Pilla Zamindar (2011)

చిత్రం: పిల్ల జమీందార్ (2011)
సంగీతం: వి.సెల్వ గణేష్
సాహిత్యం: కృష్ణ చైతన్య
గానం: కార్తిక్, చిన్మయి
నటీనటులు: నాని, అవసరాల శ్రీనివాస్, హరిప్రియ, బిందుమాధవి
దర్శకత్వం: జి. అశోక్
నిర్మాత: డి. యస్. రావ్
విడుదల తేది: 29.09.2011

ఊపిరి ఆడదు నాకు ఎదురు నువ్వైతే
కొన ఊపిరితో ఉన్నా ప్రాణం పొయ్యవే
ఊపిరి ఆడదు నాకు ఎదురు నువ్వైతే
కొన ఊపిరితో  ఉన్నా ప్రాణం పొయ్యవే

నా నా మనసే మనసే నన్నే నన్నే
వదిలి వెళుతుందే నీతో ఎటువైపో
ఈ క్షణం అయోమయం ఇంతగా
నన్నే కలవర పెడుతుందే
తడబడి తడబడి రా తేనె పలుకై రా
కనపడి కలబడిన ప్రేమే ముడిపడునా
మధురం మధురం మధురం ఈ పరువం మధురం

ఊపిరి ఆడద నీకు – ఎదురు నువ్వైతే
నేనేం చేశా నేరం – ప్రాణం తీయకే
ప్రణయం పదిలం అంటూ నా ప్రాణం కుదిపేశావే
అలకల కులుకే అందం ఓ కిలకిల చిలుకా రావే రావే

నీ కోసమా…
మధురం మధురం  పరువం

నా మనసే నన్నే వదిలి
నీతో వెళుతుందే ఎటువైపో ఎటువైపో
నా ఎద సరాసరి కనదే మరి నా మనసెందుకో

గడసరి మగసిరి నిన్ను కోరింది
సొగసిరి ఎదమరి తీరే మారింది
గుప్పెడు మనసే అలా ఎలా కొట్టేశావే
కనికట్టేదో కథాకలి కట్టిస్తుందే
మరువం మరువం పరువం చేసే గాయాలే

ఊపిరి ఆడదు నాకు – ఎదురు నే రానా
కొన ఊపిరితో ఉన్నా –  ప్రాణం నేనవనా
ప్రణయం పదిలం అంటూ నా ప్రాణం కుదిపేశావే
అలకల కులుకే అందం ఓ కిలకిల చిలుకా రావే రావే
నా కోసమే…
మధురం మధురం  పరువం

చినుకునై చిలిపిగా నిన్ను తడిమేయ్నా
గొడుగునై సొగసుపై నిన్ను ఆపేయ్నా
వయసొక నరకం వాంఛలే వేధిస్తుంటే
తియ్యని తమకం అమ్మో భయం ఏం చేస్తుందో…
మరువం మరువం పరువం చేసే గాయాలే

ఊపిరి ఆడదు నాకు – ఎదురు నే రానా
కొన ఊపిరితో ఉన్నా  –  ప్రాణం నేనవనా
ప్రణయం పదిలం అంటూ నా ప్రాణం కుదిపేశావే
అలకల కులుకే అందం ఓ కిలకిల చిలుకా రావే రావే
నా కోసం
నీ కోసమే…
మధురం మధురం  పరువం

****** ******  ******

చిత్రం: పిల్ల జమీందార్ (2011)
సంగీతం: వి.సెల్వ గణేష్
సాహిత్యం: కృష్ణ చైతన్య
గానం: శంకర్ మహదేవన్

తలబడి కలబడి నిలబడు
పొరాడె యోదుడు జడవడు
తలబడి కలబడి నిలబడు
పొరాడె యోదుడు జడవడు
సంకల్పం నీకుంటె ఓటమికైనా ఒనుకేరా
బుడి బుడి అడుగులు తడబడి
అడుగడుగున నీవె నిలబడి
ఎదురీదాలి లక్ష్యం వైపు ఎంతో పాటు పడి
వెలుగంటు రాదు అంటె సూరీడైనా లోకువరా
నిసి రాతిరి కమ్ముకుంటె వెన్నెల చిన్న బోయెనురా
నీ శక్తె తెలిసిందంటె నీకింక ఎదురేది

ప్రాకాశంలో సూరిడల్లె
ప్రశాంతంగ చంద్రుడిమల్లె
వికాసంలొ విధ్యార్దల్లె
అల అలా ఎదగాలి

ప్రాకాశంలో సూరిడల్లె
ప్రశాంతంగ చంద్రుడిమల్లె
వికాసంలొ విధ్యార్దల్లె
అల అలా ఎదగాలి

పిడికిలినేబిగించి చూడు
అవకాశం నీకున్న తోడు
అసాద్యమే తలంచుకుంటు క్షమించు అనేలా
రేపుందన్ని లోకాన్ని నమ్మి
అలసటతో ఆగదు భూమి
గిరా గిరా తిరిగేస్తుంది క్రమంగా మహ స్తిరంగా
ప్రతీ కల నిజమవుతుంది ప్రయత్నమే ఉంటే
ప్రతీకవే నువు అవుతాఉ ప్రవర్తనే ఉంటే

ప్రాకాశంలో సూరిడల్లె
ప్రశాంతంగ చంద్రుడిమల్లె
వికాసంలొ విధ్యార్దల్లె
అల అలా ఎదగాలి

ప్రాకాశంలో సూరిడల్లె
ప్రశాంతంగ చంద్రుడిమల్లె
వికాసంలొ విధ్యార్దల్లె
అల అలా ఎదగాలి

జీవితమే ఓ చిన్న మగిలీ
వెల్లిపోమా లోకన్ని వదిలీ
మల్లి మల్లి మోయగలవా కలల్నీ ఈ కీర్తినీ
గమ్యం నీ ఊహల జననం
సోదనలో సాగేది గమనం
ప్రయానమే ప్రాణమ కాద గెలుపుకీ ప్రతి మలుపుకీ
ప్రతీ రోజు ఉగాది కాద ఉషస్సు నీవైతే
ప్రబంజనమే చూపిస్తావు

పతిప్రాకాశంలో సూరిడల్లె
ప్రశాంతంగ చంద్రుడిమల్లె
వికాసంలొ విధ్యార్దల్లె
అల అలా ఎదగాలిభే చూపిస్తే

ప్రాకాశంలో సూరిడల్లె
ప్రశాంతంగ చంద్రుడిమల్లె
వికాసంలొ విధ్యార్దల్లె
అల అలా ఎదగాలి