Komaram Puli (2010)

చిత్రం: కొమరం పులి (2010)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్ (All Songs)
గానం: నరేష్ అయ్యర్, శ్వేతమోహన్
నటీనటులు: పవన్ కళ్యాణ్, నికేషా పటేల్
దర్శకత్వం: యస్. జె. సూర్య
నిర్మాతలు: నవోదయ అపచ్చన్, సింగణమాల రమేష్,
విడుదల తేది: 10.09.2010

ఓయ్ సూటిగ సూటిగ ధీటుగ ధీటుగ నాటుకుపోయిన చూపుల కొట్టుడు
చీటికి మాటికి మాటికి చీటికి ఘాటుగ తాకిన ఊపిరి కొట్టుడు
దాటక దాటక గీతను దాటి చెక్కిలి చేరే చెక్కర కొట్టుడు
మీటక మీటక మనసే మీటి మాటలు చెప్పే చేతల కొట్టుడు
కొట్టినవాడే దగ్గిరజరిగి, దగ్గరజరిగే సిగ్గులు పెరిగే
సిగ్గులు కరిగే ప్రేమలుపెరిగే, ఓహ్ ఓహ్ ఓ
ప్రేమలు పండగ నవ్వుల పండగ
కోమలి చెంపలు మళ్లీ కొట్టాలే

హే అమ్మ తల్లె నోర్ముయవే నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే
అమ్మ తల్లె నోర్ముయవే నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే

ఆ మబ్బున గాలే తాకి, ఆ గాలికి మబ్బే ఆగి, పొంగేనంట వర్షం
మరి నీ దెబ్బకు బుగ్గే కంది, నా బుగ్గన రంగే చింది, అందేనంట హర్షం
ఉలి తాకిన సూటిగ మారును కదా శిల శిల్పం
పులి దూకుడు చూడగా రేగును కదా చెలి మురిపం

ఓ లేత కొమ్మను తాకిన వెంటనే
లేలెమ్మని నిద్దుర లేచే వేణువు మదిలో మధుర మధనం
నా కొమ్మను తాకిన వెంటనే పూ రెమ్మల తేనలు పట్టి
రగిలే రిషా ఉషోదయం
నువ్వు నచ్చిన చోట నవ్వెను అందం
గిచ్చిన చోట యవ్వన గంధం
నీకు నాకు జీవన బంధాలే

హే అమ్మ తల్లే నాన్చేయకే నవరత్నాల్ రాల్చేయవే

నువ్వెక్కడవుంటే నేనక్కడ పక్కన ఉంట
నా దిక్కువు నువ్వేనంట ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తుంట
నా చూపుకు జాబిలి వంట నా రేఖలు పావనమంట
నువ్వే నేనంటా

అమ్మ తల్లే అల్లాడకే

ఓహ్ రేపని మాపని మాపటి రేపని
కాదని లేదని లేదని కాదని
వేదనలోన మోదన సాధన చాలించమంట

నీ వాకిలి వేకువనవుత
నీ చీకటి చాకిరినవుత
నాకై కేకలు పెడితే కాకిలా
నయగారాల చిలకా చినక చిలకా చినక చిలకా
నువ్వు నా నింగిని కోరిన వేళ వేల గంగలుగా
మరి ఆ గంగ తిరిగే నేల సంగమాలు సంభవించే…
ఎలా ఎలా ఎలా ఎలా

జాబిలి గుమ్మ  జాబిలి గుమ్మ జాబిలి గుమ్మ
జాబిలి గుమ్మ జాబిలి గుమ్మ జాబిలి గుమ్మ
జాబిలి గుమ్మ  జాబిలి గుమ్మ జాబిలి గుమ్మ
జాబిలి గుమ్మ జాబిలి గుమ్మ జాబిలి గుమ్మ

కొట్టినవాడే దగ్గిరజరిగే, దగ్గిరజరిగే సిగ్గులు కరిగే
సిగ్గులుకరిగే ప్రేమలుపెరిగే ఓహ్ ఓ
ప్రేమలు పండగ నోములు పండగ
కోమలి చెంపలు మళ్లీ కొట్టాలే

అమ్మ తల్లే నోర్ముయవే
నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే… నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే
నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే… నోటిముత్యాల్ జార్నీయకే

********   ********   *******

చిత్రం: కొమరం పులి (2010)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: శ్రేయగోషల్

