Gharana Bullodu (1995)
Gharana Bullodu (1995)

Gharana Bullodu (1995)

చిత్రం: ఘరానా బుల్లోడు (1995)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి
గానం: మనో, చిత్ర
నటీనటులు: నాగార్జున, రమ్యకృష్ణ , ఆమని
దర్శకత్వం: కె. రాఘవేంద్ర రావు
నిర్మాత: కె.కృష్ణమోహన్ రావు
విడుదల తేది: 27.04.1995

పల్లవి:
ఎం కసి ఎం కసి ముద్దో తెచ్చింది ఏదో చలి
చుమ్మా… చుమ్మా…
ఎం కసి ఎం కసి ముద్దో గిచ్చింది ఏదో గిలి
చుమ్మా… చుమ్మా…
చంపకు చారడు ముద్దు
సిరి సొంపుకు సోలెడు ముద్దు
చంపక మాలల ముద్దు
నను చంపుకు తిన్నది తెల్లార్లు ఈ ముద్దు

ఎం కసి ఎం కసి ముద్దో తెచ్చింది ఏదో చలి
చుమ్మా… చుమ్మా…
ఎం కసి ఎం కసి ముద్దో గిచ్చింది ఏదో గిలి
చుమ్మా… చుమ్మా…

చరణం: 1
తెల్లా తెల్లాని మల్లెపూలు తెప్పిచ్చా తెప్పిచ్చా
ఒళ్లోకి వస్తే ఒక్కసారి కుక్కుచ్చా కుక్కుచ్చా
పెదవికి పెదవి అప్పిచ్చా
పెర పెర లన్ని తప్పిచ్చా
నిద్దర పొద్దుల ముద్దుల మద్దెల మోగించుకో
ఆరని చెమ్మల తీరని తిమ్మిరి తగ్గించుకో

ఓ ఓ ఓ ఎం కసి ఎం కసి ఎం కసి ఎం కసి
ఎం కసి ఎం కసి ముద్దో తెచ్చింది ఏదో చలి
చుమ్మా… చుమ్మా…
ఎం కసి ఎం కసి ముద్దో గిచ్చింది ఏదో గిలి
చుమ్మా… చుమ్మా…

చల్లా చల్లాని పిల్లగాలి గంటల్లో గంటల్లో
చక్కా చక్కాని చెక్కిలమ్మ గుంటల్లో గుంటల్లో
వయసుకు వయసే తెలిసింది
వరుసకు ఇరుసే కలిసింది
చీకటి చేతికి చిక్కని చక్కని ఆటే ఇది
ఆకలి లోతులు చూసిన చుక్కల పాటే ఇది

హో హో హో ఎం కసి ఎం కసి ఎం కసి ఎం కసి
ఎం కసి ఎం కసి ముద్దో తెచ్చింది ఏదో చలి
చుమ్మా… చుమ్మా…
ఎం కసి ఎం కసి ముద్దో గిచ్చింది ఏదో గిలి
చుమ్మా… చుమ్మా…

*********  *********   ********

చిత్రం: ఘరానా బుల్లోడు (1995)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

భీమవరం బుల్లోడా పాలు కావాలా
మురి పాలు కావాలా
జింకు చకం  జింకు చకం
నరసాపురం నరసమ్మ నైసు గుందమ్మ
నీ చెక్కెర చుమ్మా
జింకు చకం  జింకు చకం
పచ్చిపాలు మీగడా
జింకు చకం  జింకు చకం
అచ్చతెలుగు ఆవడా
పెదవుల్లోనే దాచావమ్మో ఓ ఓ ఓ

భీమవరం బుల్లోడా పాలు కావాలా
మురి పాలు కావాలా

మావుళ్ళమ్మ జాతరలో
జింకు చకం  జింకు చకం
కౌగిళ్ళమ్మ సెంటర్లో
జింకు చకం  జింకు చకం
ఒళ్ళో కొచ్చి పడతావని ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసి
నీ కోసం ఎదురుచూస్తి మావో
జారే పైట జంక్షన్ లో
జింకు చకం  జింకు చకం
జోరే ఎక్కు టెన్సన్ లో
జింకు చకం  జింకు చకం
కారకిళ్ళీ లాంటి కిస్సు ఆరార పెట్టమంటు
నోరార అడిగినాను పిల్లో
కుర్రోడి కురుకుళ్ళకి ఎదే ఎర్రెక్కి పోతుంది పాడు
కుర్రోడి చిరు తిల్లుకి ఏదో ఎర్రెక్కి పోతుంది చూడు
ఆ అందుకో బాసు ఆటీను ఆసు ఓ ఓ ఓ

