Naaga (2003)

చిత్రం: నాగ (2003)
సంగీతం: విద్యాసాగర్, దేవా
సాహిత్యం: ఏ. యమ్. రత్నం
గానం: కార్తిక్, చిన్మయి
నటీనటులు: జూ. యన్.టి.ఆర్, సదా, జన్నీఫర్ కొత్వాల్
దర్శకత్వం: డి.కె. సురేష్
నిర్మాత: ఏ. యమ్. రత్నం
విడుదల తేది: 10.01.2003

తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్
తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్

తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్
తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్

తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్
తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్

మేఘం కరిగెను – తకుచికు తకజిన్
మెరుపే మెరిసెను – తకుచికు తకజిన్
చినుకులు చిందెను – తకుచికు తకజిన్
హృదయం పొంగెను – తకుచికు తకజిన్
మేఘం కరిగెను మెరుపే మెరిసెను చినుకులు చిందెనులే
నా మనసుకి నచ్చిన ప్రియుడే నన్ను రమ్మని పిలిచెనులే

మేఘం కరిగెను – తకుచికు తకజిన్
మెరుపే మెరిసెను – తకుచికు తకజిన్
చినుకులు చిందెను – తకుచికు తకజిన్
హృదయం పొంగెను – తకుచికు తకజిన్
చిన్ననాటి చిన్నది మనసివ్వమన్నది
కాదని అన్నచో నిను వదలనన్నది
చెలియ నీ గోల నా ఎదలో పూమాల

మేఘం కరిగెను – తకుచికు తకజిన్
మెరుపే మెరిసెను – తకుచికు తకజిన్

మావయ్యా రా రా రా
నా తోడు రా రా రా
నా తనువు నీకే సొంతము రా
ఒళ్ళంతా ముద్దులాడి పోరా
వయ్యారీ రా రా రా
ఊరించా రా రా రా
ఈ ఆశ బాసలు వెంట రా
ఈ మురిపెం తీర్చి పంపుతా రా
తుమ్మెదలా రెక్కలు దాల్చి విహరించ రావయ్యా
కమ్మంగా తేనెలు గ్రోలి పులకించి పోవయ్యా
వలపుల గతం వయసుకు అందం మళ్ళి మళ్ళి వల్లిస్తా
ఇరవైరెండు ప్రాయంలోనే కాలాన్నాపేస్తా… హోయ్

చిన్ననాటి చిన్నది మనసివ్వమన్నది
కాదని అన్నచో నిను వదలనన్నది
చెలియ నీ గోల నా ఎదలో పూమాల

తకుచికు తకుచికు తకుచికు తకుచికు
తకుచికు తకుచికు తకుచికు తకుచికు చిక్ చిక్
తకుచికు తకుచికు తకుచికు తకుచికు
తకుచికు తకుచికు తకుచికు తకుచికు చిక్ చిక్
తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్
తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్

మన్మధా రా రా రా
మత్తుగా రా రా రా
మనసులో బాణం వేసేయ్ రా
మల్లెల జల్లు చల్లిపో రా
వెన్నెలా రా రా రా
వెల్లువై రా రా రా
నీ అందం ఆరాధిస్తా రా
ఆనందం అంచు చూపుతా రా
అందాన్ని ఆనందాన్ని పంచేది తనువయ్యా
బంధాన్ని అనుబంధాన్ని పెంచేది మనసయ్యా
తనువున తాపం మనసున మోహం ప్రేమతో తీర్చేస్తా
ఎన్నటికైన ఎప్పటికైనా నీ వరుడే నేనౌతా హోయ్

చిన్ననాటి చిన్నది మనసివ్వమన్నది
కాదని అన్నచో నిను వదలనన్నది
చెలియ నీ గోల నా ఎదలో పూమాల

మేఘం కరిగెను – తకుచికు తకజిన్
మెరుపే మెరిసెను – తకుచికు తకజిన్
చినుకులు చిందెను – తకుచికు తకజిన్
హృదయం పొంగెను
మేఘం కరిగెను మెరుపే మెరిసెను చినుకులు చిందెనులే
నా మనసుకి నచ్చిన ప్రియుడే నన్ను రమ్మని పిలిచెనులే

తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్
తకుచికు తకజిన్ తకుచికు తకజిన్

******** ******* ********

చిత్రం: నాగ (2003)
సంగీతం: దేవా
సాహిత్యం: ఏ. యమ్. రత్నం
గానం: హరి హరన్, కార్తిక్, అనూరాధ శ్రీరామ్