దోచేయ్ దొరికింది దోచేయ్ అందమైన నిధి దోచేయ్
అందరికి అందనీది దోచేయ్
దోచేయ్ దొరికింది దోచేయ్ అందమైన నిధి దోచేయ్
అందరికి అందనీది దోచేయ్
సాగరము నేనోయ్ నావికుడు నీవోయ్
ఈదులాడవోయ్ ఇంకేదోచేయ్

దోచేయ్ దొరికింది దోచేయ్ అందమైన నిధి దోచేయ్ అందరికి అందనీది దోచేయ్
వెండిఘనులుండోయ్ పైడిమనులుండోయ్
ఈదులాడవోయ్ ఇంకేదోచేయ్

మని ఘనులున్నాయ్ పైడి మనులున్నాయ్
కెంపు లెన్నో నాలో పొంగేనా
నీలాలే నాలోన నిండేనోయ్ ఓఓ.. హో
సుడిగుండమో జల ఘండమో పలు ఆపదలే ఆపేసిన
ఆ ఆశలతో అన్వేషణతో ఆపై ఆపై అడుగేయ్
వెతికెయ్ వెతికెయ్ త్వరగా వెతికెయ్ సరిగా వెతికెయ్
సిరి సంపాదనంత దోచేయ్

దోచేయ్ దొరికింది దోచేయ్ అందమైన నిధి దోచేయ్
అందరికి అందనీది దోచేయ్
సాగరము నేనోయ్ నావికుడు నీవోయ్
ఈదులాడవోయ్ ఇంకేదోచేయ్

ఆలు చిప్పలుంటాయ్ ఉత్తగవ్వలుంటాయ్
నత్తగుల్లలున్న చేరవోయ్
ముత్యాలే ఆపైన ఏ…రవోయ్ ఓఒ హూ హో
బడభాగ్నులే జడిపించిన నడిదీవులలో నడకాగినా
నీ కోరికనే దిక్సూచికతో కెరటం నీవై దూకెయ్
వెతికెయ్ వెతికెయ్ అతిగా వెతికెయ్ అతికే వెతికెయ్ సుఖసంద్రాలసారం దోచేయ్

దోచేయ్ దొరికింది దోచేయ్ అందమైన నిధి దోచేయ్
అందరికి అందనీది దోచేయ్
దోచేయ్ దొరికింది దోచేయ్ అందమైన నిధి దోచేయ్
అందరికి అందనీది దోచేయ్

********   ********   *******

చిత్రం: కొమరం పులి (2010)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్

మారాలంటే లోకం… మారాలంటా నువ్వే…

వీసే గాలి అందరికోసం
వాన మేఘం దాచుకోదు తన కోసం
సూర్య కాంతి అందరి కోసం
చంద్ర జ్యోతి ఎరగదు ఏ స్వార్ధం
ఒక్కరికైన మేలు చేస్తే లోకమంత మేలు జరిగేను
ఒక్కరికైన హాని చేస్తే లోకమంత హాని కలిగేను

మారాలంటే లోకం… మారాలంటా నువ్వే…

నువ్వంటే లోకం నీ వెంటే లోకం
ఈ మాట శ్లోకం సోదర…
నువ్వంటే లోకం నీ వెంటే లోకం
ఈ మాట శ్లోకం  సోదర…

మా తెలుగు తల్లికి… మల్లెపూదండ…
మా తెలుగు తల్లికి… మల్లెపూదండ…

మారాలంటే లోకం… మారాలంటా నువ్వే….

వీసే గాలి అందరికోసం
వాన మేఘం దాచుకోదు తన కోసం
సూర్య కాంతి అందరి కోసం
చంద్ర జ్యోతి ఎరగదు ఏ స్వార్ధం
ఒక్కరికైన మేలు చేస్తే లోకమంత మేలు జరిగేను
ఒక్కరికైన హాని చేస్తే లోకమంత హాని కలిగేను
సహనం లో గాంధీజీ సమరం లో నేతాజీ
సహనం లో గాంధీజీ సమరం లో నేతాజీ

మారాలంటే లోకం… మారాలంటా నువ్వే…
మా తెలుగు తల్లికి… మల్లెపూదండ…

********   ********   *******

చిత్రం: కొమరం పులి (2010)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: సుచిత్ర, జావేద్ ఆలీ

ఓ చకుముఖే ఓ చకుముఖే నువ్వు చేరగా సరసకే
ఓ శశిముఖే ఓ శశిముఖే ఇక మీసం మొలిచెను మనసుకే యాహి యాహి ఏ