భీమవరం బుల్లోడా పాలు కావాలా
మురి పాలు కావాలా
జింకు చకం  జింకు చకం
నరసాపురం నరసమ్మ నైసు గుందమ్మ
నీ చెక్కెర చుమ్మా

తపాలమ్మ సావిట్లో
జింకు చకం  జింకు చకం
దాహాలమ్మ సందిట్లో
జింకు చకం  జింకు చకం
రేపో మాపో నీతోని లంగరేసుకుందామని
చెంగు చాటుకొచ్చినాను పిల్లో
మొహాపురం స్టేషన్లో
జింకు చకం  జింకు చకం
ముద్దాపురం బస్సెక్కి
జింకు చకం  జింకు చకం
చెక్కిలి పల్లి చేరాలని అక్కరతో వచ్చినావు
అందుకనే నచ్చినావు మావో
వరసైన దొరసానికి ఇక కరుసేలె ఇరుసైన రోజు
దరువేసే దొరబాబుకి
ఈ పరువాల బరువెంతో మోజు
వయ్యారి జాణ ఒళ్లోకి రానా ఓ ఓ ఓ

జింకు చకం  జింకు చకం
భీమవరం బుల్లోడా పాలు కావాలా
మురి పాలు కావాలా
జింకు చకం  జింకు చకం
నరసాపురం నరసమ్మ నైసు గుందమ్మ
నీ చెక్కెర చుమ్మా
జింకు చకం  జింకు చకం
పచ్చిపాలు మీగడా
జింకు చకం  జింకు చకం
అచ్చతెలుగు ఆవడా
పెదవుల్లోనే దాచావమ్మో ఓ ఓ ఓ

***********  ***********  ************

చిత్రం: ఘరానా బుల్లోడు (1995)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు, చిత్ర

సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే (6)
పిక్కపైకి చీరకట్టి వస్తవా వస్తవా
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే
మక్కువైన మల్లిచండు ఇస్తవా ఇస్తవా
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే
కట్టులో పట్టు ఉంది కసి కసి కసిగుంది
కడవా కవ్వమంటే కలయిక మంది
దీని తస్సదియ్య దాని ఊపు చూసి
నేను కాపు కాసి కొత్త కాపు కోసి
కొంగు చాటునున్న పొంగులన్ని చూస్తే
దాని తళుకు బెళుకు తొణికినపుడే
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యార
సయ్యారే సయ్యరె సయ్యరె  సయ్యరె సయ్యరె సై

పిక్కపైకి చీరకట్టి వస్తవా వస్తవా
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే
మక్కువైన మల్లిచండు ఇస్తవా ఇస్తవా
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే

కడవతో కదిలొస్తుంటే
కలా ఇలా శకుంతులై మెరిసింది
చిలిపిగా వెనకొస్తుంటే
జడా ధడా జతిస్వరం పలికింది
అగ్గేసి పోయే ఆరాటంలో
మొగ్గేసి పోయే మోమాటంలో
వగలో వయ్యారమొ అదిరిందిలే
లయలో లడాయిలో తెలిసిందిలే
సయ్యారే సయ్యరె సయ్యరె  సయ్యరె సయ్యరె
సయ్యారే సయ్యరె సయ్యరె  సయ్యరె సయ్యరె సై

పిక్కపైకి చీరకట్టి వస్తవా వస్తవా
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే
మక్కువైన మల్లిచండు ఇస్తవా ఇస్తవా
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే

వలపుతో వల వేస్తుంటే
అదిగ్గురు చలకిగ తగిలింది
పొలములో నాటేస్తుంటే
మనస్సులో ధనస్సుల విరిగింది
సంపంగి పూల సాయంత్రంలో
చింపంగి రేకు చీమంతంలో
హే పగలు పరాకులో పరువానికి
మధురం మనోహరం మనపేరులే

