Mangammagari Manavadu (1984)
Mangammagari Manavadu (1984)

Mangammagari Manavadu (1984)

Mangamma Gari Manavadu Lyrics

దంచవే మేనత్త కూతురా… లిరిక్స్

చిత్రం: మంగమ్మ గారి మనవుడు (1984)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: సి.నారాయణ రెడ్డి
గానం: యస్.పి.బాలు , పి.సుశీల
నటీనటులు: బాలక్రిష్ణ , భానుమతి రామకృష్ణ , సుహాసిని
దర్శకత్వం: కోడిరామకృష్ణ
నిర్మాత: యస్.గోపాల్ రెడ్డి
విడుదల తేది: 03.09.1984

దంచవే మేనత్త కూతురా
వడ్లు దంచవే నా గుండెలదరా (2)
దంచు దంచు బాగా దంచు
అరె దంచు దంచు బాగా దంచు
దప్పి పుట్టినా కాస్త నొప్పి పెట్టినా
ఆగకుండ ఆపకుండ
అందకుండ కందకుండ

పోటు మీద పోటు వెయ్యి
పూత వయసు పొంగనియ్యి
ఎడమ చేత ఎత్తిపట్టు
కుడి చేత కుదిపి కొట్టు

ఏ చెయ్యి ఎత్తితేమి
మరి ఏ చెయ్యి దించితేమి (2)
అహహహహ
కొట్టినా నువ్వే పెట్టినా నువ్వే
పట్టుబట్టి తాళిబొట్టు కట్టినా నువ్వే
హా దంచుతా మంగమ్మ మనవడా
ఓయ్ నేను దంచితే నీ గుండె దడదడ
హా హా హాహాహాహా
దంచుతా మంగమ్మ మనవడా హోయ్
నేను దంచితే నీ గుండె దడ దడ

కోరమీసం దువ్వబోకు
కోక చుట్టూ తిరగమాకు
ఎగిరెగిరి పైన పడకు
ఇరుగు చూస్తే టముకు టముకు

ఏ కంట పడితేమి
ఎవ్వరేమంటే మనకేమి (2)
నువ్వు పుట్టంగానే బట్ట కట్టంగానే
నిన్ను కట్టుకునే హక్కున్న
పట్టాదారుణ్ణి నేను
దంచవే మేనత్త కూతురోయ్
వడ్లు దంచవే నీ గుండెలదరదరదర
హా దంచుతా మంగమ్మ మనవడా
నేను దంచితే నీ గుండె దడ దడ

*********   ********   *********

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో… లిరిక్స్

చిత్రం: మంగమ్మ గారి మనవుడు (1984)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: సి.నారాయణ రెడ్డి
గానం: భానుమతి రామకృష్ణ , వాణీజయరాం

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా చిలకమ్మ బులపాటము చూసిపో చుసిపో
శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా చిలకమ్మ బులపాటము చూసిపో చుసిపో
తెల్లావారకముందే ఇల్లంతా పరుగుల్లు ఆ
చీకట్లో ముగ్గుల్లు చెక్కిట్లో సిగ్గుల్లు
ఏమి వయ్యారమో ఓ ఓ ఓ
ఏంత విడ్డూరమో హు ఏంత విడ్డూరమో

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా అమ్మమ్మ ఆరాటము చూసిపో చూసిపో
చిట్టిమనవడి రాక చెవిలోన పడగానే
ముసిముసి చీకట్లో ముసలమ్మ రాగాలు
ఏమి జాగారమో ఓ
ఎంత సంబరమో ఎంత సంబరమో

సరి అంచు పైట సవరించుకున్నా
మరి మరి జారుతుంది
ఓసోసి మనవరాల ఏం జరిగింది
ఓసోసి మనవరాల ఏం జరిగింది

తాతయ్యను నువ్వు తలచిన తొలినాడు
నీకేమి జరిగిందో అమ్మమ్మ
తాతయ్యను నువ్వు తలచిన తొలినాడు
నీకేమి జరిగిందో అమ్మమ్మ
నాకంతే జరిగింది అమ్మమ్మ

అమ్మదొంగా రంగ రంగ
అమ్మదొంగా రంగ రంగ

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా అమ్మమ్మ ఆరాటము చూసిపో చూసిపో

కోడిని కొడితే సూర్యుణ్ణి లేపితే తెల్లరిపోతుందా
ఓ పిల్ల పెళ్ళిగడియ వస్తుందా
ఓ పిల్ల పెళ్ళిగడియ వస్తుందా

దిగివచ్చి బావను క్షణమైన ఆపితే దేవున్ని నిలదీయనా
ఓయమ్మో కాలాన్ని తిప్పేయనా
నా పిచ్చితల్లి ఓ బుజ్జిమల్లి నీ మనసే బంగారం
నూరేళ్ళు నిలవాలి ఈ మురిపం
నూరేళ్ళు నిలవాలి ఈ మురిపం
అమ్మమ్మ మాట ముత్యాల మూట
ఆ విలువ నేనెరుగనా ఏనాడు అది నాకు తొలిదీవెన

శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా చిలకమ్మ బులపాటము చూసిపో చుసిపో
శ్రీ సూర్యనారాయణ మేలుకో మేలుకో
మా అమ్మమ్మ ఆరాటము చూసిపో చూసిపో

*********   ********   *********

గుమ్మ చూపు… లిరిక్స్

చిత్రం: మంగమ్మ గారి మనవుడు (1984)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: సి.నారాయణ రెడ్డి
గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.పి.శైలజ