మహామ్మహమాయే మహామ్మాయలిక మొదలాయెనే
మహామ్మహమాయే ముహూర్తాలు ముదిరాయే
మహామ్మహమాయే మహామ్మాయలిక మొదలాయెనే
మహామ్మహమాయే ముహూర్తాలు ముదిరాయే

బహు తియ్యగ తియ్యగ తియ్యగ తియ్యగ
తెరలను తియ్యగ
ఓహో చల్లగ చల్లగ చల్లగ చల్లగ విరులను చల్లగ

ఓ చకుముఖే ఓ చకుముఖే నువ్వు చేరగా సరసకే
ఓ శశిముఖే ఓ శశిముఖే ఇక మీసం మొలిచెను మనసుకే యాహి యాహి ఏ

మహామ్మహమాయే మహామ్మాయలిక మొదలాయెనే
మహామ్మహమాయే ముహూర్తాలు ముదిరాయే

కాలికే మేఘాలు తగిలెనే వేలికే గగనాలు వెలిగే
అంతరిక్ష మంతరంగ మంటూ వున్నది
పాలపుంత పూలసంత ఐనది

ఊరించుతున్న స్వర్గమే ఏరి కోరుకుంటూ వచ్చి
ఇంటి పెరటిలో మూల నగ్గుతున్నది
దైవమె కేరి కుర్ర జంట వెర్రి మించి ప్రేమకేమో మొక్కుతున్నది
అలాంటిహాయిదే అలాంటిహాయిదే ఇలాంటి హాయి ఎక్కడున్నది

ఓ..ఓ..ఓ..ఓ
మల్లి పుట్టి మల్లి పెరిగి మల్లి చూసి మల్లి కలిసి
మల్లి మెలసి మల్లి మల్లి ప్రేమ కట్టి చచ్చి పుట్టి హో
మల్లి నువ్వు మల్లి నేను మల్లి భాధ మల్లి ప్రేమ
మల్లి కొత్త రంగులను అంటి రాదూ లే

మహామ్మహమాయే మహామ్మాయలిక మొదలాయెనే
మహామ్మహమాయే ముహూర్తాలు ముదిరాయే
మహామ్మహమాయే మహామ్మాయలిక మొదలాయెనే
మహామ్మహమాయే ముహూర్తాలు ముదిరాయే

బహు తియ్యగ తియ్యగ తియ్యగ తియ్యగ తెరలను తియ్యగ
ఓహో చల్లగ చల్లగ చల్లగ చల్లగ విరులను చల్లగ
బహు తియ్యగ తియ్యగ తియ్యగ తియ్యగ తెరలను తియ్యగ
ఓహో చల్లగ చల్లగ చల్లగ చల్లగ విరులను చల్లగ

ఓ చకుముఖే ఓ చకుముఖే నువ్వు చేరగా సరసకే
ఓ శశిముఖే ఓ శశిముఖే ఇక మీసం మొలిచెను మనసుకే యాహి యాహి ఏ

********   ********   *******

చిత్రం: కొమరం పులి (2010)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: చిత్ర, హరిణి, మధుశ్రీ

నమ్మకమీయరా స్వామి
నిర్భయమీయరా స్వామి
సన్మార్గమేదో చూపరా స్వామీ
సుజ్ఞాన సూర్యున్ని మాలో వెలిగించరా

నమ్మకమీయరా స్వామి
నమ్మకమీయరా స్వామి
సన్మార్గమేదో చూపరా స్వామీ
సుజ్ఞాన సూర్యున్ని మాలో వెలిగించరా

నమ్మకమీయరా స్వామి
నమ్మకమీయరా స్వామి
సన్మార్గమేదో చూపరా స్వామీ
సుజ్ఞాన సూర్యున్ని మాలో వెలిగించరా

చెడుకు ఎదురు పోరాడే
మంచినెప్పుడూ కాపాడే
పిడుగు దేహమీయరా ప్రభూ
ప్రేమతో పాటు పౌరుషం పంతం
తేజం రాచగుణం ప్రభూ
వినయం విలువలనీయరా
నమ్మకమీయరా స్వామి

నమ్మకమీయరా స్వామి
నిర్భయమీయరా స్వామి
సన్మార్గమేదో చూపరా స్వామీ
సుజ్ఞాన సూర్యున్ని మాలో వెలిగించరా

లోన నిజం గుర్తించే
పైన భ్రమను గమనించే
సూక్ష్మ నేత్రమీయరా స్వామీ
సర్వమందించు నీ ప్రియగానం స్మరణం ప్రార్థనకై
స్వామీ సమయం స్వచ్ఛతనీయరా

