Heart Attack (2014)

Heart Attack Lyrics

నువ్వంటె నాకు… లిరిక్స్

చిత్రం: హార్ట్ ఎటాక్ (2014)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: జాస్సి గిఫ్ట్ , మేఘా రాజ్ , రాహుల్ & కోరస్
నటీనటులు: నితిన్, ఆదా శర్మా
దర్శకత్వం: పూరి జగన్నాథ్
నిర్మాణం: పూరి జగన్నాథ్
విడుదల తేది: 31.01.2014

హల్లో
ఓ గర్ల్-ఓ
హల్లో గర్ల్-ఓ కిస్ మీ ఆన్ మై
లిప్స్ లిప్స్ ||2||

నువ్వంటె నాకు చాలా చాలా చాలా ఇష్టమే
అది మాటల్లోనా చెప్పలేక ముద్దే అడిగానే
హేయ్ నువ్వంటె నాకు చాలా చాలా చాలా ఇష్టమే
అది మాటల్లోన చెప్పలేక ముద్దే అడిగానే
నే నచ్చితే ఇవ్వచ్చుగా లేదంటేనే మానొచ్చుగా
అంతేగానీ అందర్లోనూ చెంపమీద లాగి కొడతావా
హేయ్ నువ్వంటె నాకు చాలా చాలా చాలా ఇష్టమే
అది మాటల్లోన చెప్పలేక ముద్దడిగానే
ముద్దడిగానే…

హెయ్ చిరాగ్గా ఉంటున్నాదంటె పరాగ్గా అనిపిస్తుందంటె
సరిగ్గా తగలాల్సింది లిప్ టు లిప్ కిస్సే
మనస్సే తడబడిపోతుంటే వయస్సే విల విలబోతుంటే
తెలుస్సా కావాల్సింది మషాలా కిస్సే
సింగిల్ గుంటే ఎట్టుంటాదే  ఎంగిల్ పడితే బాగుంటాదే
అర్దమైనా కానట్టుగా  LKG ఫేసు పెడతావా
నువ్వంటె నాకు చాలా చాలా చాలా ఇష్టమే
అది మాటల్లోన చెప్పలేక ముద్దడిగానే …
ముద్దడిగానే…

ఓ పెదాల్లో యంత్ర ఉంటాదే అదేదో ఆత్రంవుంటాదే
క్షణంలో ముద్దుల్నైనా అచ్చేవేస్తాదే
ఇదేదే బానే ఉందంటూ అమాంతం నీకూ అనిపిస్తే
ఒసారి ప్రాక్టీస్ చేసే అలవాటైపోద్దే
సిమ్మే లేనీ సెల్లెందుకే చుమ్మా లేనీ జన్మెందుకే
నీ మంచికే చెప్తున్నానే జస్ట్ ప్రెస్ మి కిస్ మి తొందరగా…

ఆ నువ్వంటె నాకు చాలా చాలా చాలా ఇష్టమే
అది మాటల్లోన చెప్పలేక ముద్దడిగానే…
ముద్దడిగానే…
మ మ మ  ముద్దడిగానే
ముద్దడిగానే…

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

సెలవనుకో… లిరిక్స్

చిత్రం: హార్ట్ ఎటాక్ (2014)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: చైత్ర అంబడిపూడి

సెలవనుకో మరి ఏడవకే మనసా ఓ ఓ
కలగనకే అది నిజమై పోదుకదా
ఈ దూరం ఏనాటికి చేరువవ్వునో
ఈ మౌనం ఇంకెప్పుడు మాటలాడునో
కన్నుల్లోని కన్నీటి కెరటాలలో ఓ ఓ
నేనేమై పోవాలి
నిన్నేమను కోవాలి
ఏ మనసుని తిట్టాలి
ఈ క్షణం హొ హొ ఓ…

