Mayuri (1985)

mayuri 1985

చిత్రం: మయూరి (1985)
సంగీతం: ఎస్.పి.బాలు
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.జానకి
నటీనటులు: సుధా చంద్రన్, శుభకర్, నిర్మలమ్మ
దర్శకత్వం: సింగీతం శ్రీనివాసరావు
నిర్మాత: రామోజీరావు
విడుదల తేది: 1985

పల్లవి:
గౌరీ శంకర  శృంగం
నరనారీ సంగమ రంగం
ఇది నటనకు  సోపానం
కళలకు కళ్యాణం               

చరణం: 1
పాదపూజకై మందారమైనా
నాద మధువుతో మంజీరమాయె
దేవతార్చనకు ఏకీర్తనైనా
జీవితాంతమి  రస నర్తనాయె
వాజ్జయమే వచనం
ఆంగికమే భువనం         
 
ఆకాశాలలో తారలన్ని
ఆహార్యాలుగా అందుకుంటూ
కైలాసాల శిఖరాగ్రాలందు
కైవల్యాలు   చవిచూసే వేళలో

చరణం: 2
పడమటెండల పారాణి తూలె
సంధ్యారాగాలతో ఊసులాడె
కొలనులు నిదరోవు  కార్తీక వేళ
కలువలలో తేనె గిలిగింతలాయె
సకల కళా శిఖరం నర్తనమే మధురం 

కాశ్మీరాలలో పూల గంధం
కేదారాలలో  సస్యగీతం
శివలాస్యాల శృంగారాలెన్నో
అంగాంగాల విరబూసే వేళలో       

******   ******   *******

చిత్రం:  మయూరి (1985)
సంగీతం: ఎస్.పి. బాలు
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్. జానకి

పల్లవి:
గౌరీ శంకర శృంగం… నరనారీ సంగమ రంగం
ఇది నటనకు సోపానం… కళలకు కళ్యాణం

గౌరీ శంకర శృంగం… నరనారీ సంగమ రంగం
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం: 1
పాదపూజకై మందారమైనా
నాద మధువుతో మంజీరమాయె
దేవతార్చనకు ఏ కీర్తనైనా
జీవితాంతమీ రస నర్తనాయె

వాఙ్మయమే వచనం…  ఆంగికమే భువనం
వాఙ్మయమే వచనం…  ఆంగికమే భువనం

అకాశాలలో తారలన్నీ… ఆహార్యాలుగా అందుకుంటూ
కైలాసాల శిఖరాగ్రాలందు… కైవల్యాలు చవిచూసే వేళలో

గౌరీ శంకర శృంగం… నరనారీ సంగమ రంగం
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

చరణం: 2
పడమటెండల పారాణి తూలె… సంధ్యారాగాలతో ఊసులాడే
కొలనులు నిదరోవు కార్తీక వేళ… కలువలలో తేనె గిలిగింతలాయె
సకల కళా శిఖరం…  నర్తనమే మధురం
సకల కళా శిఖరం…  నర్తనమే మధురం

కాశ్మీరాలలో పూల గంధం… కేదారాలలో సస్యగీతం
శివలాస్యాల శృంగారాలెన్నో… అంగాంగాల విరబూసే వేళలో

గౌరీ శంకర శృంగం… నరనారీ సంగమ రంగం
ఇది నటనకు సోపానం… కళలకు కళ్యాణం
గౌరీ శంకర శృంగం… నరనారీ సంగమ రంగం
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ

*****  *****  *****

చిత్రం:  మయూరి (1985)
సంగీతం: ఎస్.పి. బాలు
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి. బాలు, ఎస్. జానకి

పల్లవి:
మౌనం గానం మధురం మాధురాక్షరం
దేహం ప్రాణం కలిపే మంత్రాక్షరం
నయన సంగీతం హృదయ సందేశం
ఈ సాంధ్య దీపాలు వెలిగిన గుడిలో

మౌనం గానం మధురం మాధూరాక్షరం
దేహం ప్రాణం కలిపే మంత్రాక్షరం

చరణం: 1
చైత్ర పవనాలు వీచే
మైత్రి గంధాలు పూచేను
వయసు ముంగిళ్ళు తీసి.వలపులే ముగ్గులేసేను
సుమ వీధుల్లో భ్రమరాలెన్నో
చెలి కన్నుల్లో భ్రమలేన్నెన్నెన్నో ఆ…ఆ…
సాగేనులే శ్రుతిలో కృతిగా