సయ్యారే సయ్యరె సయ్యరె  సయ్యరె సయ్యరె
సయ్యారే సయ్యరె సయ్యరె  సయ్యరె సయ్యరె సై

పిక్కపైకి చీరకట్టి వస్తవా వస్తవా
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే
మక్కువైన మల్లిచండు ఇస్తవా ఇస్తవా
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే
కట్టులో పట్టు ఉంది కసి కసి కసిగుంది
కడవా కవ్వమంటే కలయిక మంది
దీని తస్సదియ్య దాని ఊపు చూసి
నేను కాపు కాసి కొత్త కాపు కోసి
కొంగు చాటునున్న పొంగులన్ని చూస్తే
దాని తళుకు బెళుకు తొణికినపుడే
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే
సయ్యారే సయ్యరె సయ్యరె  సయ్యరె సయ్యరె

సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే
సై సై సయ్యారే  సై సై సయ్యారే సై

*********  *********  **********

చిత్రం: ఘరానా బుల్లోడు (1995)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి
గానం: మనో, చిత్ర

అదిరిందిరో…
దీనబ్బ ఈ గుమ్మ సోకు నాజూకు
ఎందబ్బా గుచ్చుకుంది పూల బాకు
దీనబ్బ ఈ గుమ్మ సోకు నాజూకు
ఎందబ్బా గుచ్చుకుంది పూల బాకు
బీటువేస్తే బీహారు లేటుచేస్తే బేజారు
జోరు చూస్తే జోహారు దేనికైనా తయ్యారు
కొమ్మచాటు మండేకొడితే కొంగు జారితే కొల్లేరు

అదిరిందిరో…
దీనబ్బ ఈ గుమ్మ సోకు నాజూకు
ఎందబ్బా గుచ్చుకుంది పూల బాకు
దీనబ్బ ఈ గుమ్మ సోకు నాజూకు
ఎందబ్బా గుచ్చుకుంది పూల బాకు

ఓ ఓ ఓ బుగ్గా ఎరుపు నచ్చింది
మొగ్గ తుంచేయాలనే ఉందే
ఓ ఓ ఓ సిగ్గే పొరుపుకొచ్చింది
అది ఏదో రాజుకుంటుంది
సలపరింతలను సమ్మంగా
నలిపెయ్యనా దులిపెయ్యనా
కలవరింతలను కమ్మంగా
కలిపెయ్యరా చెరిపెయ్యరా
రెక్కలున్న గుఱ్ఱం మీద రేసు
రెచ్చిపోయి వచ్చాడమ్మా బాసు
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ రెళ్ళు పూల తెప్పల్లోనా
రేపో మాపో ఇచ్చేయ్ నా డోసు

అదిరిందిరో…
దీనబ్బ ఈ గుమ్మ సోకు నాజూకు
ఎందబ్బా గుచ్చుకుంది పూల బాకు
దీనబ్బ ఈ గుమ్మ సోకు నాజూకు
ఎందబ్బా గుచ్చుకుంది పూల బాకు

ఓ ఓ ఓ రిమ్మా తెగులు పుట్టిందే
చమ్మా చక్కే ఆడమంటుందే
ఓ ఓ ఓ గుమ్మా గుబులు పట్టిందే
నిమ్మ చక్కా పిండుకోమందే
చిలిపి చాకిరికి చీరంతా
అలిగిందిరో నలిగిందిరో
మధన చాకిరికి మనసంతా
అరిగిందిరో కరిగిందిరో
మంచు పూల మంచం మీద చుమ్మా
పంచుకుంటే పంచదారేనమ్మా
ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ ఓ
అంచు దాటి అందాలన్నీ
అల్లి బిల్లి ఆటాడేనమ్మ

అదిరిందిరో…
దీనబ్బ ఈ గుమ్మ సోకు నాజూకు
ఎందబ్బా గుచ్చుకుంది పూల బాకు
దీనబ్బ ఈ గుమ్మ సోకు నాజూకు
ఎందబ్బా గుచ్చుకుంది పూల బాకు