సెలవనుకో మరి ఏడవకే మనసా ఓ ఓ
కలగనకే అది నిజమై పోదుకదా

అనుకున్నా అనుకున్నా నాతోనే వుంటావనుకున్న
నాలాగే నీక్కూడా నేనంటే ఇష్టం అనుకున్నా
పిలిచాన రమ్మని కసిరానా పొమ్మని
చివరికి ఈ ఆటలో అయిపోయా బొమ్మని
నువ్వు కాదంటే ఇక రానంటే
మన ఇద్దరిమద్య ఇంకేంలేదంటే

నేనేమై పోవాలి
నిన్నేమను కోవాలి
ఏ మనసుని తిట్టాలి
ఈ క్షణం…

సెలవనుకో మరి ఏడవకే మనసా ఓ ఓ

హో నువ్వంటే నాలాంటి ఇంకొనేనని అనుకున్నా
ఇన్నాళ్లి బ్రమ లోనే ఆనందంగా బ్రతికాన
నచ్చిందే తడవుగా వెళ్ళొద్దే అలుసని
చెబుతున్నా మనసుకి వింటుందా మాటని
నా ఊహాల్ని నా ఆశల్ని
నరికేస్తే నవ్వును చిదిమేస్తే

నేనేమై పోవాలి
నిన్నేమను కోవాలి
ఏ మనసుని తిట్టాలి
ఈ క్షణం…

సెలవనుకో మరి ఏడవకే మనసా ఓ ఓ

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

తూహిహై తూహిహై… లిరిక్స్

చిత్రం: హార్ట్ ఎటాక్ (2014)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: అనూప్ రూబెన్స్, స్మిత బెల్లూరి

నీ కోసమే.. నేనంటూ ఉన్నదీ…
నీ కోసమే.. నా ప్రాణం ఉన్నదీ…
నీ కోసమే… నీ కోసమే…
ఈ క్షణం నువ్వే ఎదురైతె…
అదంతా నిజమే ఐపోతే…
నేను గుండాగిపోతానులే…
తూహిహై తూహిహై మేరె దిల్ మే తూహిహై…
తూహిహై తూహిహై మేరె దిల్ మే తూహిహై…
నువ్వేలే నువ్వేలే నా గుండెల్లో నువ్వేలే…
నువ్వేలే నువ్వేలే నా మనసంతా నువ్వేలే…
నీ కోసమే నేనంటూ ఉన్నదీ… నీ కోసమే…

హో..తెలియని మైకంలా నువ్వే కమ్మేస్తున్నావే…
ఓ చెలియా సావరియా నను రక్షించవా..
ఎదురుగా ఎవరున్నా నువ్వే అనుకుంటున్నానే…
కనబడవా కనబడవా చెలి కరుణించవా…
తెలియలేదు ప్రేమంటే నువ్వే ఉండగా…
తీరా తెలుసుకున్నాకా నువ్వే లేవుగా…
ముంచేశావే నీ ప్రేమలో…
తూహిహై తూహిహై మేరె దిల్ మే తూహిహై…
తూహిహై తూహిహై మేరే దిల్ మే తూహిహై…
నువ్వేలే నువ్వేలే నా గుండెల్లో నువ్వేలే…
నువ్వేలే నువ్వేలే నా మనసంతా నువ్వేలే…

హో… ఒకటే మనసుందీ ఎవరికి ఇవ్వోద్దనుకుంటూ…
దాచేసా దాచేసా చెలి ఇన్నాల్లుగా…
ప్రేమంటె ఏంటో అర్దం నేడె తెలిసిందీ…
అపుడెపుడొ తెలిసుంటే బాగుండేదిగా…
నువ్వు లేక క్షణమైనా ఏమితోచదే…
ఇదే ప్రేమ అంటారా ఏమో తెలియదే…
నువ్వు లేని మనసెందుకే…
తూహిహై తూహిహై మేరె దిల్ మే తూహిహై…
తూహిహై తూహిహై మేరె దిల్ మే తూహిహై…
నువ్వేలే నువ్వేలే నా గుండెల్లో నువ్వేలే…
నువ్వేలే నువ్వేలే నా మనసంతా నువ్వేలే…

