. నువ్వే నన్ను దాచుకో
నీ కంటిపాపలా .. ఉంటా జన్మజన్మకూ

తెలిసిందే ఈ క్షణం .. నువు నాలో ఓ సగం
నువు లేనీ ఈ సగం .. బ్రతికున్నా ఏం సుఖం

కన్నీటీ వానల్లో .. పన్నీటి స్నానాలే
గోరింటా పూతల్లో .. మా ప్రేమే వాడేలే
నా రాణి పాదంలో పారాణి పూస్తున్నా
ఈ పూల హారాలే గుండెల్ని కోస్తున్నా

ఓ తీపి గురుతులా .. నువ్వే నన్ను దాచుకో
నీ కంటిపాపలా .. ఉంటా జన్మజన్మకూ

తెలిసిందే ఈ క్షణం .. నువు నాలో ఓ సగం
నువు లేనీ ఈ సగం .. బ్రతికున్నా ఏం సుఖం

మా లోనీ ఓ ప్రేమా .. మా మాటే వింటావా
పంతాలా పందిట్లో .. ప్రేమల్లే పూస్తావా
కాలాన్నే ఆపేసీ మౌనన్ని తుంచాలే
కాదంటే మా నుండీ నీ వైనా పోవాలే

ఓ తీపి గురుతులా .. నువ్వే మాకు మిగలకూ
నీ పెద్దమనసుతో .. కలిపెయ్ జన్మజన్మకూ

తెలిసిందే ఈ క్షణం .. నువు నాలో ఓ సగం
నువు లేనీ ఈ సగం .. బ్రతికున్నా ఏం సుఖం

ఎడబాటు గాయమే దాచీ .. నీ నవ్వులలో
సెలవంటు ఆశగా చూస్తే .. నా కన్నులలో

నా మనసు నిలవదూ .. పోవే నన్ను చూడకూ
నా ముందు కదులుతూ .. ప్రేమా నన్ను చంపకూ
ఓ తీపి గురుతులా .. నువ్వే నన్ను దాచుకో
నీ కంటిపాపలా .. ఉంటా జన్మజన్మకూ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top