ఒక కొంటె పిల్లనే చూశా
సెంటి మీటర్ నవ్వమని అడిగా
తను నవ్వే నవ్వితే వంద మంది చచ్చిపోయారే
అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో

ఒక కొంటె పిల్లనే చూశా
సెంటి మీటర్ నవ్వమని అడిగా
తను నవ్వే నవ్వితే వంద మంది చచ్చిపోయారే
అయ్యో అయ్యో అయ్యయ్యో

బాపూ బాపూ బాపూ బాపూ

ఒక కుర్రవాడినే చూశా నా వంక చూడమని అడిగా
తను చూసే చూపుకి పచ్చిగడ్డి భగ్గుమన్నదే
హాయ్యో హయ్యో హయ్యయ్యో
బాపూ బాపూ బాపూ బాపూ

హయ్యయ్యో హయ్యయ్యో
హయ్యయ్యో హయ్యయ్యో

కన్నవారినే మరిచి నిన్ను మనసులో తలచా
పరిక్షలు వ్రాసే బదులు ప్రేమలేఖ రాశా
స్నానపు గదిలో చిందు తలచి మదిలోన మురిశా
వలువలు విడిచి వచ్చి సబ్బు నురగనే తొడిగా
ఒక దోమ కుట్టినా ఓర్వనులే అది మెత్తని నా ఒంటి నైజం
నను తేలు కుట్టినా జంకనులే అది అబ్బాయి గారి బింకం
బాపూ బాపూ బాపూ బాపూ
మెలకువలోన కలలను కన్నా నిద్దురలోన నిజమునుకన్నా
ఇది నీకు కలుగునే చెప్పవే భామా
అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో
నీకు ఏమైందో తెలియదులే అది నువ్వైనా ఎరగవే
ఒక మాటైనా పెగలదులే ఇది తీపి చేదు కధలే

అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో

జామురాతిరి జాబిల్లి జగడమాడే నన గిల్లి
నీ తోడు కోరితే గాని నిప్పు కణములే జల్లే
శ్రావణ మాసపు జల్లు గుండెలోన గుచ్చే ముల్లు
ఎంగిలి మింగే వేళ గొంతులోన గోల
పర స్త్రీలను చూస్తే పడదాయె
నా నీడతొ నాకు గొడవాయె
మగవారిని చూస్తే విసుగాయే
నా రేయికి వెలుతురు బరువాయె
బాపూ బాపూ బాపూ బాపూ
పిడుగే పడినా వినబడలేదు
మదిలో అలజడి నిద్రపోలేదు
ఇది నీకు తప్పదు ఒప్పుకో మామా

అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో

ఒక కొంటె పిల్లనే చూసా
సెంటి మీటర్ నవ్వమని అడిగా
తను నవ్వే నవ్వితే వంద మంది చచ్చిపోయారే

తను చూసే చూపుకి పచ్చగడ్డి భగ్గుమన్నదే
తను నవ్వే నవ్వితే వంద మంది చచ్చిపోయారే

******** ******* ********

చిత్రం: నాగ (2003)
సంగీతం: దేవా
సాహిత్యం: ఏ. యమ్. రత్నం
గానం: ఉదిత్ నారాయణ్ , శ్రేయా గోషల్

ఇంత చిన్న ముద్దులోన ఇష్టమున్నదా
లేక ఇంగ్లీషు ముద్దులోన కష్టమున్నదా
ఇంచ్ ఇంచ్ ముద్దుపెట్ట ఇష్టమున్నదా
లేక ఎంచి ఎంచి ముద్దు పెట్ట కష్టమున్నదా
కలలో కత్తి యుద్ధం చేతుల్లో కర్ర యుద్ధం
బుగ్గల్లో ముద్దు యుద్ధం సైయ్యా సైయ్యా
మొత్తంగా తీపియుద్దం మెత్తంగా ముష్టి యుద్దం
గుత్తంగా హత్తుకుందాం సైయ్యా సైయ్య
అరెరె నీనీ నీ నీ నీ వంటే ఇష్టం
అరెరె నీనీ నీ నీ నీతోనే కష్టం