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

చూపించండే  చూపించండే… లిరిక్స్

చిత్రం: హార్ట్ ఎటాక్ (2014)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: రాహుల్ నంబియర్

పొద్దున్నే లేస్తే మొదలు
ఎన్నెన్నో టెన్షన్లో
బీ. పి లు షుగరులు
ధర్నాలు గొడవలు యుద్దాలు
వీటన్నిటి మధ్య
ఓ ఆడపిల్ల మొఖం చూస్తే
ఆ అందమైన కళ్ళు చూస్తే
మరి నవ్వు చూస్తే ఆ నడక చూస్తే
శాంతి మనశాంతి శాంతి ఓం

అందుకే
చూపించండే  చూపించండే
నన్నార నన్నాన దాచుకోకండే
చూపించండే

హే గుండె దడ దడ గోల ఏమిటో ఈ లీలా
ఎంతమంది అమ్మాయిలో లల లాలా
హా నిదర చెడిపోయేలా మీరు ఎదురవ్వాల
తెల్లవార్లు మీకోసం మేం తపించాల
ఏ మేంగోసేయ్ మా ఏంజిల్సే
మేమంతా మీ ఫ్యాన్సే
నడుమో గిడుమో తృణమో పనమో
ఏదో ఒకటి ఏమండీ కొంచం
చూపించండే చూపించండే
మీ అంద చందాలు దాచుకోకండే
చూపించండే చూపించండే
ఈ లోకం మొత్తం మార్చివేయండే
చూపించండే

హే… అందమైన అమ్మయంటే ఆక్సిజన్ లాంటిదే
హే అందకుండా పోతుంటే మా ఊపిరే ఆడదే
మీరిట్టా నవ్వితే యుద్దాలిక జరగవే
మీ ఓర చూపుకే దాసోహం లోకమే
మీరు సీతాకోక చిలకలే
మూతి విడుపో విసుగో అలకో కులుకో
ఏదో ఒకటి చూపించండే

మీరెన్ని కలర్ఫుల్ డ్రెస్సులేసినా
మంచి షేప్ లో లేకుంటే మాత్రం కుదరదు
జిమ్ కెల్లి వర్కౌట్లే చెయ్యండే
చూపించండే చూపించండే
మీ అంద చందాలు దాచుకోకండే
చూపించండే

బై డిఫాల్ట్ మీ బోడిలో మాగ్నాట్ ఉంటదే
హే ఎంత ఎంత దూరంగున్నా లాగేస్తుంటదే
బ్లాక్ అండ్ వైట్ కళ్లకే కలరింగ్ మీరులే
మొగవాడి జన్మకే మీనింగే మీరులే
ఆ మనసే దోచే దొంగలే
అసలో కొసరో పిసరో కసురో
ఏదో ఒకటి చూపించండే

ప్లీజ్ ఏది పడితే అది తినేయకండమ్మా
మిమ్మల్ని నమ్ముకొని
ఎన్ని ప్రణాలున్నాయో మీకేం తెలుసు
డైటింగులు జేసి స్లిమ్ముగ ఉండండే
చూపించండే చూపించండే

మీ అంద చందాలు దాచుకోకండే
చూపించండే చూపించండే
ఈ లోకం మొత్తం మార్చివేయండే
చూపించండే చూపించండే చూపించండే
లోక కళ్యాణార్ధం ఆల్ గర్ల్స్ గెట్ ఫిట్ అండ్ రెడీ

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

ఎందుకిలా నను వేదిస్తున్నావే… లిరిక్స్

చిత్రం: హార్ట్ ఎటాక్ (2014)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: కునాల్ గుంజువాల

ఎందుకిలా నను వేదిస్తున్నావే ఓ..
ఎందుకనీ నను వెలివేస్తున్నావే
నా హృదయం నీ తోడే కోరుకుందనా
నా ప్రాణం నీ చుట్టూ తిరుగుతోందనా
అన్యాయంగా తోస్తుంటే నట్టేటిలో ఇలా

