Lie (2017)

చిత్రం: లై (2017)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: శ్యామ్ కాసర్ల
గానం: రాహుల్ సిప్లిగుంజ్, రమ్యా బెహ్రా
నటీనటులు: నితిన్, మేఘ ఆకాష్
దర్శకత్వం: హను రాఘవపూడి
నిర్మాతలు: రామ్ అచంట, గోపి అచంట, అనీల్ సుంకర
విడుదల తేది: 11.08.2017

అదర నా గుండెలదర
నిదుర కంటికి రాదూ…
మదుర వెన్నెల గాసెను కదరా
ఈ సిన్నదొస్తె పగలు వెన్నెల గాసెను గదరా…

బొమ్మోలె ఉన్నదిర పోరి
బం బంబాటు గుందిరా నారి
లడ్డోలె ఉన్నదిర గోరి
లై లైలప్ప బుగ్గల్ది ప్యారి

బొమ్మోలె ఉన్నదిర పోరి
బం బంబాటు గుందిరా నారి
లడ్డోలె ఉన్నదిర గోరి
లై లైలప్ప బుగ్గల్ది ప్యారి

ఏడికెల్లి ఊడిబడ్డదీ మిస్సు
దీని నవ్వుతోనె ఎలిగిపోయె యు ఎస్సు
నడుమును జూత్తే అరెరెరె….
నడుమును జూత్తె నయగర ఫాల్స్
నేను బోత పయలెల్లిపోత
ఒక్కసారి ముట్టుకోని సచ్చిపోత
సచ్చిపోత

నేను బోత పయలెల్లిపోత
బాంచన్ నీ కాల్లు మొక్కి సచ్చిపోత
సచ్చిపోత

ట్రంపెట్ అల్లె ఒంపులున్న పోరి
ట్రంప్ లెక్క సంపుతుందిరో నారి
ర్యాంపు వాక్ చెసుకుంటు గోరి
స్టాంపు గుద్దినాది గుండె మీద ప్యారి

అందగత్తె ఎవ్వరంటె వయ్యారి పిల్ల
నీ ఒక్కపేరె కనపడ్డదె గూగుల్ ల
నువ్వు ఆగి ఒల్లు ఇరుసుకుంటె వయ్యారి పిల్ల
నాకు బొక్కలిరిగినట్టుందె రెండు పక్కల

నువ్వు లిప్పునట్ల గొరుకుతుంటె వయ్యారి పిల్ల
నిప్పు ఎల్ట పుట్టె తెలిసినాది నాకియ్యాల
నీ తోవకడ్డమొస్త నేను వయ్యారి పిల్ల
నన్ను పండబెట్టి తొక్కిపోవె చొవ్రాస్తల

సుక్కలెక్క సక్కగుంది పోరి
దీని సెమట సుక్క సెంటు నాకు వారి
అర్రె..
నన్ను గాని ఒప్పుకుంటె గోరి
నా స్కిన్ను ఒలిచి గుట్టిస్త సారీ

బొమ్మోలె ఉన్నదిర పోరి
బం బంబాటు గుందిరా నారి

జస్ట్ షెక్ మి అవ్ట్ అరె ఓ హొవ్లె
జస్ట్ టేక్ ఎ లూక్ ఆండ్ జా సాలె

నీ కొంటె సూపు తాకితెనె వయ్యారి పిల్ల
మునిగి తేలినట్టు ఉంటదె కాశిగంగల
నీ ఒంటి గాలి సోకితేనె వయ్యారి పిల్ల
సచ్చిపోయి నేను పుడతనె మల్లా మల్లా

గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇయ్యరాదె వయ్యారి పిల్ల
గ్రీన్ కార్డ్ తెచ్చుకుంటనె తెల్లారికల్ల
ఓ మంచిరోజు చూసి రావె వయ్యారి పిల్ల
ఫ్రెంచ్ వైను లెక్క దాచుకుంట నా గుండెల్ల

వైట్ హౌసు వన్నెలున్న పోరి
లైట్ హౌసు లెక్క సూపరాదె దారి
అరెరెరె…

రైట్ హాండ్ పట్టుకుంటె గోరి
నీకు డిస్ని లాండు రాసిస్త ప్యారి

బొమ్మోలె ఉన్నదిర పోరి
బం బంబాటు గుందిరా నారి

*********  *********  *********

చిత్రం: లై (2017)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: కృష్ణకాంత్
గానం: సాయి చరణ్ , సాహితి చాగంటి

