Prema Kavali (2011)

చిత్రం: ప్రేమకావాలి (2011)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్
గానం: కె.కె.
నటీనటులు: ఆది, ఇషా చావ్లా
దర్శకత్వం: కె. విజయ భాస్కర్
నిర్మాత: కె.అచ్చిరెడ్డి
విడుదల తేది: 25.02.2011

సనిరీస సనిరీస
నిసరీసా నిసరీసా
దనిప మపదనిసా
సనిరిసా సనిరిసా

మనసంతా ముక్కలు చేసి
పక్కకు వెళతావెందుకు ఓ నేస్తం
ఊరించి ఊహలు పెంచి
తప్పుకుపోతావెందుకు ఆ పంతం
నీకై నీకై ప్రాణాలిస్తానన్నా
ఇంకా ఇంకా అలుసై పోతున్నానా
పొరపాటుంటే మన్నించవే

మనసంతా ముక్కలు చేసి
పక్కకు వెళతావెందుకు ఓ నేస్తం
ఊరించి ఊహలు పెంచి
తప్పుకుపోతావెందుకు ఆ పంతం
ఓ…

చరణం: 1
విరిసిన పువ్వుల కొమ్మ
తను పెనవేసిన ఒక రెమ్మ
ఎవరో తెంచేస్తు ఉంటే ఒప్పుకుంటదా
బుడి బుడి అడుగుల పాపైనా
తన ఆడుకొనేదొక బొమ్మైనా
ఎవరో లాగేసుకుంటే ఊరుకుంటదా
నువు నచ్చి మనసిచ్చి ఇపుడిక్కడేది చూస్తుంటే
కనుపాపల్లో కునుకుండదే… ఓ… ఓ…

మనసంతా ముక్కలు చేసి
పక్కకు వెళతావెందుకు ఓ నేస్తం
ఊరించి ఊహలు పెంచి
తప్పుకుపోతావెందుకు ఆ పంతం
ఓ…

చరణం: 2
వెలుతురు ఉన్నపుడేగా నీ వెనుకనే ఉంటది నీడ
ఉంటా నడిరాతిరైన నీకు తోడుగా
చిగురులు తిన్నపుడేగా
ఆ కుహు కుహు కోయిల పాట
అవుతా నీ గుండె లయగా అన్నివేళలా
నిను కోరా ఇటు చేరా
నువు ఎటువైపో అడుగేస్తే
ఎదలోతుల్లో కుదురుండదే… ఓ… ఓ…

మనసంతా
మనసంతా ముక్కలు చేసి
పక్కకు వెళతావెందుకు ఓ నేస్తం
ఊరించి ఊహలు పెంచి
తప్పుకుపోతావెందుకు ఆ పంతం
నీకై నీకై ప్రాణాలిస్తానన్నా
ఇంకా ఇంకా అలుసై పోతున్నానా
పొరపాటుంటే మన్నించవే

మనసంతా ముక్కలు చేసి
పక్కకు వెళతావెందుకు ఓ నేస్తం
ఊరించి ఊహలు పెంచి
తప్పుకుపోతావెందుకు ఆ పంతం ఓ…

********  *******   ********

చిత్రం: ప్రేమకావాలి (2011)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్
గానం: విజయ్ ప్రకాశ్

చిరునవ్వే విసిరావే నిదురించే కలపై
సిరిమువ్వై నడిచావే నిను కోరేటి ఈ గుండెపై
వెలుగేదో పరిచావే నిను చూస్తున్న నా కళ్లపై

చిరునవ్వే విసిరావే నిదురించే కలపై
సిరిమువ్వై నడిచావే నిను కోరేటి ఈ గుండెపై

సరదా సరదాలెన్నో అందించావే
సమయం గుర్తే రాని సావాసంతో
విరహం చెరలో నన్నే బంధించావే
ఎపుడూ మరుపేరాని నీ అందంతో
ఆహ్వానం పంపించానే ఆనందం రప్పించావే
రెప్పల్లోన తుళ్లే చూపుల్తో
ఆరాటం ఊరించావే మోమాటం వారించావే
చేరువలోన చేసే దూరంతో చెలియా… ఆ…

చిరునవ్వే విసిరావే నిదురించే కలపై
సిరిమువ్వై నడిచావే నిను కోరేటి ఈ గుండెపై

అసలే వయసే నన్ను తరిమేస్తుంటే
అపుడే ఎదురౌతావు ఏం చెయ్యాలే
అసలీ తడబాటేంటని అడిగేస్తుంటే
సరిగా నమ్మించే బదులేం చెప్పాలే
తప్పేదో చేస్తున్నట్టు తప్పించుకుంటున్నట్టు
ఎన్నాళ్లింక కాలం గడపాలే
నీకోసం నేనున్నట్టు నీ ప్రాణం నమ్మేటట్టు
ఎవ్వరితోనా కబురంపించాలే చెలియా… ఆ…

చిరునవ్వే విసిరావే నిదురించే కలపై
సిరిమువ్వై నడిచావే నిను కోరేటి ఈ గుండెపై

వెలుగేదో పరిచావే నిను చూస్తున్న నా కళ్లపై

చిరునవ్వే విసిరావే నిదురించే కలపై
సిరిమువ్వై నడిచావే నిను కోరేటి ఈ గుండెపై

********  *******   ********

చిత్రం: ప్రేమకావాలి (2011)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: భువనచంద్ర
గానం: అంజు, అంజనా సౌమ్య

Listen to my heart..It’s beating for you..
Listen to my heart..It’s waiting for you..
Listen to my heart..Only for you my girl..

