Rabhasa (2014)
Rabhasa (2014)

Rabhasa (2014)

చిత్రం: రభస (2014)
సంగీతం: ఎస్. ఎస్. థమన్
సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్
గానం: కార్తిక్, మేఘ
నటీనటులు: జూ.యన్. టి. ఆర్, సమంత, ప్రణీత
దర్శకత్వం: సంతోష్ శ్రీనివాస్
నిర్మాత: బెల్లంకొండ సురేష్
విడుదల తేది: 29.08.2014

హవా హవా హై తొ తెరె బినా
జియా జియా హై తొ తెరె బినా (2)

అటు ఇటు ఎటు చూసిన ఎం చేసినా
న కల్లముందు నువ్వె నువ్వె
అది ఇది అనలలేనిది ఏదో ఏదో
నా గుండెల్లోన పుట్టించావె

అయ్యొ నేనెం చేశా నీలో పొంగె ఆశ
నీతొ మాటాదిస్తోందె అరె ఇంకా నాదేముందె

చెప్పలేను ఔనని వెల్లలేను కాదని
ఒప్పుకోవె ప్రేమని
నువ్వు అవునన్నావొ  తిప్పెస్తానే భూమిని

హవా హవా హై తొ తెరె బినా
జియా జియా హై తొ తెరె బినా (2)

అటు ఇటు ఎటు చూసిన ఎం చేసినా
న కల్లముందు నువ్వె నువ్వె

పాదమేమొ నేల మీద లేదురా
ప్రాణమేమో గాలిలోన తేలుతోంది రా
ఉంది ఉంది ఊహ దూకుతుందిరా
నాకు కెందుకింత ఎక్కడలేని తొందర

నీకు నేను చేరువై ఇలా ఇలా
నీ సగం అవుతుండగా
నింగి నేల ఒక్కటై అలా అలా
తారుమారు అవుతుందిగా

చెప్పలేను ఔనని వెల్లలేను కాదని
ఒప్పుకోవె ప్రేమని
నువ్వు అవునన్నావొ
తిప్పెస్తానె సూర్యుని

నువ్వు లేని చోట చీకటున్నది
నిన్ను చూడగానె మళ్ళి వేకువైనది
కాలమెందు కింత మారుతున్నది

నాకర్ధం అయ్యెటట్టు మాత్రం లేదిది
నన్ను తప్ప దేనిని ఇలా ఇలా
చూడను అందే నీ కన్ను
రెప్ప మూయమన్నదె అలా అలా
నేన్ లేని చోట నిన్ను

చెప్పలేను ఔనని వెల్లలేను కాదని
ఒప్పుకోవె ప్రేమని
నువ్వు అవునన్నావొ
ఆపేస్తానె గాలిని

హవా హవా హై తొ తెరె బినా
జియా జియా హై తొ తెరె బినా (2)

********  *******   ********

చిత్రం: రభస (2014)
సంగీతం: ఎస్. ఎస్. థమన్
సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రి
గానం: సుచిత్ సురేషన్

డమ డమ డమ డమ డమరుక్ ద్వనిగా
నలుచెరుగున శుభ షకునం

ఘుమ ఘుమ ఘుమ పరిమలమున సిరిగా
ప్రతి మనసున మదుపవనం
ఇది నర నరమున
సల సలమను విదమున
అలలెగిసిన సంచలనం

తను జనియించిన
ఒడి పుడమికి వెలుగిడ అడుగిడ
మన యువకిరనం

హెయ్ జివ్వున ఎగిసే రక్తమిలా
ఉప్పొంగె లావా ల
హెయ్ జివ్వున ఎగిసే రక్తమిలా
ఉప్పొంగె లావా ల
హెయ్ జుమ్మని పొంగే సంద్రములా
మనసూగెను ఉయ్యాల

అరె స్వర్గం కన్నా మిన్నా
నే జన్మించిన ఈ నేలా
ఈ నేలన అడుగే  మోపీ
పులకించానీవేళ

మార్ సలాం మార్ సలాం
మార్ సలాం బోల్ జొర్ సె బోల్
బోల్ జొర్ సె బోల్

హెయ్ జివ్వున ఎగిసే రక్తమిలా
ఉప్పొంగే లావా ల

మార్ సలాం బోల్ జొర్ సె బోల్
మార్ సలాం బోల్ జొర్ సె బోల్

నీతిగ బ్రతుకుని గడపాలి
నిప్పులా తప్పుని చెరపాలి
మంచికై నిలబడి కలబడి
ఎగబడి తెగబడి
చెడు నెదిరించాలి

చరితలను చదవడమె కాదు
మనమే ఒక చరితగ మారాలి
అరె ఏ చోటె మనమున్నా
ఈ నేలకు వెలుగవ్వాలి
తల దించని మన జెండాల
మన గౌరవం ఉందాలి

మార్ సలాం మార్ సలాం
మార్ సలాం బోల్ జొర్ సె బోల్
బోల్ జొర్ సె బోల్

హెయ్ జివ్వున ఎగిసే రక్తమిలా
ఉప్పొంగే లావా ల

చిరునవ్వుల సుర్యుడు వచ్చాడే – వచ్చాడే
ప్రతి గుండెకు పండగ తెచ్చాడే – తెచ్చాడే

మార్ సలాం మార్ సలాం

ఎవ్వరో ఎందుకు నడపాలి
ముందడుగు మనదే కావాలి
సెకనుకో రకముగ ఎదురగు
బ్రతుకను రణమున గెలిచే తీరాలి

విలువైన విజయం యేదైన
సులువుగా రాదని నమ్మాలి
పడినా లేచే కెరటం
మనకాదర్షం కావలి
మరినిప్పుని కొనీ ఆడేలా
మన పనితనముండాలి

మార్ సలాం మార్ సలాం
మార్ సలాం బోల్ జొర్ సె బోల్
బోల్ జొర్ సె బోల్

హెయ్ జివ్వున ఎగిసే రక్తమిలా
ఉప్పొంగే లావా ల

మార్ సలాం