***********  ***********  ************

చిత్రం: ఘరానా బుల్లోడు (1995)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: మనో, చిత్ర

చుక్కల్లో తళుకులా ఓ ఓహొ
దిక్కుల చలి వెలుగులా ఓ ఓహొ
పొద్దుల్లో ఎరుపులా ఓ ఓహొ
మబ్బుల తొలి మెరుపులా ఓ ఓహొ
నింగి నుంచి తొంగి చూసి
నచ్చగానే నిచ్చనేసి జర్రుమంటు జారింది
జాకిట్లో జాబిల్లి ఓ ఓహొ ఓ ఓహొ
జాజుల్లో నా మల్లి ఓ ఓహొ ఓ ఓహొ
జాకిట్లో జాబిల్లి…

చుక్కల్లో తళుకులా ఓ ఓహొ
దిక్కుల చలి వెలుగులా ఓ ఓహొ

మల్లె పూల చెల్లెలా నవ్వు పూల జల్లులా
మిల మిల సోకులే మీటనివ్వు నన్ను లేతగా
కొంగు చాటు ముంతలా పొంగు పాల పుంతలా
గిల గిలా గిల్లక రేపే రేపే రెండు చేతులా
నిబ్బరాల నిమ్మపండు ఒలిచి పెట్టవా
ఓ ఓహొ ఒహొహో హో
కొబ్బరంటి కొత్త ఈడు ఒలిచి పెట్టవా
ఓ ఓహొ ఒహొహో హో
ఏకాదశి నా ఊర్వశి శ్రీ రమ్య శృంగార రాశి
త్రయోదశి జాబిల్లికి ఈనాడే పున్నమి
చిగ్గమ్మ చి చి ఛి

చుక్కల్లో తళుకులా ఓ ఓహొ
దిక్కుల చలి వెలుగులా ఓ ఓహొ
పొద్దుల్లో ఎరుపులా ఓ ఓహొ
మబ్బుల తొలి మెరుపులా ఓ ఓహొ

నింగి నేల ఒడ్డున చందమామ బొడ్డున
తళ తళ తారలే తాకిపోయే నన్ను మెత్తగా
రాజహంస రెక్కలా రాసలీల పక్కలా
గుస గుస గువ్వలా గూడు కట్టుకోవె మత్తుగా
పిక్కటిల్లి పోతే ఈడు పైట నిలుచునా
ఓ ఓహొ ఒహొహో హో
పిక్కలావు పిల్లదాని నడుము పలచన
ఓ ఓహొ ఒహొహో హో
మహాశయా నా మన్మధ మందార సందిళ్లు రారా
సఖి ప్రియా సాగే లయ నా ప్రేమ తొందరా
చీకట్లో చిందేసి

చుక్కల్లో తళుకులా ఓ ఓహొ
దిక్కుల చలి వెలుగులా ఓ ఓహొ
పొద్దుల్లో ఎరుపులా ఓ ఓహొ
మబ్బుల తొలి మెరుపులా ఓ ఓహొ
నింగి నుంచి తొంగి చూసి
నచ్చగానే నిచ్చనేసి జర్రుమంటు జారింది
జాకిట్లో జాబిల్లి ఓ ఓహొ ఓ ఓహొ
జాజుల్లో నా మల్లి ఓ ఓహొ ఓ ఓహొ
జాకిట్లో జాబిల్లి…

***********  ***********  ************

చిత్రం: ఘరానా బుల్లోడు (1995)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: జొన్నవిత్తుల రామలింగేస్వర రావు
గానం: మనో

హేయ్ ఓలే ఓలే ఓలే…
హేయ్ ఓలే ఓలే ఓలే ఓలే…

వంగి వంగి దండమెట్టు రాజకీయ రంభరో
లింగు లింగు మంటు వచ్చే సంగతేంటో చూడరో
గుమ్మ పాప చెమ్మ చెక్క యమా కసక్కురో
జున్ను బుగ్గ నొక్కుతుంటే ఝం ఝం చమక్కురో
ఏయ్ లగ్గా ఏసేయ్ లగ్గా
ఏయ్ లగ్గా ఏసేయ్ లగ్గా
దుయ్ లగ్గా దూసేయ్ లగ్గా
బుడి బుడి నడుముకు ఎగబడి తలబడి
వేస్తా నా ఓటు చురకేస్తా ఓ మాటు

