K.G.F: Chapter 1 (2018)

KGF Chapter 1 Lyrics

సలాం రాఖీ భాయ్… లిరిక్స్

చిత్రం: కె.జి.యఫ్ చాప్టర్ 1 (2018)
సంగీతం: రవి బస్రూర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: విజయ్ ప్రకాష్, విజయ్ ఉర్స్, సంతోష్ వెంకీ, సచిన్ బస్రూర్, మోహన్ కృష్ణ, హెచ్.ఎస్.శ్రీనివాస మూర్తి, పునీత్ రుద్రనాగ్

చల్నే క హుకుమ్…
రుఖ్నే క హుకుమ్…
జిందగీ పే హుకుమ్…
మౌత్ పే హుకుమ్…

బందూక్ పే హుకుమ్…
దుష్మన్ పే హుకుమ్…
లెహరోన్ పే హుకుమ్…
బొంబాయి పే హుకుమ్…

జాను బొంబై క
జాను బొంబై క
జాను బొంబై క
జాన్ రే…

వీడి అడుగుల్లో… పిడుగు దాగుంది
అంతు చూస్తుంది భాగ్ రే…

ఆగ్ తూఫాన్… జబ్బి మిల్తా హై
హైస బరూద్… ఫైదా హోతా హై
యే ఖుదా….. జర దేఖో

జగమేలుతున్న సుల్తాను వీడే…
జగడానికొస్తే సైతాను వీడే…
యే ఖుదా….. జర రోఖో

గన్నంచుల్లో ధమ్కీ… కరుణే లేని కల్కి
బొంబాయ్ కి గలియో… గబ్ రాకే కైసా సాలా

సలాం రాఖీ భాయ్…
రాక్ రాక్ రాఖీ…
సలాం రాఖీ భాయ్…

సలాం రాఖీ భాయ్… సలాం రాఖీ భాయ్…
ఇలాఖా తేరా భాయ్… తు హే సబ్ కా భాయ్

అన్నీ తానై పెంచిన అడుగు పరుగు నేర్పిన
అమ్మ మాటే మంత్రం…
నిప్పు నొప్పి తెలిసిన… తప్పు ఒప్పు మరిచిన
గెలుపే వీడి సూత్రం…

అక్షౌహిణి బలమైన… ఇతగాడి పయనాన్ని ఆపేనా
అణ్వస్త్రపు అలలైనా… ఈ ధీరుడి కొనవేలు కదిపేనా

ఛర్బి జ్యాదా హై… హాత్ లోహా హై
డర్ కో బేచేగా… జాన్ ఘంట హై
హట్ జర… ఖత్రా హై

గన్నంచుల్లో ధమ్కీ… కారునే లేని కల్కి
బొంబాయ్ కి గలియో… గబ్ రాకే కైసా సాలా

సలాం రాఖీ భాయ్…

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

ఎవ్వడికెవ్వడు బానిస… లిరిక్స్

చిత్రం: కె.జి.యఫ్ చాప్టర్ 1 (2018)
సంగీతం: రవి బస్రూర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: అనన్య భట్, శ్రీకృష్ణ, లోకేశ్వర్, సంతోష్ వెంకీ, ఆదిత్య అయ్యంగార్, అరుణ్ కౌండిన్య, గంతా రితేష్, మోహన్ కృష్ణ, విజయ్ ఉర్స్, హెచ్.ఎస్.శ్రీనివాస మూర్తి

ఎవ్వడికెవ్వడు బానిస
ఎవడికి వాడే బాద్ షా
ఒత్తిచూసే తొత్తుకొడుకుల
నెత్తెక్కి ఆడేయ్ ధింసా

ఉరిగా బిగిసే తాడే
ఊగే ఉయ్యాలా
కరిగే మనసే మరిగి
పోనీ లావాలా
ఆయుధమే ఆగ్రహాలా జ్వాలా

రగిలే చూపులు మౌన
శంకారావంలా
ఎగసే ఊపిరి యుద్ధ
బేరి నాదంలా
నిర్జించరా
దౌర్జన్యనీ.. వేళా

ఆర్యుడా సూర్యుడా
కదలరా..
ధైర్యమే.. సైన్యమై
ఎదగరా..