నేనేమై పోవాలి నిన్నేమనుకోవాలి
ఏ మనసుని తిట్టాలి ఈ క్షణం…

ఎందుకిలా నను వేదిస్తున్నావే
ఎందుకనీ నను వెలివేస్తున్నావే

హో… నను నేనే వదిలేసి నువ్వే కావాలంటున్నా
నాదంటూ మిగిలుంటే అది నువ్వే నువ్వే అంటున్నా
నేన్నీకు వద్దని నీతో నడవద్దని
నీ దారే నీదని గీశావా గీతని
నీ గుండెల్లో నా గుర్తుల్ని
తీరాన్నే తాకిన అలలా తుడిచేస్తే…

నేనేమై పోవాలి నిన్నేమనుకోవాలి
ఏ మనసుని తిట్టాలి ఈ క్షణం హొ హో

హో వెలుగంతా తరిమేసి చీకటిలో నను తోస్తావా
గతమంతా చెరిపేసి శూన్యంలో నిలబెడతావా
నాకన్నీ నువ్వని అనుకోడం పాపమా
పూజించే చేతిని నరికేంత కోపమా
నీ తలపుల్లో మైమరపుల్లో
నా మనసుని తిప్పి రెక్కలు విరిచేస్తే…

నేనేమై పోవాలి నిన్నేమనుకోవాలి
ఏ మనసుని తిట్టాలి ఈ క్షణం హొ హో

హో ఎందుకిలా నను వేదిస్తున్నావే
ఎందుకనీ నను వెలివేస్తున్నావే
హే హే…

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

దట్స్ ఆల్ రైట్ మామ… లిరిక్స్

చిత్రం: హార్ట్ ఎటాక్ (2014)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: అనూప్ రూబెన్స్, టిప్పు

హేయ్ మామ హేయ్ మామ
దట్స్ ఆల్ రైట్ మామ
కమాన్ లెట్స్ గో…

ఈ చిన్ని లైఫ్ లో… చిట్టి లైఫ్ లో
బుజ్జి లైఫ్ లో.. పొట్టి లైఫ్ లో
ఏదైనా కొంచెం ఉంటె చాలు
దట్స్ ఆల్ రైట్
సరదాగా బ్రతికేస్తే అది చాలు…
దట్స్ ఆల్ రైట్ ….
దట్స్ ఆల్ రైట్ …..
దట్స్ ఆల్ రైట్ మామ
దట్స్ ఆల్ రైట్
ఈ గడియ రాదు ఈ గంట రాదు
ఈ ఉడుకు రాదు ఈ దుడుకు రాదు
ఈ రోజు పోతే రాదు మామ
ఏ రోజో మట్టై పోతాం మామ
అంతే కదా అంతే కదా
అంతే కదా
అంతే కదా మామ
దట్స్ ఆల్ రైట్

సీ మామ
ఎవరీబాడీ సే లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్
నో మామ
లైఫ్ ఈస్ పెయిన్ ఫుల్
ఉయ్ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ బ్యూటిఫుల్
ఉయ్ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్

ఒక కప్ ఛాయ్ ఉంటె
ఒక పూట ఫుడ్ ఉంటె
ఒక పెగ్ మందుంటె
అది చాలు..
నీకంటూ ఓ ఫ్రెండు… ఆపై ఒక గర్ల్ ఫ్రెండు
మిగతాది ఎక్సెస్ ఏ కదా మామ
అంతే కదా
దట్స్ ఆల్ రైట్
కొంచెం రొమాన్సు కొంచెం రిలాక్సు
చీటింగ్ చాటింగ్ ఇచ్చింగ్ గిచ్చింగ్
ఇంత కన్నా నీకేం కావాలి మామ
చెప్పు మామ
హేయ్ ఏం పట్టుకు పోతాం మామ
ఏ రోజో మట్టై పోతాం మామ
అంతే కదా
అంతే కదా అంతే కదా
అంతే కదా
అంతే కదా మామ..
దట్స్ ఆల్ రైట్