మౌనం గానం మధురం మాధూరాక్షరం
దేహం ప్రాణం కలిపే మంత్రాక్షరం

చరణం: 2
అరుణ చరణాల లోనే హృదయ కిరణాలు వెలిగేను
ముదిత పాదాల మువ్వే మువ్వ గోపాల పాడేను
అవి మోహాలో మధు దాహలో
చెలి హాసాలో తొలి మాసాలో ఆ…ఆ….
హంసధ్వనీ కళలే కలగా

మౌనం గానం మధురం మాధూరాక్షరం
దేహం ప్రాణం కలిపే మంత్రాక్షరం
నయన సంగీతం హృదయ సందేశం
ఈ సాంధ్య దీపాలు వెలిగిన గుడిలో

మౌనం గానం మధురం మాధూరాక్షరం
దేహం ప్రాణం కలిపే మంత్రాక్షరం

******   ******  *****

చిత్రం:  మయూరి (1985)
సంగీతం: ఎస్.పి. బాలు
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి. బాలు, ఎస్. పి. శైలజ

పల్లవి:
ఈ పాదం ఇలలోన నాట్య వేదం
ఈ పాదం నటరాజుకే ప్రమోదం
కాల గమనాల గమకాల గ్రంధం
ఈ పాదం ఇలలోన నాట్య వేదం
ఈ పాదం నటరాజుకే ప్రమోదం…

చరణం: 1
ఈ పాదమే మిన్నాగు తలకు అందం
ఈ పాదమే ఆ నాటి బలికి అంతం
తనలోని గంగమ్మ ఉప్పొంగగా
శిలలోనీ ఆ గౌతమే పొంగగా…

పాట పాటలో తను చరణమైన వేళా
కావ్య గీతిలో తను పాదమైన వేళా
గానమే తన ప్రాణమై లయలు హొయలు విరిసే…

ఈ పాదం ఇలలోన నాట్య వేదం
ఈ పాదం నటరాజుకే ప్రమోదం

చరణం: 2
ఈ పాదమే ఆ సప్తగిరికి శిఖరం
ఈ పాదమే శ్రీ హస్త కమల మధుపం
వాగ్గేయ సాహిత్య సంగీతమై
త్యాగయ్య చిత్తాన శ్రీగంధమై

ఆ పాదమే ఇల అన్నమయ్య పదమై
ఆ పాదమే వరదయ్య నాట్య పధమై
తుంబుర వర నారద మునులూ జనులూ కొలిచే ఈ పాదం

ఈ పాదం ఇలలోన నాట్య వేదం
ఈ పాదం నటరాజుకే ప్రమోదం
కాల గమనాల గమకాల గ్రంధం
ఈ పాదం ఇలలోన నాట్య వేదం
ఈ పాదం నటరాజుకే ప్రమోదం

******   ******  ******

చిత్రం:  మయూరి (1985)
సంగీతం: ఎస్.పి. బాలు
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి. బాలు, ఎస్. జానకి

పల్లవి:
అందెలు పిలిచిన అలికిడి లో అణువణువున అలజడులూ
యద పదమొకటౌ లాహిరిలో… ఎన్నడు ఎరగని వురవడులూ
ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ తుది లేనిది జీవన హేల
ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ తుది లేనిది జీవన హేల
ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ ఆ..ఆ..

చరణం: 1
ఉత్తరాన ఒక ఉరుము వురిమినా ఉలికి చిలిపి మెరుపొకటి మెరిసినా
ఉత్తరాన ఒక ఉరుము వురిమినా ఉలికి చిలిపి మెరుపొకటి మెరిసినా
ఒక కదలిక చిరు మెదలిక..గిలిగింతగ జనియించగా
ఒక కదలిక చిరు మెదలిక..గిలిగింతగ జనియించగా
నాలుగు దిక్కుల నడుమ పుడమి నా వేదికగా నటన మాడనా
అనంత లయతో నిరంత గతితో జతులు ఆడనా పాడనా

ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ తుది లేనిది జీవన హేల
ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ ఆ..ఆ..

చరణం: 2
మేఘ వీణ చలి చినుకు చిలికినా మేను లోన చిరు అలలు కదలినా
మేఘ వీణ చలి చినుకు చిలికినా మేను లోన చిరు అలలు కదలినా
ఒక లహరిక మధు మదనిక వలవంతగ జనియించగా
ఒక లహరిక మధు మదనిక వలవంతగ జనియించగా
సుగమ నిగమ సుధ ఎదల పొంగగా వరదలాగా ఉప్పొంగనా
సుగమ నిగమ సుధ ఎదల పొంగగా వరదలాగా ఉప్పొంగనా
వరాళి ఎదలొ స్వరాల రొదలో స్వరము పాడనా ఆడ నా

ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ తుది లేనిది జీవన హేల
ఇది నా ప్రియ నర్తన వేళ ఆ..ఆ..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top