ఆధారామోస్ ఆధారామోస్
ఆధారామోస్ ఆధారామోస్

నా ఆణువణువూ నీవుగా
ప్రతి క్షణము నీదిగా
వేచా కాలమే సాక్షిగా

నీ ప్రతి పదమున
జాడగా జయగీతము పాడగా
లేనా వీడనీ తోడుగా

ఒదిగి మదిగి ఉన్నా
ఓర్పే నిప్పల్లే
అణిచే అన్యాయాన్ని
అంతం చెయ్యాలే
కత్తి దూసే
సైనికుడై రారా

బెదురు భయము లేని
ధైర్యం నువ్వేలే
బడుగు జీవుల ఆశ
దీపం నువ్వేలే
కన్నీళ్లు తుడిచే
నాయకుడై రారా

ఆర్యుడా సూర్యుడా
కదలరా..
ధైర్యమే.. సైన్యమై
ఎదగరా..

ఆధారామోస్ ఆధారామోస్
ఆధారామోస్ ఆధారామోస్

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

ధీరా ధీర ధీర ధీర ఓ రణధీరా… లిరిక్స్

చిత్రం: కె.జి.యఫ్ చాప్టర్ 1 (2018)
సంగీతం: రవి బస్రూర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: అనన్య భట్, శ్రీకృష్ణ, లోకేశ్వర్, సంతోష్ వెంకీ, ఆదిత్య అయ్యంగార్, అరుణ్ కౌండిన్య, గంతా రితేష్, మోహన్ కృష్ణ, విజయ్ ఉర్స్

అదిగో పెను నిశ్శబ్దం పగిలి
ముక్కలౌతున్న భీకర దృశ్యం
అలలెగిసిన తడి అలజడి
ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం
ఆర్తత్రాణ పరాయణ దీక్ష పర్వం… అహో ఆరంభం

అదిగో పెను నిశ్శబ్దం పగిలి
ముక్కలౌతున్న భీకర దృశ్యం
అలలెగిసిన తడి అలజడి
ఆగ్రహ తేజమై రూపుదాల్చిన సత్యం
ఆర్తత్రాణ పరాయణ దీక్ష పర్వం… అహో ఆరంభం

ఆర్తత్రాణ పరాయణ దీక్ష పర్వం… అహో ఆరంభం…

ధీరా ధీర ధీర… ధీర ఓ రణధీరా
రారా రారా తెర తీసే వెలుగై రారా…

ధీరా ధీర ధీర… ధీర ఓ రణధీరా
రారా రారా తెర తీసే వెలుగై రారా…

ఢమ ఢమ ఢమ ఢమ… హృదయ నినాదమే
దడలు పుట్టించు… మరణ మృదంగం

ధిమి ధిమి ధిమి… పద ఘట్టనగ సాగే
ప్రళయకాల శివ తాండవ నృత్యం…
చెడు కొడుకుల తల తెంచక…
మానదు లేరా ఈ చైతన్యం

ఢమ ఢమ ఢమ ఢమ… హృదయ నినాదమే
దడలు పుట్టించు… మరణ మృదంగం

ధిమి ధిమి ధిమి… పద ఘట్టనగ సాగే
ప్రళయకాల శివ తాండవ నృత్యం…
చెడు కొడుకుల తల తెంచక…
మానదు లేరా ఈ చైతన్యం
చెడు కొడుకుల తల తెంచక…
మానదు లేరా ఈ చైతన్యం

అమ్మమాటిది కన్నా నీకొరకు…
జన్మమన్నది ఒంటరి కడ వరకు
ఎదలో బలమే నడిపే తోడుగా…
జగమే గెలిచే పదమై సాగరా…

ధీరా ధీర ధీర… ధీర ఓ రణధీరా
రారా రారా తెర తీసే వెలుగై రారా…

ధీరా ధీర ధీర… ధీర ఓ రణధీరా
రారా రారా తెర తీసే వెలుగై రారా…

ధీరా ధీర ధీర… ధీర ఓ రణధీరా
రారా రారా తెర తీసే వెలుగై రారా…

ధీరా ధీర ధీర… ధీర ఓ రణధీరా
రారా రారా తెర తీసే వెలుగై రారా…

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

తరగని బరువైనా… లిరిక్స్

చిత్రం: కె.జి.యఫ్ చాప్టర్ 1 (2018)
సంగీతం: రవి బస్రూర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: అనన్య భట్

తరగని బరువైనా….
వరమని అనుకుంటు…
తనువున మోసావె అమ్మా…
కడుపున కదలికనై…
కలవరపెడుతున్నా…
విరివిగ పంచావె ప్రేమా…

