Mogudu (2011)

చిత్రం: మొగుడు (2011)
సంగీతం: బాబు శంకర్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: హేమచంద్ర , చిన్మయి
నటీనటులు: గోపిచంద్ , తాప్సి
దర్శకత్వం: కృష్ణవంశీ
నిర్మాత: నల్లమలుపు బుజ్జి
విడుదల తేది: 04.11.2011

చూస్తున్నా చూస్తూ ఉన్నా చూస్తూనే ఉన్నా
చూస్తున్నా చూస్తూ ఉన్నా చూస్తూనే ఉన్నా
ఇప్పుడే ఇక్కడే వింతగా కనువిందుగా
ఇన్నాళ్ళు నాకే తెలియని
ఇన్నాళ్ళు నాకే తెలియని
నన్ను నేనే నీలో
చూస్తున్నా చూస్తూ ఉన్నా చూస్తూనే ఉన్నా

పచ్చని మాగని చెలు పట్టు చీరగా కట్టి
బంగరు ఉదయాల సిరులు నొసట బాసికంగ చుట్టి
ముంగిట సంక్రాంతి ముగ్గులు చెక్కిట సిగ్గులుగా దిద్ది
పున్నమి పదహారు కళలు సిగలో పువ్వులుగా పెట్టి
దేవేరిగా పాదం పెడతానంటూ
నాకు శ్రీవారిగా పట్టం కడతానంటూ
నవనిధులు వదువై వస్తుంటే
సాక్షత్తు శ్రీమనారయణుడే నేనైనట్టు

నువ్వు సేవిస్తుంటే నేను సార్వభోముడిని అయిపోతాను
నువ్వే తోడై ఉంటే సాగరాలు దాటేస్తాను
నీ సౌందర్యముతో ఇంద్రపదవిని ఎదిరిస్తాను
నీ సాన్నిధ్యంలో స్వర్గమంటే ఎమిటి అంటాను
ఎళ్ళే వచ్చి వయసును మళ్ళిస్తుంటే
నేనే నీ వళ్ళో పాపగా చిగురిస్తుంటే

*******  ********   ********

చిత్రం: మొగుడు (2011)
సంగీతం: బాబు శంకర్
సాహిత్యం: సుద్దాల అశోక్ తేజ
గానం: గీతామాధురి

నాదేరు రానన నా హా హా రే రే హే
నా దే రు నా రే మావయ్యో మా యోయో రే రే
ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు మొగుడు మొగుడు మొగుడు
ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు మొగుడు మొగుడు మొగుడు
ఎట్టాంటి మొగుడో నాకొచ్చేమొగుడు
ఎట్టాంటి మొగుడో నాకొచ్చేమొగుడు
ఏ దొంగ మొగుడు మొండి మొగుడు మోటు మొగుడు
మాయ మొగుడు మంకు మొగుడు పిరికి మొగుడో
నారేరు నా రేరున్నా న న న నారేరు నారేరున్న
నారేరు నా రేరున్నా న న న నారేరు నారేరున్న
ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు మొగుడు మొగుడు మొగుడు మ మ మ మొగుడు
త ధిమిత తక ధిమిత త ధిమిత తక ధిమిత త ధిమిత తక ధిమిత త ధిమిత తక ధిమిత ఆ ఆ ఆ ఆ హ హ హ

మాటల్తోనే మత్తెకించే మాయ మొగుడో
చూపుల్తోనే కొంగేపచ్చి మోటు మొగుడో
అరె కొంగు వాసనొస్తే జాలుకుంటే మొగుడో
నేను తానమడుతుంటే చూసే దొంగ మొగుడో ఆహా ఆహా
బందర్ లడ్డు చింపనంటు నవిలే మొగుడో
ఆహ ఓహో అంటూ లొంగ దీసే మొగుడో ఓహో హోయ్ ఓహో
పొద్దునుండి రాత్రిదాక పొంగే మొగుడో
రాత్రి పక్క వేయగానే రంకు మొగుడో
నారేరు నారేరున్నా న న న నారేరు నారేరున్న
నారేరు నారేరున్నా న న న నారేరు నారేరున్న
లగ లగ లగ లగ్గామే పసుపు రాసుకున్నా పగ్గామే
పెళ్ళ పెళ్ళ పెళ్ళ పెళ్ళామే మొగుడు చేతిలోన పగ్గామే హాయ్ అ అ అ అ అ అ అ అ అ హాయ్