ఏవేవో అనుకుంటాం కలలేవో కంటుంటాం
ఇంకేదో చేస్తుంటాం మామ..
పనికి మాలిన గొడవల్లో
బ్రతుకంతా టెన్షన్లే
ఈ లైఫ్ కి సీక్వెల్ లేదుర మామ
అంతే కదా
దట్స్ ఆల్ రైట్
కొంచెం దిమాకు కొంచెం కిర్రాకు
కిస్సింగ్ మిస్సింగ్
కన్నింగ్ విన్నింగ్
హో ఓఓఓ ఏం పట్టుకు పోతాం మామ
ఏ రోజో మట్టై పోతాం మామ
అంతే కదా
అంతే కదా అంతే కదా
అంతే కదా
అంతే కదా మామ..
దట్స్ ఆల్ రైట్

ఈ చిన్ని లైఫ్ లో… చిట్టి లైఫ్ లో
బుజ్జి లైఫ్ లో.. పొట్టి లైఫ్ లో
ఏదైనా కొంచెం ఉంటె చాలు
సరదాగా బ్రతికేస్తే అది చాలు…
దట్స్ ఆల్ రైట్…

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

రా రా వస్తవా… లిరిక్స్

చిత్రం: హార్ట్ ఎటాక్ (2014)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భాస్కరభట్ల
గానం: చైత్ర అంబడిపూడి, సంతోష్

సయునచెక్క సొలితరియే
ఓ వస్తావా వస్తావా వస్తావా….
వస్తా వస్తా వస్త వస్తావా….
వస్తావా ఆఆ……
ఆఆ మీటి మీటి పిల్లరో
ముద్దు ముద్దు గుందిరో
కన్నులార చేసుకోరా ఆ….
నిన్ను నచ్చుకుందిరో
నువ్వే కావాలందిరో
వచ్చి వచ్చి వాలిపోరా ఆ…
హో లైఫ్ ఏమో నిన్ను చూపెలే… పండగేలే
వాట్ నౌ కెన్ ఐ సే
లిసెన్ బేబీ
లెట్స్ గో ఛలో ఛలో ఛలో ఛలో…..
హేయ్ రా రా వస్తవా అడిగింది ఇస్తవా
ఓయ్… ఏమ్రా వస్తవా అడిగింది ఇస్తవా

హోఓఓ….. మీటి మీటి పిల్లరో
ముద్దు ముద్దు గుందిరో
కన్నులార చేసుకోరా ఆ….
నిన్ను నచ్చుకుందిరో
నువ్వే కావాలందిరో
వచ్చి వచ్చి వాలిపోరా ఆ…

జారిపోతా జాజిర్లాగా
కరిగిపోతా చాకొలేట్లాగా
ఒంటిలోని లెవెల్స్ యే పెంచేయరా
య య య య య…..
ఇంకా నువ్వు ఏది ……
ఇంకా నువ్వేలే వెంట వెంటనే
స్ట్రెస్ ఔట్ థింగ్
ఇప్పుడిప్పుడే
లవ్ ది పార్టీ
హోఓఓ బేబీ నువ్వు నేను సూపర్ అంది లోకమే
రా రా వస్తవా అడిగింది ఇస్తవా
య యా వస్తనే అడిగింది ఇస్తనే
ఓయ్… ఏమ్రా వస్తవా అడిగింది ఇస్తవా
య యా వస్తనే అడిగింది ఇస్తనే

లొంగిపోతా మెలికల్లాగా
రాలిపోతా ఫిలమెంట్ లాగా
నడుములోన రిజల్ట్స్ చూసేయరా
య య య య య…..
నువ్వే కావాలి నాకు ఇప్పుడే
కాదంటే పీక నొక్కుడే
ఏదైనా చేసేస్తా నీకోసం
హోఓఓ బేబీ నువ్వు నేను ఏకమైతే స్వర్గమే
రా రా వస్తవా అడిగింది ఇస్తవా
య యా వస్తనే అడిగింది ఇస్తనే
ఓయ్… ఏమ్రా వస్తవా అడిగింది ఇస్తవా
య యా వస్తనే అడిగింది ఇస్తనే

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top