Kshana Kshanam (1991)

Kshana Kshanam (1991)

చిత్రం: క్షణ క్షణం (1991)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: వెన్నెలకంటి
(మిగిలిన పాటలన్ని సిరివెన్నెల గారు రాశారు)
గానం: చిత్ర, మనో
నటీనటులు: వెంకటేష్ , శ్రీదేవి
దర్శకత్వం: రాంగోపాల్ వర్మ
నిర్మాతలు: కె.ఎల్.నారాయణ, వై. లక్ష్మణచౌదరి, యస్.గోపాల రెడ్డి
విడుదల తేది: 09.10.1991

జుంబాహె ఆగుంబహె జుంబాహె ఆగుంబహె
జుంబాహె ఆగుంబహె హైబు హైబు హైబుహె

జుంబాహె ఆగుంబహె జుంబాహె ఆగుంబహె
జుంబాహె ఆగుంబహె హైబు హైబు హైబుహె

చలిచంపుత్తున్నా చమ్మక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాహె ఆగుంబహె జుంబాహె ఆగుంబహె
చెలి చెంతకొచ్చె తలుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాహె ఆగుంబహె జుంబాహె ఆగుంబహె
వయసాగనిది వేగినది సరసములోన
చలిదాగనిది రేగినది సరసకు రానా
కలతీరదులే తెలవారదులే
ఇది చక్కని చిక్కని చక్కిలిగిలి

చలిచంపుత్తున్నా చమ్మక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాహె ఆగుంబహె
చెలి చెంతకొచ్చె తలుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాహె ఆగుంబహె

అందిస్తున్నా వగరే చిరు చిగురే తొడిగే
చిందుస్తున్నా సిరులే వగసిరులే అడిగే
రమ్మంటున్నా యెదలో తుమ్మెదలే పలికే
జుమ్మంటున్నా కలలో వెన్నెలలే చిలికే
గలగలమని తరగల తరగని తరగని కలకదిలిన కథలివిలే
కలకలమని కులుకుల అలసులుగని చిలికిన సుధలివిలే
సెలువనిగని కలువల సెలువులుగని నిలువని మనసిదిలే
అలుపెరుగని అలరుల అలనుగని
తలపులు తెలిపిన వలపుల గెలుపిదిలే
తలపడకిక తప్పదులే

చలిచంపుత్తున్నా చమ్మక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాహె ఆగుంబహె
చెలి చెంతకొచ్చె తలుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాహె ఆగుంబహె

ఊకొట్టింది అడవే మనగొడవే వింటూ
జోకొట్టింది ఒడిలో ఉరవడులేకంటూ
ఇమ్మంటుందీ ఏదో ఏదేదో మనసు
తెమ్మంటుందీ ఎంతో నీకంతా తెలుసు
అరవిరిసిన తలపులు కురిసెను కల కలిసిన
మనసులలో
పురివిరిసిన వలపులు తెలిపెను కథ పిలుపుల
మలపులలో
ఎద కొసరగ విసిరెను మధువుల వల
అదిరిన పెదవులలో
జత కుదరగ ముసిరెను అలకల అల చిలికిన పలుకులు
చిలికిన చినుకులలొ తొలకరి చిరుజల్లులలొ

చలిచంపుత్తున్నా చమ్మక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాహె ఆగుంబహె జుంబాహె ఆగుంబహె
చెలి చెంతకొచ్చె తలుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాహె ఆగుంబహె జుంబాహె ఆగుంబహె
వయసాగనిది వేగినది సరసములోన
చలిదాగనిది రేగినది సరసకు రానా
కలతీరదులే తెలవారదులే
ఇది చక్కని చిక్కని చక్కిలిగిలి

చలిచంపుత్తున్నా చమ్మక్కులో చెలి చెంతకొచ్చింది
జుంబాహె ఆగుంబహె
చెలి చెంతకొచ్చె తలుక్కులో గిలిగింత గిచ్చింది
జుంబాహె ఆగుంబహె

*********  *********   ********

చిత్రం: క్షణ క్షణం (1991)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

పల్లవి:
అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే
అబ్బాయి నీ ముద్దు చెల్లించితే అమ్మమ్మమ్మో గొడవలే
ముద్దిమ్మంది బుగ్గ వద్దంటూ అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గే లేని సిగ్గా
ముద్దిమ్మంటే బుగ్గ అగ్గల్లె వస్తే ఆపేదెట్టా హద్దు పద్దు వద్దా

చరణం: 1
మోజు లేదనకు ఉందనుకో ఇద్దరిలో ఎలా మనకు
మోగిపొమ్మనకు చీకటిలో ఇద్దరమే ఉన్నామనుకో
చూడదా సహించని వెన్నెల దహించిన కన్నుల
కళ్ళు మూసేసుకో హాయిగా

చరణం: 2
పారిపోను కదా అది సరే అసలు కధ అవ్వాలి కదా
ఏది ఆ సరదా అన్నిటికీ సిద్దపడే వచ్చాను కదా
అందుకే అటు ఇటు చూడకు సుఖాలను వీడకు
తొందరేముందిలే విందుకు…