కనుతెరవకముందే కమ్మని…
నీ దయకు ఋణపడిపోయిందీ జన్మా…

తందాని నానే
తానితందానో… తానె నానేనో
ఏ..! నన్నాని నానే
తానితందానో… తానె నానేనో…

చితికిన బతుకులలో…
చీకటి అడిగింది…
వెతికే వేగుచుక్క ఎక్కడనీ…

కుత్తుక తెగ నరికే…
కత్తుల అంచులతో…
దినమొక నరకంగా ఎన్నాళ్లనీ…

అలసిన గుండెలలో…
ఆశలు వెలిగించు…
అండై నీతో ఉన్నాననీ…

తందాని నానే
తానితందానో… తానె నానేనో
ఏ..! నన్నాని నానే
తానితందానో… తానె నానేనో…

తందాని నానే
తానితందానో… తానె నానేనో
ఏ..! నన్నాని నానే
తానితందానో… తానె నానేనో…

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

అలసిన ఆశలకు… లిరిక్స్

చిత్రం: కె.జి.యఫ్ చాప్టర్ 1 (2018)
సంగీతం: రవి బస్రూర్
సాహిత్యం: మధుర కవి
గానం: అనన్య భట్, అభినవ్ భట్

అలసిన ఆశలకు నేస్తం గా..
గుండె బలపు అండై నేనుంటానమ్మా..
చిదిరిన కలలకు చేసాయంగా..
రెక్కతోడు నేనై నడిపిస్తానమ్మా..
అందరికి నీడై నిలిచే గగనంలా..
వెన్నెల నిస్తుంది నా ప్రేమా..

తందాని నానే…
తానితందానో…
తానే నానే నో…

హే.. తందాని నానే…
తానితందానో…
తానే నానే నో…

తందాని నానే…
తానితందానో…
తానే నానే నో…

హే.. తందాని నానే…
తానితందానో…
తానే నానే నో…

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

దోచెయ్ దోర సొగసులు నీకే… లిరిక్స్

చిత్రం: కె.జి.యఫ్ చాప్టర్ 1 (2018)
సంగీతం: ఉపేంద్ర కుమార్, రవి బస్రూర్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: ఐరా ఉడుపి

హే దోచెయ్…
దోర సొగసులు నీకే..
తేనె పెదవులు నీకే..
వేచి చూస్తుందిరా…
వయసు నీ కొరకే…

దోచెయ్…
దోర సొగసులు నీకే..
తేనె పెదవులు నీకే..
వేచి చూస్తుందిరా…
వయసు నీ కొరకే…

నీపై ఉంది కన్ను
వదలద్దు అంది నిన్ను
చూపుల్తో చుట్టూ కుంటాను…
లావా లాంటి నేను
ఈ వేడి దాచ లేను
నీతోనే పంచు కుంటాను…

నీపై ఉంది కన్ను
వదలద్దు అంది నిన్ను
చూపుల్తో చుట్టూ కుంటాను…
లావా లాంటి నేను
ఈ వేడి దాచ లేను
నీతోనే పంచు కుంటాను…

ఒక్కడే ఒక్కడు
మనసు కోరిన కోటికొక్కడు
పక్కనే చక్కగా..
దొరికినాడుగా నీ లోని మగాడు

దోచెయ్…
దోర సొగసులు నీకే..
తేనె పెదవులు నీకే..
వేచి చూస్తుందిరా…
వయసు నీ కొరకే…

హైసా.. కాముని పట్నం
బంగారు రంగులరాట్నం
ఎక్కిస్తా చూడు ఓ సారీ…
అందం మిఠాయి పొట్లం
అందిచ్చి ఆశ ఘట్టం
చూపిస్తా జంటగా చేరీ…

హైసా.. కాముని పట్నం
బంగారు రంగులరాట్నం
ఎక్కిస్తా చూడు ఓ సారీ…
అందం మిఠాయి పొట్లం
అందిచ్చి ఆశ ఘట్టం
చూపిస్తా జంటగా చేరీ…

ముద్దులే.. బుద్ధులై
కొంటెమాటగా.. చెవులు కొరకరా..
హాద్దులే దాటుతూ
నిద్దర మానుకో తాపాలు తెల్లారా
దోచెయ్ ఏహ్హ్..
దోర సొగసులు నీకే..
తేనె పెదవులు నీకే..
వేచి చూస్తుందిరా…
వయసు నీ కొరకే ఏ…

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

తారాగణం సిబ్బంది వివరాలు:-

చిత్రం: కె.జి.యఫ్ చాప్టర్ 1 (2018)
సంగీతం: రవి బస్రూర్
నటీనటులు: యస్, శ్రీనిధి శెట్టి
దర్శకత్వం: ప్రశాంత్ నీల్
నిర్మాణం: విజయ కిర్గందూర్
విడుదల తేది: 21.12.2018

4 thoughts on “K.G.F: Chapter 1 (2018)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top