Mutha Mestri (1993)

చిత్రం: ముఠామేస్త్రి (1993)
సంగీతం: రాజ్ – కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి.బాలు, చిత్ర
నటీనటులు: చిరంజీవి , మీనా, రోజా
దర్శకత్వం: ఏ. కోదండరామిరెడ్డి
నిర్మాతలు: కె.సి.శేఖర్ బాబు, డి.శివప్రసాద్ రెడ్డి
విడుదల తేది: 17.01.1993

అంజనీ పుత్రుడా వీరాది వీరుడా శూరుడా ధీరుడా నీ మీద నాకు యాహా
ఆహా – యాహా యయ యయ యయ యయ యాహా

ఆ అంజనీ పుత్రుడా వీరాది వీరుడా శూరుడా ధీరుడా నీ మీద నాకు యాహా
ఆహా – యాహా యయ యయ యయ యయ
అమ్మనీ జిమ్మడా అందాల పావడా అమ్మడా గుమ్మడా నీ మీద నాకు యాహా
ఆహా – యాహా యయ యయ యయ యయ

మెచ్చుకో పుచ్చుకో మేస్త్రీ మణి
స్పీడుతో దంచకే చింతామణి
చలాకీలో ఎలా వీలో అలా కానీ
రావే టొమోటకి సయ్యాటకి

అంజనీ పుత్రుడా వీరాది వీరుడా శూరుడా ధీరుడా నీ మీద నాకు యాహా
ఆహా – యాహా యయ యయ యయ యయ

నారి నాంచారామ్మో స్టోరి మారుధ్ధమ్మో బండి తోసే బజ్జిల పాప
మేస్త్రీ మారాజయ్యె నీ స్త్రీ నేనేనయ్యో బండినేలే మీసాల మామా
సరుకేమో అహా తెగ చీపు ఓహో తళుకేమో ఓహో యమ టాపు
పలుకేమో ఓహో పిడిబాకు అహా మనసేమో అహా నవ టాపు
పసివాడు కసివాడు నను పదే పదే కుమ్మేసెనే
అమ్మనీ జిమ్మడా అందాల పావడా అమ్మడా గుమ్మడా నీ మీద నాకు యాహా
ఆహా – యాహో

అంజనీ పుత్రుడా వీరాది వీరుడా శూరుడా ధీరుడా నీ మీద నాకు యాహా
ఆహా – యాహా – యయ యయ యయ యయ

కాపు నీకే ఇస్తా ఊపు నీకే తెస్తా పక్కనీతో పండించుకుంటా
బేరం నిన్నేచేస్తా లాభం లాగించేస్తా మంచమంతా వడ్డించు కుంటా
మడిసేమో ఒహో యముడంటా అహా మగడైతే అహా యమ జంటా
కదిలిస్తే అబ్బో తీగంటా అహా కదిలిందా అదే డొంకంటా
చలి రాణి అలివేని నను ఎడా పెడా కవ్వించకే

అంజనీ పుత్రుడా వీరాది వీరుడా శూరుడా ధీరుడా నీ మీద నాకు యాహా
హ ఆహా – యాహో
అమ్మనీ జిమ్మడా అందాల పావడా అమ్మడా గుమ్మడా నీ మీద నాకు యాహా
హ ఆహా – యాహో యయ యయ యయ యయ
మెచ్చుకో పుచ్చుకో మేస్త్రీ మణి
అరె స్పీడుతో దంచకే చింతామణి
చాలకీలో ఎలా వీలో అలా కానీ
రావే టొమోటకి సయ్యాటకి

అంజనీ పుత్రుడా వీరాది వీరుడా శూరుడా ధీరుడా నీ మీద నాకు యాహా
ఆహా – యాహా – యయ యయ యయ యయ యాహా

********    *********   **********

చిత్రం: ముఠామేస్త్రి (1993)
సంగీతం: రాజ్ – కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: చిత్ర, యస్. పి. బాలు

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో పారిజాతమా
ఏటవాలు చూపులో మౌనగీతమా
వచ్చీరాని వయ్యారాలే వయసాయే
మళ్ళీ మళ్ళీ సాయంత్రాలే మనసాయే
నిజమా…  –  అమ్మమ్మా…

