Iddaru Mitrulu (1961)

svg%3E

చిత్రం: ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: ఆరుద్ర
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల
నటీనటులు: అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, రాజసులోచన, 
దర్శకత్వం: ఆదుర్తి సుబ్బారావు
నిర్మాత: డి.మధుసూదనరావు
విడుదల తేది: 29.12.1961

హలో హలో ఓ అమ్మాయి పాతరోజులు మారాయి
ఆడపిల్ల అలిగినచో వేడుకొనడు అబ్బాయి
ఒహో బడాయి చాలోయి కూతలెందుకు పోవోయి
ఆది నుంచి లోకంలో ఆడవారిది పైచేయి
నిజా నిజాలు తెలియకనే నిందవేసే పొరబాటు
నిజా నిజాలు తెలియకనే నిందవేసే పొరబాటు
నాటికి నేటికీ మీకు అలవాటే…

హలో హలో ఓ అమ్మాయి ఔను మీదే పైచేయి
బెట్టుచేసే మగవారి గుట్టు మాకూ తెలుసోయి
బెట్టుచేసే మగవారి గుట్టు మాకూ తెలుసోయి
మనసులో మమతలూ పైకి వేషాలూ…
ఒహో బడాయి చాలోయి కూతలెందుకు పోవోయి

లడాయి చేసే స్త్రీజాతి రాకమానదు రాజీకి
లడాయి చేసే స్త్రీజాతి రాకమానదు రాజీకి
గెలుపు కోసం మగవారు గెలుపు కోసం పగవారు
కాళ్ళబేరాలాడకపోరు

హలో హలో ఓ అమ్మాయి పాతరోజులు మారాయి
ఆడపిల్ల అలిగినచో వేడుకొనడు అబ్బాయి
హలో హలో ఓ అమ్మాయి పాతరోజులు మారాయి
ఆడపిల్ల అలిగినచో వేడుకొనడు అబ్బాయి
హలో హలో ఓ అమ్మాయి అందుకొనుమా నా గుడ్ బై

********   ********   ********

చిత్రం: ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: కొసరాజు
గానం: మాదవపెద్ది సత్యం

శ్రీరామ నీనామమెంతో రుచిరా
ఓ రామా నీ నామమెంతో రుచిరా
ఎంతో రుచి ఎంతో రుచి ఎంతో రుచిరా
శ్రీరామ నీ నామమెంతో రుచిరా

పాలు మీగడల కన్నా పంచదార చిలకల కన్నా
శ్రీరామ నీ నామమెంతో రుచిరా
పాలు మీగడల కన్నా పంచదార చిలకల కన్నా
శ్రీరామ… ఓహో శ్రీరామ నీ నామమెంతో రుచిరా

చరణం: 1
తప్పులు చేయుట మా వంతు దండన పొందుట మా వంతు…
యమ దండన పొందుంట మా వంతు
తప్పులు చేయుట మా వంతు దండన పొందుట మా వంతు…
పాపం చేయుట మాంతు దయ చూపించటమే నీ వంతు

శ్రీరామ… ఓహో శ్రీరామ నీ నామమెంతో రుచిరా
ఎంతో రుచి ఎంతో రుచి ఎంతో రుచిరా
శ్రీరామ నీ నామమెంతో రుచిరా
శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హారి!

చరణం: 2
రాతినే ఇల నాతిగా మార్చి కోతికే పలు నీతులు నేర్పి
రాతినే ఇల నాతిగా మార్చి కోతికే పలు నీతులు నేర్పి
మహిమలెన్నో చూసిన దేవా మము బ్రోవా రాలేవా “రాతినే”

శ్రీరామ నీ నామమెంతో రుచిరా
ఎంతో రుచి ఎంతో రుచి ఎంతో రుచిరా
శ్రీరామ నీ నామమెంతో రుచిరా

శ్రీరామా… శ్రీరామా
హే శ్రీరామా… శ్రీరామా
జై ఓ రామా… శ్రీరామా
శ్రీరామా… శ్రీరామా
హే శ్రీరామా… శ్రీరామా
జై ఓ రామా… శ్రీరామా
జై ఓ రామా… శ్రీరామా

శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హారి!

********   ********   ********

చిత్రం: ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: శ్రీ శ్రీ
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల

ఓహొ ఓహొ నిన్నే కోరెగా
కుహుకుహూ అని కోయిలా  “2”
వసంతవేళలా పసందు మీరగా
అపూర్వగానమే ఆలపించే తీయగా  “ఓహొ . …”

చరణం: 1
అదా కోరికా వయ్యారి కోయిలా
జగాలే నీ చూపులో జలదిరించెలే  “2”
వరాల నవ్వులే గులాబి పువ్వులై
వలపు తేనె నాలోన చిలకరించెనే “ఓహొ”

చరణం: 2
ఫలించె నేను కన్న కలలు తీయతీయగా
సుఖాలలో తేలిపో హాయి హాయిగా “2”
ఉయ్యాలలూగే నామది చిటారుకొమ్మలా
నివాళి అందుకో ఈవేళ పండుగా
సదా సుధా తరంగాల తేలిపోదమా
ఓహొ ఓహొ నిన్నే కోరితి
కుహుకుహు అనీ పాడితి ఆ హా హా . . .