దిమి దిట పిట పిట దినా దినక్కురో
సగ మగ నిగ పమ  యమా కసక్కురో
చెయ్యమీద పడ్డదంటే చమా చమక్కురో
నచ్చినోడు మెచ్చుకుంటే నాకే పిచ్చెక్కిరో

ఏయ్ లగ్గా ఏసేయ్ లగ్గా
దుయ్ లగ్గా దూసేయ్ లగ్గా
వేస్తే ఓటు ఊరు వాడ కవరైపోతాది
ఇది లవరై పోతాది

బత్తాయిలు సపోటాలు దానిమ్మపల్లండోయ్
బని సగ సని బని  సగ మప ప
నిస గమ పగా ప
నిస గమ గస నిమ పా
దానిమ్మ పళ్ళ పాప గంప దించి చూపించు
రంగు చూసుకొనివ్వు పళ్ళు పట్టుకోనివ్వు
మంచి గుందో ఎండ గుందో
పండు గుందో చూడొద్దేంటి
చెయ్య పెట్టక్కుంటే సంగతెట్ట తెలుస్తాదే
నటక పిటక

ఏంటది ఎటంతన్నావు నువ్వు
ఈ మెలిక బాస నాకేటెరుక

పార్టి గుర్తు బంతి పువ్వు వేసేయ్ ఓటు రైకపల్లి
సెంటర్ లోన సభ పెడతా సత్తా ఏంటో చూపెడతా
కొక్కొరొక్కో కొంచం కోరుక్కో
సిగ్గు దూస్కో బుగ్గ బుగ్గ రాస్కో
కన్నె జింకో కవ్వించి కాస్కో
విందు చేస్కో తేనే ముద్దరేస్కో
కిస్సు కిటుకు కుళికే సరుకు అడక్కు
వీడు జింగి చక్క చిందులేసి బరిలో దిగితే
అగడే సోకులాడి
విరుచుకు పడితే ఇరుకున పడతావ్
కబాడీ మొనగాడా

వంగి వంగి దండమెట్టు రాజకీయ రంభరో
లింగు లింగు మంటు వచ్చే సంగతేంటి చూడరో
గుమ్మ పాప చెమ్మ చెక్క యమా కసక్కురో
జున్ను బుగ్గ నొక్కుతుంటే ఝం ఝం చమక్కురో
ఏయ్ లగ్గా ఏసేయ్ లగ్గా
ఏయ్ లగ్గా ఏసేయ్ లగ్గా
దుయ్ లగ్గా దూసేయ్ లగ్గా
వేస్తే ఓటు ఊరు వాడ కవరైపోతాది
ఇది లవరై పోతాది

పండో కాయో ఇచ్చుకోవే
రండో రండని చేర్చుకోవే
కొండా కోన అదిరేలా జండా కర్ర పట్టుకోరా
ఆడి చూస్కో శృంగార డిస్కో
సందు సూస్కో సంబరాలు చేస్కో
లొంగదీస్కో మందార మాస్కో
దమ్ము చేస్కో సోకు సొమ్ము చేస్కో
పట్టు పడుచు పదవే చేరి అతుక్కో
నువ్వు జంట కట్టి వెంట ఉంటె
చాలురా పిల్లగో ఎదురే లేదింకా
ఎగుడు దిగుడు ఆట పాటకి ఎగరాలే చిలక

దిమి దిట పిట పిట దినా దినక్కురో
సగ మగ నిగ పమ  యమా కసక్కురో
చెయ్యమీద పడ్డదంటే చమా చమక్కురో
నచ్చినోడు మెచ్చుకుంటే నాకే పిచ్చెక్కిరో

ఏయ్ లగ్గా ఏసేయ్ లగ్గా
దుయ్ లగ్గా దూసేయ్ లగ్గా
బుడి బుడి నడుముకు ఎగబడి తలబడి
వేస్తా నా ఓటు చురకేస్తా  ఓ మాటు