కాలిలోన వేళ్ళల్లోన నిమిరే కొరకె
మెట్టే లాగా ఉండే సగం వెండి మొగుడు
గుండెల నడుమ గిలి గిలి చేయడానికే
తాళిబొట్టు లాగ ఉండే బంగరు మొగుడు ఆహా ఆహా
పక్కలోన కాళ్ళు నావి తగిలినందుకే తన బిడ్డతోని కడుపులో తన్నించే మొగుడో ఓహో హై ఓహో
స్త్రీని పూర్తి చేయలేదు బ్రహ్మ దేవుడు పూర్తి స్త్రీగా మార్చేసే భర్తే దేవుడు
ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు మొగుడు మొగుడు మొగుడు
ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు ఏ మొగుడు మొగుడు మొగుడు మొగుడు
ఎట్టాంటి మొగుడో నాకొచ్చేమొగుడు
ఎట్టాంటి మొగుడో నాకొచ్చేమొగుడు
ఏ దొంగ మొగుడు మొండి మొగుడు మోటు మొగుడు
మాయ మొగుడు మంకు మొగుడు పిరికి మొగుడో
నారేరు నా రేరున్నా న న న నారేరు నారేరున్న
నారేరు నా రేరున్నా న న న నారేరు నారేరున్న

*******  ********   ********

చిత్రం: మొగుడు (2011)
సంగీతం: బాబు శంకర్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: కార్తిక్

ఎప్పుడు నీ రూపంలో తాకిందో ఓ మెరుపు
నన్ను ఇప్పటికీ వదలదు ఆ మైమరపు
మాయవో మహిమవో
రేపుమాపు తెలియకుంది
ఊపిరేమో సలపకుంది
చూపులోనే రూపముంది
బాసలేవొ రేపుతుంది

ఒక్క క్షణం పరిమళం పంచుతున్నది
మరుక్షణం కలవరం పెంచుతున్నది
ప్రతి క్షణం అనుభవం వింతగున్నది
ఈ ఆరాటమేదో ఏనాడు తెలియనిది
ఎదురుగానే నువ్వు ఉన్నా కనులు మాత్రం మూసుకుంటా
తెరవగానే కరిగిపోయే స్వప్నమలే చూసుకుంటా

మాయవో మహిమవో

ఒక్క దినం నడవడం కష్టమన్నది
ఇక మనం కలవడం తప్పదన్నది
అది ఎలా అడగడం తెలియకున్నది
మౌనాన్నెలాగో నువ్వే వినాలంది
తలపు నిన్నే తరుముతోందా
తనను తానే వెతుకుతోందా
మనసు నిన్నే కలుసుకుందా
మనవి ఎదో తెలుపుకుందా

*******  ********   ********

చిత్రం: మొగుడు (2011)
సంగీతం: బాబు శంకర్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: మధుమిత, బాబు శంకర్

కావాలి కావాలి నేనే నీలోకం కావాలి
ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి నాకే నీ సర్వం ఇవ్వాలి
మగవాడివి ఐతే చాలదు
మొగుడువి కూడా కావాలి
మొగలి పువ్వులా వెన్ను నిమురుతూ మగువకు హాయిని ఇవ్వాలి
ఇచ్చేందుకు ఏమీ మిగలని నిరుపేదవి అయిపోవాలి
వచ్చే జన్మకి కూడా నువ్వే కావాలి