ఏడమ్మ ఏడె
ఏడేడె
వరుడే…

రామయ్య కైనా నువ్వేలె
వరమే…

సీత కోరెను జింక
ఎప్పుడు వెల్లదు లంక

ఆపుతార మీరు
అసల మాట్టరు వేరు

పైకె జనకి టైపు
పెద్ద తాటకి డూపు

చూసి రమ్మనకింకా
కాల్చి వచ్చును లంక

తగదు లేరా పోరు
బోరూ బోరు
పదర చుపాలి ఇంక
హోరు జొరు

బజా వో…

it’s my Laggam time
it’s my Laggam time
say it One more time
it’s my Laggam time

ఏడమ్మ ఏడె
ఏడేడె
వరుడే…

హలా హలా
హలా హలా రె
ఖెలెవల
హలా హలా
హలా హలా రె
ఖెలెవల

ధగ ధగమను ఇస్పేటె
హె వదలడు పేకాటే
కుడి ఎడమలు లేనోడె

కదిలె గురు
సెగలు షురు
తగులుకుంటె
వదలడింకా
దిగులగుంటె
కత ముదిరె

హే..
గరీబునె మరి
షరాబుతొ సరి
నవాబులా నడిచేయ్నా

పాము నిచ్చెనలొ
ఇవాలె జారా
పైకి ఎగిరి
అవుతా రాజా

హీ..
సవాలులె ఇధి
జవాబు దెత్తది
నసీబునె తిరగెయ్నా

మచ్హ కీలెరిగి
పెట్టేస్తా వాద
రిచె అవదా
జీరొ ఖాతా

పెల్లంటె పోకరూ
మానేగ జోకరు
లైఫు లో వైఫుంటేనె
మరి షో…

ఏ…
మాంగల్యం తంతునా
విల్లే నె విరవనా
పెల్లితో సెట్టిల్ ఐపోనా…

తెల్ల తోలు పిల్లనే
పెల్లి చేసుకుంట
లెక్కలేని డాల్లర్లే
ముల్లె తెచ్చుకుంటా

తెల్ల తోలు పిల్లనే
పెల్లి చేసుకుంట
లెక్కలేని డాల్లర్లే
ముల్లె తెచ్చుకుంటా

పాహి అని అషొక వనిన
షొకించిన సీత
ఆ సీత
ఆ సీతా

షరదా

పాహి అనుచు
ఫొరైగ్న్ లొ వెచున్నది సీత
ఆ సీత
నా సీత
నా సీతా

హెయ్య్య్..
ఇన్నల్ల నా వొర్ర్య్
తీరెనిల్ల మరి
రెక్కల్లెని పరీ నెనె

రెండొ ఇల్లవదా
ఆ పైన నింగె
అప్పుడపుడూ దిగుతా నెలె

హెయ్య్య్..
వ్హొం ఎవెర్ ఇ మర్ర్య్
బబూ సొ సొ సొర్ర్య్
కొంగుకె నె ముడి వెయ్నా

కింగ్ Yఎ లెకుండా
అవుతాలె Qఉఈన్-ఎహ్
లిఫె అను రజ్యం ఎలెస్తానె

పెల్లైతె సుపెర్-ఊఉ
మొగుడెగా నౌకరూ
చూపుతూ చెసెస్తాలె
దివానా

మంగల్యం తంతునా
సంకెల్లె తెంచనా
గ్లొబె-ఊ నె చుట్టొచెయనా
సునొనా

తలుపు తన్నె
లుచ్క్ ఎహ్ షాడి Yఆరొ
తగులుకొరూ
ఎయ్ రూ తీన్మారు

బజఊఊ…

iT’s my laggam Time
iT’s my laggam Time
say iT One more Time
iT’s my laggam Time

iT’s my laggam Time
say iT One more Time
iT’s my laggam Time
iT’s my laggam Time
say iT One more Time

*********  *********  *********

చిత్రం: లై (2017)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: కృష్ణకాంత్
గానం: అనురాగ్ కులకర్ణి, సిందూరి

హై మిస్ సన్షైన్!!
కోపమా నీది సన్ సైన్?

ఫైర్ నువ్వు సేం టు సేం,
ఎమిటొ చెప్పు నా క్రైం?

సంబర్న్ సందడె పాకెట్ లొ నింపుదాం,
సమ్మే ట్రిప్ కె కోపాన్నె పంపుదాం..

ఉన్నట్టుంది చైన వాల్,
కూల్చొద్దింక నాపై చాలు.

కొట్టొద్దింక చి చి చి లు..
కట్టి పెట్టెయి నీ కొపాలు..

మ్మ్…మ్మ్… మ్మ్… మ్మ్….

హై మిస్ సన్షైన్!!
కోపమా నీది సన్ సైన్?

ఫైర్ నువ్వు సేం టు సేం,
ఎమిటొ చెప్పు నా క్రైం?

హై వాలెంటైన్..
మాయ లొ నువ్వు యైన్స్టైన్..

తెలిసి పడతాను లె,
యు ఆర్ ఈకూల్ టు మె స్కుఏర్..

కస్టం మోయడం నన్నెలె ఈ క్షనం..
ఇస్టం దాయడం నిన్ను నాలొ మక్సిమం..

వె జస్ట్ స్టె ఫర్ సం మోర్ టైం..
యెవరి సెకండ్ జీవిద్దాము..

నిజం చెస్తు ఈ డె డ్రీం..
గాలక్సి లొ తిరిగొద్దాము..

మ్మ్…మ్మ్… మ్మ్… మ్మ్….

లవ్ ఈస్ ఇన్సేన్ వద్దు అనలేనిదీ పైన్..
కదిలే ఆ చ్లౌడ్ నైన్ గుండె లొ పేల్చె లాండ్ మైన్..

సో కూల్ చూపులె టేకెన్ మై బ్రెత్ అవే..
సో బోర్ లైఫు లె నువు పొగడని నిమిషమె..

నెవర్ ఎవర్ లెట్ మె గొ గల్ అల్లేసుకొ లవ్లి ఏంగెల్..
చం ఆన్ చం ఎన్ లెట్ మె లవ్ యు ఎటెల్లినా ఐ వోంట్ లీవ్ యు..

మ్మ్…మ్మ్మ్… మ్మ్… మ్మ్….

హై మిస్ సన్షైన్!!

కోపమా నీది సన్ సైన్?

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

See More Lyrics
Nakshatra Poratam (1993)
error: Content is protected !!