చిలిపి కనుల కబురు వింటే బిడియమో ఏమో సుడులు రేగింది
పెదవి తొనల మెరుపు కంటే ఉరుములా నాలో ఉడుకు రేగింది
గుబులో దిగులో వగలైపోయే వేళలో
తనువు తనువు తపనై తాకే వేడిలో
మల్లి జాజి జున్నులా చలి వెన్నెల ముసిరేనిలా
నిజమా…  –  అమ్మమ్మా…

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో పారిజాతమా
ఏటవాలు చూపులో మౌనగీతమా

చిగురు తొడిగే సొగసుకంటే పొగరుగా ప్రాయం రగిలిపోయింది
ఉలికి నడుము కదుపుతుంటే తొలకరింతల్లో తొడిమ రాలింది
కుడివైపదిరే శకునాలన్ని హాయిలే
ప్రియమో ఏమో నయగారాలే నీదిలే
గోరింటాకు పూపొద చలి ఆపదా ఇక ఆపదా
నిజమా…  –  అమ్మమ్మా…

ఎంత ఘాటు ప్రేమయో పారిజాతమా
ఏటవాలు చూపులో మౌనగీతమా

********  **********   **********

చిత్రం: ముఠామేస్త్రి (1993)
సంగీతం: రాజ్ – కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: చిత్ర, యస్. పి. బాలు

జోరుగున్నాది గులాబి గుంటది చంటిది ఒంటరిగా
జోడుకడతావా అన్నాడే గుంటడు తుంటరిగా
అరె జోరుగున్నాది గులాబి గుంటది చంటిది ఒంటరిగా
జోడుకడతావా అన్నాడే గుంటడు తుంటరిగా
తిరకాసు పెట్టొద్దే తిరగలి బుల్లో
మరదలినై పోతున్నా మావా నీ ఒళ్ళో… హో
యమ జోర్ జోర్ జోరుగుంది జోడి కట్టేసే
యద హోర్ హోర్ హోరుమంది బోణీ కొట్టేసేయ్

జోరుగున్నాది గులాబి గుంటది చంటిది ఒంటరిగా
జోడుకడతావా అన్నాడే గుంటడు తుంటరిగా

జింగిలాల  జింగిలాల జింగిలాల  జింగిలాల లగో లగో లగో జింగిలాల
జింగిలాల  జింగిలాల జింగిలాల  జింగిలాల

చిలిపి చీరలో అగడం పగడం ఎవారికోసముంచావే
వివరించాలంటే నా సిగ్గే చిరునామా
అరె చెరుకు పొలములో చెలిమే మధురం ఇరుకు ఎక్కువవుతుంటే
గడియైనా మావా గడిపేద్దాం రారా
అరె నిన్నే చూస్తిని కన్నే వేస్తిని వన్నే కోస్తినే భామ
అరె గౌనే వేస్తిని కవ్వించేస్తిని లవ్వే చేయిమావా
దేవి లావాదేవి నీతోనే
పగలే పేచీ రాత్రే రాజీలే…

యమ జోర్ జోర్ జోరుగుంది జోడి కట్టేసే
యద హోర్ హోర్ హోరుమంది బోణీ కొట్టేసేయ్
జోరుగున్నాది గులాబి గుంటది చంటిది ఒంటరిగా
జోడుకడతావా అన్నాడే గుంటడు తుంటరిగా

హోయన హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్ హోయన హోయన హొయ్
హోయన హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్ హోయన హోయన హొయ్

అరె హొయన  హొయన, అరె హొయన  హొయన

మగడి పొగరులో మరువం జవదం ఎవరికిచ్చుకుంటావు
అని తల్లో మెచ్చా చెలి తల్లో గుచ్చా
పడుచు గోపురం నఖరం శిఖరం తగిలి కుంపటేస్తుంటే
తొలి ఈడే నవ్వే చలి తోడే నువ్వే
మరి నువ్వే నా చిరు నేనే మేజరు రోజు హాజరవుతాలే
ఓసి పిల్లా సుందరి మల్లే పందిరి అంతా తొందరేలే
ఆజా రోజా తీశా దర్వాజా
బాజా లేలి తాజా మ్యారేజా హొయ్ హొయ్ హొయ్ హొయ్

