Kabali (2016)

చిత్రం: కబాలి (2016)
సంగీతం: సంతోష్ నారాయణన్
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: ఆనంతు , ప్రదీప్ కుమార్, శ్వేతమోహన్
నటీనటులు: రజినీకాంత్ , రాధిక ఆప్టే, సాయి ధన్సిక
దర్శకత్వం: ప.రంజిత్
నిర్మాత: కళైపులి యస్.థాను
విడుదల తేది: 22.07.2016

గుండె నిండా ఎన్నొ రంగులెన్నో నిండెనె
కల్లనిండా సంతోషాల
సంద్రం పొంగెనే
నేనల నీకై వెతికే
గాలినై బతికా
దేషాలు తిరిగి తిరిగి అలిషా
అనుక్షనం మరనములొ
ఉంచింది కాలం
ఎదురీది వచా తెలుసా తెలుసా

మాయె మనన్లిలా మల్లి కలిపెనే
మెరిసే కురులలో ప్రేమె విరిసెనే
మాయె మనన్లిలా మల్లి కలిపెనే
మెరిసే కురులలో ప్రేమె విరిసెనే

కాలువలొ చేప వలె
బందం చేజారిందే
నా కోరకై నీవున్న
సన్యాసం వలచిందె
నిసి నాపె వెలుగై
నాలొ వెలుగావె
నడిపించె అడుగై
నాతొ పదవే

మాయె మనన్లిలా మల్లి కలిపెనే
మెరిసే కురులలో ప్రేమె విరిసెనే
ఏదొ బలమిలా నన్నె తరిమెనే
ఇంకో జనమలా నీతొ నడిపెనే

దేసమెల్ల చాటుతుంది
నువ్ నడిచె సేనవని
కాలమిల వీరునికె
నను చేరువ చేసెనని
వడగాల్లొ చినుకై
ఒడిలోన పడవా
నువ్ నాతొ ఉంటె
నాకెమి కొదవా

మాయె మనన్లిలా మల్లి కలిపెనే
మెరిసే కురులలో ప్రేమె విరిసెనే
ఏదొ బలమిలా నన్నె తరిమెనే
ఇంకో జనమలా నీతొ నడిపెనే

*********  *********  *********

చిత్రం: కబాలి (2016)
సంగీతం: సంతోష్ నారాయణన్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: ప్రదీప్ కుమార్

కలవని ఒ నది కోసం
కడలిగ వేచానులె
ఒంటరి మది వాడెనులె
ఊపిరగి కూడ ఎందుకీ జీవితం
గయలివాల కలిగే
నీ వల్లనే మానెదెలా

ఆకాసంలొ మెఘం లాంటి తోడే లేక
నేడీ రాయె కరిగినదే

ఆమె నేడు దూరం అయ్యె
హ్రుదయపు అశుగున
స్వరముగ మిగిలిన
తన అడుగెటు సాగిపొఇందా
కనులిక నిదురించేల
తన ఒడి చేరెదెల
చినుకులకై మబ్బులనె
వేడుతున్న నేలలగ నె వాశిన
నువ్ లేని నేను నీడనీ
వెతికే నిజం అయ్యానులే

ఆకసంలొ మెఘం లాంటి తోడే లేక
నేడీ రాయె కరిగినదే

నాలో రోజు నీదె రూపం
కలలలొ తలపులు
నను విదిచెరగవు
ఎదురుగ మరి కన రావెమే
కలవని ఒ నది కోసం
కడలిగ వేచానులె
ఒంటరి మది వాడెనులె
గాలమంచు లోని చేపని నేనులె
ఏమార్చు కాలం ఇకపై ఎన్నాల్లులె చేరలిలె

ఆకసంలొ మెఘం లాంటి తోడే లేక
నేడీ రాయె కరిగినదే…

*********  *********  *********

చిత్రం: కబాలి (2016)
సంగీతం: సంతోష్ నారాయణన్
సాహిత్యం: వనమాలి
గానం: అరుణరాజ కామరాజ

నిప్పు ర తాకర సాద్యమా…
నిప్పు ర తాకర చూద్దాం
తాకితె మసే కద మొత్తం
దురాత్ముల దురాగతం నిత్యం
పెరిగితె రగడం తద్యం
జగానికె తలొంచని తూఫని
జననికై జన్మించిన నేస్తన్ని
విదినె గెలవడ ఈసూలి
ఉషస్సులె పరిచెడు కబాలి.. కబాలి…

కరునలు భలి కలతలిక వెలి
మనుసుడికిందా ఉక్కులడిలు
అంతా నేడు మాయె మాయె
నీ సౌర్యం నిత్యం సమరమాయె
నీ రాజ్యంలోన రగిలె రోషం
ప్రతి మాటకు కొత్త పరమార్దం

స్వేచ్చను ఇక నీ స్వాసనుకొ
భయమును విడు బ్రమనొదిలి నడువ్
ధైర్యం త్యాగం చేసె పోరు
నిను తాకిన గాయం మానె తీరు
ఇక ద్రోహం క్రోదం మాయం కావ
రాబోయె కాలం ఇతిహాసం కాద
కబాలి కబాలి కబాలి కబాలి….

Previous
Akhil (2015)
error: Content is protected !!