హే ఇంత చిన్న ముద్దులోన ఇష్టమున్నదా
లేక ఇంగ్లీషు ముద్దులోన కష్టమున్నదా
ఏ ఇంచ్ ఇంచ్ ముద్దుపెట్ట ఇష్టమున్నదా
లేక ఎంచి ఎంచి ముద్దు పెట్ట కష్టమున్నదా

పూవంటి నునుమెత్తని నీ వంటి ఒంపుసొంపులు నావంటా
చాక్కంటి చురుకైన నీ కంటి కొంటె చూపులు నావంటా
అయ్యయ్యో వెన్నెల రేయి వేసవిగా మారినదోయ్
ఆ వేడి ఎదలో చేరి మోహాలే విసిరినదో
వేయ్ వేయ్ వేయ్ వేయ్ నా మీద చేయి వేయ్
చేయ్ చేయ్ చేయ్ చేయ్ నా వయసు దోచేయ్

హే ఇంత చిన్న ముద్దులోన ఇష్టమున్నదా
లేక ఇంగ్లీషు ముద్దులోన కష్టమున్నదా

నడుము ఒంపులనే చూస్తుంటే మనసు జివ్వున లాగెనులే
హ చేతి వడుపులలో నువ్వేదో పులకరించిపోయేనులే
మచిలీపట్నం మల్లెల పడవ ఆశగ నన్నే చూసింది
ఏటూరు ఏనుగు దంతం మెల్లగా నన్నే తాకింది
ఏయ్ సల్సా సల్సా కలిపేయ్ వరసా
ఏయ్ గుల్సా గుల్సా చేసేయ్ జల్సా

హెయ్ ఇంత చిన్న ముద్దులోన ఇష్టమున్నదా
లేక ఇంగ్లీషు ముద్దులోన కష్టమున్నదా
ఇంచ్ ఇంచ్ ముద్దుపెట్ట ఇష్టమున్నదా
లేక ఎంచి ఎంచి ముద్దు పెట్ట కష్టమున్నదా
కలలో కత్తి యుద్ధం చేతుల్లో కర్ర యుద్ధం
బుగ్గల్లో ముద్దు యుద్ధం సైయ్యా సైయ్యా
మొత్తంగా తీపియుద్దం మెత్తంగా ముష్టి యుద్దం
గుత్తంగా హత్తుకుందాం సైయ్యా సైయ్య
అరెరె నీనీ నీ నీ నీ వంటే ఇష్టం
అరెరె నీనీ నీ నీ నీతోనే కష్టం

******** ******* ********

చిత్రం: నాగ (2003)
సంగీతం: విద్యాసాగర్
సాహిత్యం: ఏ. యమ్. రత్నం
గానం: దేవన్, సౌమ్యారావ్

మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మెకరీనా (4)

మెకరీనా మెకరీనా
సొగసైన చిన్నదానా
మెకరీనా మెకరీనా
రెక్కలొచ్చే వయసుదానా
మెకరీనా చిన్నదానా మగగగగ..రీనా
కళ్ళు కొంటెకళ్ళు ఆ చూపుకు కందెను ఒళ్ళు
మా ఎదలను దోచేయ్ కు
మా ఎదలను దోచేయ్ కు
పడతులు అంటే పూవులు
అవి శ్వాసించేదే పురుషులు
మా మనసును దోసేయ్ కు
మెత్తని మనసులు కోసేయ్ కు

మెకరీనా మెకరీనా
సొగసైన చిన్నదానా
మెకరీనా చిన్నదానా మగగగగ..రీనా

మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా

నే తలచిన తిరిగే భువినై ఒక్క నిమిషం ఆపేస్తా
ఊపిరి సేవిరి సేసడినై ఒక క్యాసెట్ చేసేస్తా హో హో హో
నే తలచిన మబ్బుల మాలనే నా సిగలో తురిమేస్తా
తొలకరి తో తొలి చినుకులనే బోయ్ ఫ్రెండుకు అర్పిస్తా
ఓ ఓ ఓ
నురగలే లేనిచో అలలే లేవోయీ
ఉరకలే లేనిచో వయసే కాదోయీ

మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మెకరీనా (2)

మనమిద్దరము హంసలమై ఆ నింగిలో విహరిద్దాం
ఆకాశం అంచున నిలచి ఈ భూమిని తిలకిద్దాం ఓ ఓ ఓ
దాహముతో పెదవెండినచో ఆ మేఘపు నీరు తాగుదాం
రోదసిలో ఆకలివేస్తే ఆ తారలనే తిందాం ఓ ఓ ఓ
ఆకాశంలో భూలోకంలో నివసిద్దాం రామ్మా
బోరే కొడితే వీనస్ పైన విందులు చేద్దామా

మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మ్యక్ మ్యక్ మ్యక్ మెకరీనా
మెకరీనా (2)

మెకరీనా మెకరీనా
సొగసైన చిన్నదానా
మెకరీనా మెకరీనా
రెక్కలొచ్చే వయసుదానా
మెకరీనా చిన్నదానా మగగగగ..రీనా
కళ్ళు కొంటెకళ్ళు ఆ చూపుకు కందెను ఒళ్ళు
మా ఎదలను దోచేయ్ కు
మా ఎదలను దోచేయ్ కు
పడతులు అంటే పూవులు
అవి శ్వాసించేదే పురుషులు
మా మనసును దోసేయ్ కు
మెత్తని మనసులు కోసేయ్ కు

******** ******* ********

చిత్రం: నాగ (2003)
సంగీతం: విద్యాసాగర్
సాహిత్యం: ఏ. యమ్. రత్నం
గానం: మనో

నాయుడోరి పిల్ల నా ఇంటికొస్తావా
హొయి హొయి హొయి
నాటుకోడి పులుసు నాకొండి పెడతావా
హొయి హొయి హొయి
నాయుడోరి పిల్ల నా ఇంటికొస్తావా
నాటుకోడి పులుసు నాకొండి పెడతావా
చిట్టిగారె నాకిష్టం ఆ పుట్టతేనె నాకిష్టం
పిత్తపరిగెలు పీతవేపుడు ఎంతో ఇష్టం
డిబ్బరొట్టె నాకిష్టం
బూరె బుగ్గ నాకిష్టం
పొద్దు గూకిన పస్తులుంచితె నీకే నష్టం

నాయుడోరి పిల్ల ఓ ఓ…
నాయుడోరి పిల్ల నా ఇంటికొస్తావా
నాటుకోడి పులుసు నాకొండి పెడతావా

ఓ పిల్ల ఓ పిల్లా నాయుడోరి పిల్లా
ఓ పిల్ల ఓ పిల్ల ఓ పిల్లా
ఓ పిల్ల ఓ పిల్లా నాయుడోరి పిల్లా
ఓ పిల్ల ఓ పిల్ల ఓ పిల్లా

నా మాట విన్నావంటే వడ్డాణం చేయిస్తా
నా మోజు తీర్చావంటే మాగాణి రాసిస్తా
అ భలే అ భలే అ భలే అ భలే
నా మాట విన్నావంటే వడ్డాణం చేయిస్తా
నా మోజు తీర్చావంటే మాగాణి రాసిస్తా
రవ్వల గాజులు తొడిగి
నీ కాలికి గజ్జెలు కడతా
కళ్ళకు గంతలు కట్టి
నీ ఒళ్ళో పిల్లడినౌతా

నాయుడోరి పిల్ల నా ఇంటికొస్తావా
నాటుకోడి పులుసు నాకొండి పెడతావా

రమ్మంటే రావేలా లోలోపల రగిలే జ్వాల
సిగ్గంటు పోతావేలా ఎంచక్కటి సంధే వేళ
రమ్మంటే రావేలా లోలోపల రగిలే జ్వాల
సిగ్గంటు పోతావేలా ఎంచక్కటి సంధే వేళ
అత్తరు పూసుకురానా మరుమల్లెలు చుట్టుకు రానా
అరె మెత్తటి దుప్పటి తేనా
నిను చాటుగా ఎత్తుకు పోనా

నాయుడోరి పిల్ల ఓ ఓ ఓ…
నాయుడోరి పిల్ల నా ఇంటికొస్తావా
నాటుకోడి పులుసు నాకొండి పెడతావా
చిట్టిగారె నాకిష్టం ఆ పుట్టతేనె నాకిష్టం
పిత్తపరిగెలు పీత వేపుడు ఎంతో ఇష్టం
డిబ్బరొట్టె నాకిష్టం
బూరె బుగ్గ నాకిష్టం
పొద్దు గూకిన పస్తులుంచితె నీకే నష్టం

నాయుడోరి పిల్ల ఓ ఓ ఓ…
నాయుడోరి పిల్ల నా ఇంటికొస్తావా
నాటుకోడి పులుసు నాకొండి పెడతావా

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top