యమ జోర్ జోర్ జోరుగుంది జోడి కట్టేసే
యద హోర్ హోర్ హోరుమంది బోణీ కొట్టేసేయ్
అరెరెరరరె జోరుగున్నాది గులాబి గుంటది చంటిది ఒంటరిగా
జోడుకడతావా అన్నాడే గుంటడు తుంటరిగా
ఆఁ తిరకాసు పెట్టొద్దే తిరగలి బుల్లో
మరదలినై పోతున్నా మావా నీ ఒళ్ళో… హో
యమ జోర్ జోర్ జోరుగుంది జోడి కట్టేసే
యద హోర్ హోర్ హోరుమంది బోణీ కొట్టేసేయ్

**********   ***********   **********

చిత్రం: ముఠామేస్త్రి (1993)
సంగీతం: రాజ్ – కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు

హు… హు…
హు అధిరబల హు హై లెస్సా (2)

హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ (2)

ఈ పేటకు నేనే మేస్త్రీ నిరుపేదల పాలిట పెన్నిధి
ఈ పేటకు నేనే మేస్త్రీ నిరుపేదల పాలిట పెన్నిధి
కాయకష్టయం ఎరగని వాళ్ళకి ఖబర్దారు గస్తీ
నేనే – ముఠామేస్త్రి
హే నేనే – ముఠామేస్త్రి

హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ (2)

హే సూపర్ పాపకి సుకుమారి ని షేపులు కరగక తప్పుదులే
హో హో – ఆఁ, హో హో – ఆఁ, హో హో – ఆఁ దింతాక్ దింతాక్
కాకరకాయల కమలాక్షి నీ చేదుకు బెల్లం యమ రుచిలే
దేవుడిచ్చిన కాయలకే మనిషి పెంచెను పైరేటు
తిష్ట జీవి సాపాటు కష్ట జీవికి గ్రహాపాటు
గుంటూరు గోంగూర పులుపంతా వలపేరా
నీ కత్తికి దురదైతే నా చేమకు సరదారా
నీ కందకు దురదైతే నా చేమకు సరదారా
హ కసిగా ఉసిగా బతికే వాళ్లకు ఖలేజాల జాస్తి

నేనే – ముఠామేస్త్రి
హా నేనే – ముఠామేస్త్రి
హహాహుఁ … హహాహుఁ…

హోయ్ హోయ్ హోయ్
హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ (2)

హోయ్ సోమరిపోతుల రాజ్యాలు సొరకాయల కోతలు చెల్లవురా
హో హో – ఖబడ్ధార్
హో హో – అవునుబే
హో హో – షటాంక్ షటాంక్
కాలే కడుపుల కష్టాలే మన లేబరిజానికి చేతులురా
హో హో – ఆఁ, హో హో – ఆఁ, హో హో – ఆఁ, తద్దింక్ తద్దింక్
దంచు మిర్చి మసాలా పెంచు మంచి ఇవాళా
వంచు ఒళ్లు ఇలాగ వడ్డు చేరు మాజాగా
నీ గంప ఎత్తనిదే నీ కొంప గడవదులే
న బస్తా వెయ్యనిదే నీ బండి నడవదులే
కులికే చిలకా బరిలో పడితే కులశాలు గస్తీ

నేనే – ముఠామేస్త్రి
హా నేనే – ముఠామేస్త్రి
జింతాక్ జింతాక్
అరెరరె రరెరరె
హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ రబ్బా హోయ్ (2)

**********   ***********   **********

చిత్రం: ముఠామేస్త్రి (1993)
సంగీతం: రాజ్ – కోటి
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. పి. బాలు

We are Drawer (3)

హా వాన గడియారంలో  నీటిముళ్లు గంట కొడితే
ఆడ మళయాలంలో అందగత్తె కన్ను కొడితే
తెగించరా  తెగించరా దెయ్యంతోనా అహోబిలా
మేకప్ లేక గీకప లేక్ కకావికా  కకావికా చుప్