*********  *********   ********

చిత్రం: క్షణ క్షణం (1991)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

అందనంత ఎత్తా తారాతీరం సంగతేంటో చూద్దాం రా
ఆ అందమంత కొత్త తాళం తీస్తే సందె విందు సొంతం కాదా
అందనంత ఎత్తా తారాతీరం సంగతేంటో చూద్దాం రా
ఆ అందమంత కొత్త తాళం తీస్తే సందె విందు సొంతం కాదా
చిందే సరదా పొంగే వరద స్వర్గం మన సమీపం అయ్యేంత

చరణం: 1
గువ్వ నీడలో గూడు కట్టుకో
కుర్ర వేడిలో కు కూ కూతపెట్టుకో
దిక్కులన్ని తెగించే వేగంతో
రెక్క విప్పు నిశాలెన్నో
గుప్పెడంత కులాసా గుండెల్లో
గుప్పుమన్న ఖుషీలెన్నో
తోటమాలి చూడకుంటే ఏటవాలు పాతమెంట
మొగ్గ నవ్వు చేరుకుంటె
చుక్కలింట పండగంట

చరణం: 2
కొంటె కొనలో కోట కట్టుకో
కొత్త కోకలో కో కో..కోరికందుకో
కోల కళ్ళ గులాబీ గుమ్మల్లో,
కాచుకున్న కబురులెన్నో
కమ్ముకున్న కిలాడీ కొమ్మల్లో
గుచ్చుకున్న గుణాలెన్నో
లాగుతున్న గాలివెంట సాకుతున్న పూలమంట
తాకుతుంటె దాగదంట ఆకసాన పాలపుంత

*********  *********   ********

చిత్రం: క్షణ క్షణం (1991)
సంగీతం: యమ్. యమ్. కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

జాము రాతిరి..జాబిలమ్మ..
జోల పాడనా ఇలా..
జోరు గాలిలో..జాజి కొమ్మ..
జారనీయకే కలా..
వయ్యారి వాలు కళ్ళలోన..
వరాల వెండి పూల వాన..
స్వరాల ఊయలూగు వేళ..

చరణం: 1
కుహు కుహు సరాగాలే శ్రుతులుగా..
కుశలమా అనే స్నేహం పిలువగా..
కిల కిల సమీపించే సడులతో..
ప్రతి పొద పదాలేవో పలుకగా..
కునుకు రాక బుట్ట బొమ్మ గుబులుగుందని..
వనము లేచి వద్దకొచ్చి నిద్రపుచ్చనీ..

చరణం: 2
మనసులో భయాలన్నీ మరిచిపో..
మగతలో మరో లోకం తెరుచుకో..
కలలతో ఉషా తీరం వెతుకుతూ..
నిద్రతో నిషా రాణి నడిచిపో..
చిటికలోన చిక్కబడ్డ కటిక చీకటి..
కరిగిపోక తప్పదమ్మ ఉదయ కాంతికి..

********  ********  ********

చిత్రం: క్షణం క్షణం  (1991)
సంగీతం: కీరవాణి
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర

ముద్దిమ్మంది బుగ్గ……
వద్దంటూ అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గేలేని సిగ్గా

త న న న తనా
తానన తన తన నన
తన నన నన త త త

త న న న తనా
తానన తన తన నన
తన నన నన త త త

అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే
ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే
అబ్బాయీ నీ ముద్దు చెల్లించితే
అమ్మమ్మమ్మమ్మో గొడవలే

ముద్దిమ్మంది బుగ్గ
వద్దంటూ అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గేలేని సిగ్గా

ముద్దిమ్మంటే బుగ్గ
అగ్గల్లే వస్తే ఆపేదెట్ట హద్దూ పద్దు వద్దా

మోజు లేదనకు..
ఉందనుకో ఇందరిలో ఎలా మనకు
మోగిపొమ్మనకూ
చీకటిలో ఇద్దరమే ఉన్నామనుకో

చూడదా సహించని వెన్నెల
దహించిన కన్నులా
కళ్ళు మూసేసుకో హయిగా

అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే
ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే
అబ్బాయీ నీ ముద్దు చెల్లించితే
అమ్మమ్మమ్మమ్మో గొడవలే

పారిపోను కదా
అది సరే అసలు కథ అవ్వాలి కదా
యేది ఆ సరదా
అన్నిటికీ సిద్ధపడే వచ్చాను కదా

అందుకే అటు ఇటు చూడకు
సుఖాలను వీడకు
తొందరేముందిలే విందుకు

ముద్దిమ్మంది బుగ్గ
వద్దంటూ అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గేలేని సిగ్గా
ముద్దిమ్మంటే బుగ్గ
అగ్గల్లే వస్తే ఆపేదెట్ట హద్దూ పద్దు వద్దా

అమ్మాయి ముద్దు ఇవ్వందే
ఈ రేయి తెల్లవారనివ్వనంతే
అబ్బాయీ నీ ముద్దు చెల్లించితే
అమ్మమ్మమ్మమ్మో గొడవలే

ముద్దిమ్మంది బుగ్గ
వద్దంటూ అడ్డం రాకే నువ్వు సిగ్గేలేని సిగ్గా

ముద్దిమ్మంటే బుగ్గ
అగ్గల్లే వస్తే ఆపేదెట్ట హద్దూ పద్దు వద్దా

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top