ఈ నిమిషం నిత్యమై పోనీ..
కాలమిలా కౌగిలై పోనీ..
రెక్కలతో తాకనీ చుక్కలని..
కను రెప్పలతో..తాగనీ వెన్నలని..
మల్లి మల్లి నిన్ను చూసుకొని..
కలే ఇలా నిజమైందని..
నిన్నే నిన్నే నే చేరుకూని
ఊపిరే నీవని..

Listen to my heart..It’s beating for you..
Listen to my heart..It’s waiting for you..
Listen to my heart..Only for you my girl..

పలుకని పలుకే చెలియా..వినపడుతూ ఉంటె..
వినపడగానే మనసే..పరవశమవుతుంటే..
నీ అందాలకి..నాలో విరహలకి..
దూరమే తరగని..
Listen to my heart..It’s beating for you..
Listen to my heart..It’s waiting for you..

Listen to my heart..Only for you my girl..

తహ తహ లాడే తనువే..తడబడి పోతుంటే..
పెదవులు కలిసి ఒకటై.. వదలను లేమ్మంటే..
నీ మొహమాటము..నాలో ఆరాటము..
హద్దులే దాటని..
ఈ నిమిషం నిత్యమై పోనీ..
కాలమిలా కౌగిలై పోనీ..
రెక్కలతో తాకనీ చుక్కలని..
కను రెప్పలతో..తాగనీ వెన్నలని..
మల్లి మల్లి నిన్ను చుసుకూని..
కలే ఇలా నిజమైందని..
నిన్నే నిన్నే నే చేరుకూని..
ఊపిరే నీవని..
Listen to my heart..It’s beating for you..
Listen to my heart..It’s waiting for you..
Listen to my heart..Only for you my girl..
Listen to my heart..It’s beating for you..
Listen to my heart..It’s waiting for you..
Listen to my heart..Only for you my girl..
……You Are My Girl……

********  *******   ********

చిత్రం: ప్రేమకావాలి (2011)
సంగీతం: అనూప్ రూబెన్స్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: చిత్ర, విజయ్ ప్రకాష్

నువ్వే నువ్వే నా మనసంతా నీ నవ్వే
నువ్వే నువ్వే నా కదిలే కలవయ్యావే
నా ప్రేమ లోకం నువ్వే…
ప్రియతమా  హృదయమా
ప్రణయమా నా ప్రాణమా

నువ్వే నువ్వే నా మనసంతా నీ నవ్వే
నువ్వే నువ్వే నా కదిలే కలవయ్యావే
నా ప్రేమ లోకం నువ్వే… ఓ ఓ
ప్రియతమా హృదయమా
ప్రణయమా నా ప్రాణమా

పైనుంచి గాలివెంటే నువ్వు నన్ను తాకుతుంటే
ఇంకొంచం కోరుకోన నీ స్నేహం
అనుకుంటే చిన్న మాటే పెదవుల్లో తేనె మాటే
నీ పేరే ప్రేమ అయిందా నా కోసం
ఇంతలో నువ్ సొంతమై నాలో వున్నా
చాలని అనలేనుగా ఎంతైనా
ఏదో తీపి ఆవేదనా

ప్రియతమా హృదయమా
ప్రణయమా నా ప్రాణమా హో…

కలలే సూర్యోదయాలు పగలే చెంద్రోదయాలు
ప్రేతి పూట పండగే నీతో వుంటే
మనసంతా మల్లె పూలు విరభూసే పరిమళాలు
జతలోన ఉహలోనా నువ్వుంటే
నేనిలా నీకోసమే పుట్టానని
ప్రేమపై ముమ్మాటికి ఒట్టేయని
నీ ప్రేమ కావాలని…

ప్రియతమా హృదయమా
ప్రణయమా నా ప్రాణమా

ఓ ప్రియతమా – ప్రియతమా
హృదయమా – హృదయమా
ప్రణయమా నా ప్రాణమా

నువ్వే నువ్వే నా మనసంతా నీ నవ్వే
నువ్వే నువ్వే నా కదిలే కలవయ్యావే
నా ప్రేమ లోకం నువ్వే…ఓ
ఓ ప్రియతమా – ప్రియతమా
హృదయమా – హృదయమా
ప్రణయమా నా ప్రాణమా

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews

See More Lyrics
Krishnagari Abbayi (1989)
error: Content is protected !!