ద ద ద ద వాన గడియారంలో  నీటిముళ్లు గంట కొడితే
ఆడ మళయాలంలో అందగత్తె కన్ను కొడితే

గిల్లిపెట్టే లిల్లిఫ్రూట్ల కొల్లగొట్టే బడ్లో
తెల్లబోయే పిల్లదాని పావుర కోరస్సుల్లో
హా పీకి పీకి గడుసు పిల్ల పెళ్ళు
పొట్టివాళ్ళ పొగరులో
తొక్కిసలాడిన తగ్గని వెన్నెల పాప
దిక్కెవరన్నది ఏ మగదిక్కు లేక

వాన గడియారంలో  నీటిముళ్లు గంట కొడితే
ఆడ మళయాలంలో అందగత్తె కన్ను కొడితే

We are Jangle Boys (3)

మద్దిచెట్టు ముద్దుపెట్టే మూలుగు ముట్టడవుల్లో
ఖడ్గ ముక్కు కన్ను కొట్టే కౌగిలి కారడవుల్లో
చిక్కు కున్న చిలిపి జక్కనవ్వా దిక్కుతోడు ఎవరహో

ఆపద మొక్కుల దేవుడు ఒకడేనంటా
ఏ పొదమాటున నక్కాడో మొగుడంటా

Mr Bat man (3)

సాక సికా శుకా సేక  కత్తి కర్రం కజ్జి కవ్వి హూ

వాన గడియారంలో  నీటిముళ్లు గంట కొడితే
ఆడ మళయాలంలో అందగత్తె కన్ను కొడితే

**********   ***********   **********

చిత్రం: ముఠామేస్త్రి (1993)
సంగీతం: రాజ్ – కోటి
సాహిత్యం: భువనచంద్ర
గానం: మనో, చిత్ర

హో… ఓ…   –   ఓ… హో…
ఏ… హే…    –   ఏ… హే…
ఓ… ఓ… ఓ…    –   ఓ… హో… ఓ…

చికి చికి చాం చిచాంకు చాం (2)

చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం పిల్లా పందెం కట్టో
చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం ఒళ్ళో మేళం పెట్టు
నే కాదన్నానా సుందరి  సుందరి సుందరి
చాపేయ్ మంటావా పోకిరి రా మరి దా మరి
కొత్తంగా కొంగొత్తగా వయ్యారం దండెత్తగా
మొత్తంగా గమ్మత్తుగా జోడించి ఈడొచ్చేగా

చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం (2)

చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం పిల్లా పందెం కట్టో
చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం ఒళ్ళో మేళం పెట్టు

వస్తా విడిదికొస్తా పెదవి దూస్తా పదును చూస్తా
వస్తే నిలువరిస్తా వడుపు చూసి ముడుపులిస్తా
అయితే సరే కొట్టించుకోన కావేరి
ఓకే ప్రియా షంషేరు గుంది రా రా రి
చిలకకొచ్చింది ఊపు చీరకివ్వాలి షాక్
నెత్తికెక్కింది కైపు ఆదరగొట్టాలి టాపు
అరయారో తలబడు హీరో

చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం (2)

చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం పిల్లా పందెం కట్టో
చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం ఒళ్ళో మేళం పెట్టు

కానీ కొదమసింహం పదునుపెట్టా కధన రంగం
ఏమీ పడుచు పొంకం తప్పదింకా గర్వభంగం
మమామియా నీ బాంచనింకా లాగించు
తస్సాదియా తర్ఫీదు ఇంకా చాలించు
వయసు పదహారు రయ్యో వడిసి పట్టెయ్ బాయ్యో
పరుచుకో పక్క పాప కేక పెట్టాలి కోక
అదిరేలా వలపుల కూజా

చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం (2)

చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం పిల్లా పందెం కట్టో
చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం ఒళ్ళో మేళం పెట్టు
నే కాదన్నానా సుందరి  సుందరి సుందరి
చాపేయ్ మంటావా పోకిరి రా మరి దా మరి
కొత్తంగా కొంగొత్తగా వయ్యారం దండెత్తగా
మొత్తంగా గమ్మత్తుగా జోడించి ఈడొచ్చేగా

చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం (2)

చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం పిల్లా పందెం కట్టో
చికి చికి చాం చిచాంకు చాం చికుచాం ఒళ్ళో మేళం పెట్టు