గుమ్మ చూపు నిమ్మ ముల్లు గుచ్చూకుంటే గుండె ఝల్లు
ఝల్లంటే ఝల్లే కాదూ ఊ ఊ ఊ
చిత్తకార్తె చినుకు జల్లూ ఊ చిత్తకార్తే చినుకుజల్లు
జల్లూ జల్లూ జల్లూ జల్లూ జల్లు జల్లూ జల్లు జల్లూ
గుమ్మ చూపు నిమ్మ ముల్లు గుచ్చూకుంటే గుండె జల్లు ఆ హా ఓయీ హోయీ

బావ చూపు రేగు ముల్లు నాటుకుంటే వల్లు జిల్లూ
జిల్లంటే జిల్లే కాదు ఊ ఊ ఊ
మాఘ మాసం మంచు జిల్లూ మాఘమాసం మంచు జిల్లూ
జిల్లు జిల్లూ జిల్లు జిల్లూ జిల్లు జిల్లూ జిల్లు జిల్లూ
బావ చూపు రేగు ముల్లు నాటుకుంటే వల్లు జిల్లూ
ఆ హా అహా హా

బుంగమూతి బుజ్జి మల్లీ ఈ ఈ ఈ
ముడుచుకొన్న మొగ్గమల్లీ ఈ ఈ ఈ ఈ (2)

ఇంతలోనే వింతగానే అరె ఇంతలోనే వింతగానే
విచ్చుకున్నావే ఏ ఏ ఏ చెంగు విసురుతున్నావే ఏ ఏ
విచ్చుకున్నావే ఏ ఏ ఏ చెంగు విసురుతున్నావే ఏ ఏ

నీ చేతి మెరుపు ఓ రేపింది వలపు
నీ చేతి మెరుపు ఓ రేపింది వలపు
అంతే మరి సరాసరి వయసు విచ్చిందీ ఈ నీ వరస మెచ్చింది
వయసు విచ్చిందీ ఈ నీ వరస మెచ్చింది

అరె హోయీ హోయి ఆ ఆఅ హా

మురిపెమంటే ఎరగనోడివే ఏ ఏ ఏ
ఈ ముద్దుమాటలాడనొడివే ఏ ఏ ఏ ఏ
అయ్యో మురిపెమంటే ఎరగనోడివే ఏ ఏ ఏ
ఈ ముద్దుమాటలాడనొడివే ఏ ఏ ఏ ఏ

కొమ్ములొచ్చినా అరె కోడెగిత్తలా
కొమ్ములొచ్చినా అరె కోడెగిత్తలా
కుమ్ముతున్నావే ఏ ఏ ఏ నన్నే కమ్ముకున్నావే ఏ ఏ
కుమ్ముతున్నావే ఏ ఏ ఏ నన్నే కమ్ముకున్నావే ఏ ఏ
నీ మాట విసురూ ఊ రేపింది పొగరూ
నీ మాట విసురూ ఊ రేపింది పొగరూ
రోషం పుట్టి మీసం తట్టి కాలుదువ్వానే సరసాలు రువ్వానే అరె
రోషం పుట్టి మీసం తట్టి కాలుదువ్వానే సరసాలు రువ్వానే అరె
హోయీ హోయి హోయిహోయి హోయీ హోయీ

బావ చూపు రేగు ముల్లు నాటుకుంటే వల్లు జిల్లూ
గుమ్మ చూపు నిమ్మ ముల్లు గుచ్చూకుంటే గుండె ఝల్లు
జిల్లంటే జిల్లే కాదు ఊ ఊ ఊ
మాఘ మాసం మంచు జిల్లూ మాఘమాసం మంచు జిల్లూ
గుమ్మ చూపు నిమ్మ ముల్లు గుచ్చూకుంటే గుండె ఝల్లు
బావ చూపు రేగు ముల్లు నాటుకుంటే వల్లు జిల్లూ
అరె హోయీ హోయి ఆ ఆఅ హా

*********   ********   *********

చందురూడు నిన్ను చూసి… లిరిక్స్

చిత్రం: మంగమ్మ గారి మనవుడు (1984)
సంగీతం: కె.వి.మహదేవన్
సాహిత్యం: సి.నారాయణ రెడ్డి
గానం:

చందురూడు నిన్ను చూసి చేతులెత్తాడు
తన అందం నీలో చూసి తడబడి పోయాడు తాబ్బిబ్బయ్యాడు
అవునా …ఏమో
అవునా… ఏమో

గోదారి నిన్ను చూసి గుస గుస లాడింది
గోదారి నిన్ను చూసి గుస గుస లాడింది
తన వేగం నీలో చూసి తడబడి పోయింది తాబ్బిబ్బయ్యింది
అవునా …ఏమో
అవునా …ఏమో

చరణం: 1
ఎవరికి లొంగని మగసిరీలో
ఎన్నడు కరగనీ సుగుణమ్ లో
రాముడివే నీవు ఆ రామునివే నీవు
ఏ రాముడు
అగ్గి రాముడా
బండ రాముడా
అడవి రాముడా
శృంగార రాముడా
అయోధ్య రామునివే
ఆ సీతా రామునివే

చరణం: 2
భామలు మెచ్చిన రశికథలో
ప్రేమలు పంచిన చతురతలో
కృష్నూడివే నీవు ఆ కృష్నూడివే నీవు
ఏ కృష్ణుడు
చిలిపి క్రిశ్ణుడా
కొంటె క్రిశ్ణుడా
భలే క్రిశ్ణుడా
గోపాల క్రిశ్ణుడా
బృందావనా కృష్నూడివే
ఆ రాధా కృష్నూడివే