కావాలి కావాలి నేనే నీలోకం కావాలి
ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి నాకే నీ సర్వం ఇవ్వాలి

పప పపా మమ మగరి మగరి గమ మమమమగరిస
స సరి సారిస స సరి సారిగ
పప పపా మమ మగరి మగరి గమ మమమమ రిగరిస
స సరి స నిస స స
ఇంట్లో ఉంటే కొంగు వదలవని
ఇంట్లో ఉంటే కొంగు వదలవని తిట్టే విరసం గావాలి
గడప దాటితే ఇంకా రావని పట్టే విరహం కావాలి
నిద్దట్లో నువు కలవరించినా అది నాపేరే కావాలి
ఔనో కాదో అనుమానంతో నే మేలుకునే ఉండాలి
నేనే లేని ఒక్క క్షణం బ్రతకలేవు అనుకోవాలి
అందుకనే వంద యేళ్ళు నీ ప్రాణం నాకు ఇవ్వాలి

కావాలీ ఈ ఈ కావాలి కావాలి నేనే నీలోకం కావాలి
ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి నాకే నీ సర్వం ఇవ్వాలి

చీకటినైనా చూడనివ్వనని
చీకటినైనా చూడనివ్వనని చీరై నను చుట్టేయాలి
చెప్పకూడని ఊసులు చెప్పే రెప్పల సడి వినగనగాలి
నాలో దిగువును పెంచేలా నువ్వు కొంచెం లోకువ కావాలి
నేను రెచ్చిపోతుంటే ఎంతో అణుకువగా ఒదిగుండాలి
నువ్వంటూ ఏం లేనట్టూ నాలో కరిగిపోవాలి
చెప్పని తనమే చెడ్డి బొమ్మవై కొత్త కొత్త కథ రావాలి

కావాలీ ఈ ఈ కావాలి కావాలి నేనే నీలోకం కావాలి
ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి నాకే నీ సర్వం ఇవ్వాలి
మగవాడివి ఐతే చాలదు
మొగుడువి కూడా కావాలి
మొగలి పువ్వులా వెన్ను నిమురుతూ మగువకు హాయిని ఇవ్వాలి
ఇచ్చేందుకు ఏమీ మిగలని నిరుపేదవి అయిపోవాలి
వచ్చే జన్మకి కూడా నువ్వే కావాలి

*******  ********   ********

చిత్రం: మొగుడు (2011)
సంగీతం: బాబు శంకర్
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: బెన్ని దయాల్, బాబు శంకర్

మన దారి హై వేరా సర సర దూసుకుపోరా
మన తీరే ఆవారా బేవార్సగా తిరిగేయరా
ఈ సాహసం ఈ సంబరం పెళ్ళయేవరకేలేరా
బాయ్స్ బాయ్స్ బాచిలర్ బాయ్స్
బాయ్స్ బాయ్స్ బాచిలర్ బాయ్స్

ఏ బేబికైనా బీటేయి ట్రై చేస్తే క్రైం కాదోయి
ఓ బివీ వచ్చిందంటే ఏ మాత్రం వీలుండదుగా
బాయ్స్ బాయ్స్ బాచిలర్ బాయ్స్
బాయ్స్ బాయ్స్ బాచిలర్ బాయ్స్

షాది అవుతుంది షెహజాది వస్తుంది
she will take your hand
she will take your heart
she will take everything that you have got
యేయి మామ జర జాగ్రత్త
so better be better be a bachelor boy

ఫుల్ బాటిలా ఉన్నావే ja ja johnny walker
వైఫ్ వస్తే హాఫ్ అవుతావే
సొచో ఫ్యూచర్
మ్యారేజుతో నీ గ్లామర్
మాజి యూత్ ఏగా మిస్టర్
బాయ్స్ బాయ్స్ బాచిలర్ బాయ్స్
బాయ్స్ బాయ్స్ బాచిలర్ బాయ్స్

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews

See More Lyrics
Jwala (1985)
error: Content is protected !!