********   ********   ********

చిత్రం: ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: దాశరధి
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల

ఖుషీఖుషీగా నవ్వుతూ చలాకి మాటలు రువ్వుతూ
హుషారు గొలిపేవెందుకే నిషా కనులదానా
ఓ… మేనాలోన ప్రియుని చేర వెళ్ళింది నా చెలి మీనా
మేనాలోన ప్రియుని చేర వెళ్ళింది నా చెలి మీనా
నింగి దాటి ఆనంద సాగరం పొంగిపొరలె నాలోన
ఖుషీఖుషీగా నవ్వుతూ చలాకి మాటలు రువ్వుతూ
హుషారు గొలిపేవెందుకే నిషా కనులవాడా

చరణం: 1
ఓ… ఓహో చెలియా నీవు కూడ ఓ పెళ్ళి పల్లకి చూసుకో
ఓహో చెలియా నీవు కూడ ఓ పెళ్ళి పల్లకి చూసుకో
హాయిగొలుపు సన్నాయి పాటలో వలపుబాటలే వేసుకో
నే వెళితే మరి నీవు మజ్నూవవుతావూ…
నే వెళితే మరి నీవు మజ్నూవవుతావూ…
మజ్నూ నేనేతై ఓలైలా లోకమే చీకటైపోవునే
మజ్నూ నేనేతై ఓలైలా లోకమే చీకటైపోవునే
ఖుషీఖుషీగా నవ్వుతూ చలాకి మాటలు రువ్వుతూ
హుషారుగా ఉందాములే నిషా కనులవాడా

చరణం: 2
ఓ… ఆకాశంలో ఇంద్రధనసుపై ఆడుకొందుమా నేడే
నీలినీలి మేఘాల రథముపై తేలిపోదుమీనాడే
చంద్రుడు నేనై నీవు వెన్నెలై కలిసిపోదమా హాయిగా
నేను వీణనై నీవు నాదమై ఏకమవుదమా తీయగా
ఖుషీఖుషీగా నవ్వుతూ చలాకి మాటలు రువ్వుతూ
హుషారుగా ఉందాములే హమేషా మజాగా

********   ********   ********

చిత్రం: ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: ఆరుద్ర
గానం: పి.బి.శ్రీనివాస్, పి.సుశీల

చక్కని చుక్క సరసకు రావే ఒక్కసారి నవ్విన చాలే
ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతానే . . .
టక్కరి బావ కిక్కురు మనకు ఇక్కడి మాట
ఇతరులు వింటే ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతావే . . .

చరణం: 1
అల్లరి పిల్లా ఆపవేలా పుల్లవిరుపు మాటలు “2”
పెళ్ళాం కనబడితే ప్రేమే కలిగిందా “2”
పెళ్ళామంటే బెల్లము తల్లిదండ్రి అల్లము  “చక్కని . . . “

చరణం: 2
ముద్దుల గుమ్మ మోహమాయే పొద్దు చాలా పోయెనే “2”
పెద్దలు గర్జిస్తే పెడసరమవుతావా “2”
పెద్దల గొడవ ఎందుకే ఇద్దరమొకటై ఉందామే  “చక్కని . . . “

చరణం: 3
మీ నాయనగారి మీసమూ చూస్తేనే సన్యాసము “2”
అబ్బా అబ్బబ్బ నీ మాటలు కొరడాదెబ్బలు “2”
సూటిగా పెళ్ళాడి చాటుగ రానేలా “2”
చేయకు నన్ను దూరము తీయకు మీనా ప్రాణము “2” “టక్కరి . . .” “చక్కని . . . “

********   ********   ********

చిత్రం: ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: ఆరుద్ర
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల

ఈ ముసిముసి నవ్వుల విరిసిన పువ్వులు
గుసగుస లాడినవి ఏమిటో

విరజాజి గులాబి మనగుట్టే తెలుసుకున్నవి
చామంతి పూబంతి పరిహాసాలాడినవి
విరజాజి గులాబి మనగుట్టే తెలుసుకున్నవి
చామంతి పూబంతి పరిహాసాలాడినవి
ఈ ముసిముసినవ్వుల విరిసిన పువ్వులు
గుసగుసలాడినవి ఏమిటో

చరణం: 1
పొదరింటను ఒంటరి పావురము
తన జంటను కలియగ వేచినది
మనసే తెలిసి తన ప్రేయసికై
మగపావురమే దరిచేరింది

చరణం: 2
నీ కురులను రేపిన చిరుగాలి
నా మదిలో కోరిక రేపినది
వలపే తెలిపే కనుసైగలతో
నీ ఊసులు బాసలు చేసాయి

చరణం: 3
నదిలో మెరసి కదిలే కాంతి  “2”
నా మోమున తళతళలాడింది

********   ********   ********

చిత్రం: ఇద్దరు మిత్రులు (1961)
సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావు
సాహిత్యం: శ్రీ శ్రీ
గానం: ఘంటసాల, పి.సుశీల

పల్లవి :
 ఆ… ఆ… ఆ… ఓ… ఓ… ఓ…
 పాడవేల రాధికా ప్రణయసుధా గీతిక (2)
 ॥పాడవేల॥

 చరణం: 1
 ఈ వసంత యామినిలో… ఓ…
 ఈ వెన్నెల వెలుగులలో… ఓ…
 ఈ వసంత యామినిలో… ఓ…
 ఈ వెన్నెల వెలుగులలో… ఓ…
 జీవితమే పులకించగ…
 జీవితమే పులకించగ నీ వీణను సవరించి
 పాడవేల రాధికా…

 చరణం: 2
 గోపాలుడు నినువలచి నీ పాటను మది తలచి (2)
 ఏ మూలనో పొంచి పొంచి…
 ఏ మూలనో పొంచి పొంచి వినుచున్నాడని యెంచి
 పాడవేల రాధికా…

 చరణం: 3
 వేణుగానలోలుడు నీ వీణామృదురవము వినీ (2)
 ప్రియమారగ నినుచేరగ దయచేసెడి శుభవేళ
 ॥పాడవేల॥