నమ్మకమీయరా స్వామి
నిర్భయమీయరా స్వామి
సన్మార్గమేదో చూపరా స్వామీ
సుజ్ఞాన సూర్యున్ని మాలో వెలిగించరా

నమ్మకమీయరా స్వామి
నిర్భయమీయరా స్వామి
సన్మార్గమేదో చూపరా స్వామీ
సుజ్ఞాన సూర్యున్ని మాలో వెలిగించరా

********   ********   *******

చిత్రం: కొమరం పులి (2010)
సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్
సాహిత్యం: చంద్రబోస్
గానం: తన్వీషా, విజయ్ ప్రకాష్

కయ్యం మానుకుని ఇయ్యర హామీ
నయం చేయవిక ఎందుకు ఏ మీ
తయారయ్యే మరి తరికిట ధీమి
పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్

దెయ్యం కయ్యం అను నువ్వొక ధామి
చెయ్యండియ్యమను నువ్వరికామీ
ఎం కాదు మరి నాతి చరామి
యు ఆర్  స్టార్, యు ఆర్  స్టార్

ఇయ్యాల్సింది మరి ఇయ్యవు ఏమీ
తియ్యాల్సింది తెర తీయావు ఏమీ
అయ్యో చేయకిక తిమ్మీని బమ్మీ
అమ్మి చెల్లదిక చిల్లర దొమ్మీ
తళుకు బెళుకు తార లేనమ్మే
తెలుగు పవర్ స్టార్ వె సుమ్మీ

పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్
సూపరు సూపరు నాపైన చూపరూ…

కయ్యం మానుకుని ఇయ్యర హామీ
నయం చేయవిక ఎందుకు ఏ మీ
తయారయ్యే మరి తరికిట ధీమి
పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్

తప్పదిక ఛయ్యవె handsup
ఎప్పటికీ వెయ్యన లాకప్
చెప్పు మరి చేసిన తప్పులు
ఏమిటి ఏమిటి నా నేరం
ఆరెయ్ ఎందుకు ఈ దౌర్జన్యం
ఆధరాల్లో హేరైన్ ఉందెయ్…
కులుకుల్లోన కొకైన్ ఉందెయ్
అందంలో RDX నిండుందేయ్….

నేనెలొ నికోటిన్ ఉంది…
చిరునవ్వుల్లో స్టరాయ్డ్ ఉంది
ఆల్లరిలొ alcohol దాగుంది…
కౌగిలి కారాగారంలో
బిడియాన్నే ఇక బలి చేస్తా
మరి విరాహన్నే ఇక ఉరి తీస్త
నవ రసిక చెరుగులతో పసిడి చమటలతో
ముసురు చలికి తెర తీస్తా గా

కయ్యం మానుకుని ఇయ్యర హామీ
నయం చేయవిక ఎందుకు ఏ మీ
తయారయ్యే మరి తరికిట ధీమి
పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్

పెట్టుమారి పరుగుకి fullstop
తగ్గు మరి థగదిక wrong step
హద్దు అని నిలాపాకు ఎప్పుడు ఏమిటి ఏమిటి విపరీతం అరె ఎందుకు నాపై పంతం
వన్ వే లో ప్రవేశమేంటే
120 లో ప్రయాణమేంటే
ప్రణయం లో పద్దత పాడు లేదంటే

సిగ్నల్ నే అధిగమిస్తా
సిగ్గేయ్ వదిలి మతీబవిస్థా
చివరికి నా licence అడ్డంకవతున్న
ఎగసిన ఏరువల మార్గంలో
ఏడమైన ఆది కుడి అంట
సరే ఎరుపైన ఆది పశుపంటా
ఇక ఇఱుకు సరసమట
ఉరుకు మురిపెమట
మెలిక మోక్షమంటా పాడమంటా

మధుర ప్రేమలకు మాస్టర్ నువ్వే
మదన కాముడికి ఫుల్ స్టాప్ నువ్వే
మనసు దోచుకునే మాస్టర్ నువ్వే
పవర్ స్టార్ పవర్ స్టార్

దెయ్యం కయ్యం అను నువ్వొక ధామి
చెయ్యండియ్యమను నువ్వరికామీ
ఎం కాదు మరి నాతి చరామి
యు ఆర్  స్టార్, యు ఆర్  స్టార్

మధుర ప్రేమలకు మాస్టర్ నువ్వే
మదన కాముడికి ఫుల్ స్టాప్ నువ్వే

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews

See More Lyrics
Brundavanam (1993)
error: Content is protected !!