Rakshasudu (1986)

Rakshasudu (1986)

చిత్రం: రాక్షసుడు (1986)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి. బాలు, యస్. జానకి
నటీనటులు: చిరంజీవి, రాధ, సుహాసిని
దర్శకత్వం: ఏ. కోదండ రామిరెడ్డి
నిర్మాత: కె. యస్. రామారావు
విడుదల తేది: 02.10.1986

మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు
మల్లి జాజి అల్లుకున్న రోజు
జాబిలంటి ఈ చిన్నదాన్ని
చూడకుంటే నాకు వెన్నెలేది

ఏదో అడగాలని
ఎంతో చెప్పాలని
రగిలే ఆరాటంలో…
వెళ్ళలేను ఉండలేను ఏమి కాను

మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు
మల్లి జాజి అల్లుకున్న రోజు

చేరువైన రాయబారాలే చెప్పబోతే మాట మౌనం
దూరమైన ప్రేమ ధ్యానాలే పాడలేని భావ గీతం
ఎండల్లో వెన్నెల్లో ఎంచేతో
ఒక్కరం ఇద్దరం ఔతున్నాం
వసంతాలు ఎన్నొస్తున్నా కోకిలమ్మ కబురేది
గున్నమావి విరబూస్తున్న తోటమాలి జాడేది
నా ఎదే తుమ్మెదై సన్నిదే చేరగా

మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు
మల్లి జాజి అల్లుకున్న రోజు

కళ్ళనిండా నీలి స్వప్నాలే మోయలేని వింత మోహం
దేహమున్న లేవు ప్రాణాలే నీవు కాదా నాకు ప్రాణం
సందిట్లో ఈ మొగ్గే పూయని
రాగాలే బుగ్గల్లో దాయని
గులాబీలు పూయిస్తున్నా తేనెటీగ  అథిదేది
సందెమబ్బులెన్నొస్తున్నా స్వాతి చినుకు తడుపేది
రేవులో నావలా నీ జతే కోరగా

జాబిలంటి ఈ చిన్నదాన్ని
చూడకుంటే నీకు వెన్నెలేది
ఏదో అడగాలని
ఎంతో చెప్పాలని
రగిలే ఆరాటంలో…
వెళ్ళలేను ఉండలేను ఏమి కాను

హా మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు
మల్లి జాజి అల్లుకున్న రోజు

లాల లాల లాల లాల లాలా
హు హు హు హు అహ హ హ హ హా

*********  *********   ********

చిత్రం: రాక్షసుడు (1986)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి. బాలు, యస్. జానకి

గిలిగా గిలిగిలిగా గిలిగింతగా
కసిగా కసికసిగా కవ్వింతగా
ఒళ్లంత తుళ్లింతలై
వాటేసుకున్నంతలై
జపించి నీ పేరే నే తపించిపోతున్నా
తెలుసా హే పురుషోత్తమా

గిలిగా గిలిగిలిగా గిలిగింతగా
కసిగా కసికసిగా కవ్వింతగా

చరణం: 1
వయసే నడినెత్తికెక్కింది ఈ పూట
పైటే చలిపుట్టి జారిందయ్యో
వలపే కుడికన్ను కొట్టింది రమ్మంటా
పెదవే తడిచేసుకుందామమ్మో
ఒదిగీ ఒకటైతే ఒకటే గొడవైతే
ఇంకా ప్రేమకథా ముదిరేనయ్యా
పసుపు చెక్కిళ్లో ఎరుపు దుమారం
చిలిపి చూపులకే వణికే వయ్యారం
పగలే కోరికలు పడుచు అల్లికలు
ముదిరి ముదిరి మనువు కుదిరి
మనసు మనసు కలిసిన సిరిలో

గిలిగా గిలిగిలిగా గిలిగింతగా
కసిగా కసికసిగా కవ్వింతగా

చరణం: 2
ఎండా వానల్లో నీళ్లాడే అందాలు
ఎదలో చప్పట్లే వేసేనమ్మా
మసక చీకట్లో చిగురేసే పరువాలు
మతినే పోగొడితే ఎట్టాగయ్యో
నిదరే కరువైతే కలలే బరువైతే
వయసు గుప్పిళ్లే తెరవాలమ్మో
సొగసు తోటల్లో పడుచు వయారం
వడిసి పట్టగనే ఎంత సుతారం
అడిగే కానుకలు కరిగే కాటుకలు
చిలిపి చిలిపి వలపు లిపిని
కలికి చిలుక గిలికిన సడిలో

గిలిగా గిలిగిలిగా గిలిగింతగా
కసిగా కసికసిగా కవ్వింతగా
ఒళ్లంత తుళ్లింతలై
వాటేసుకున్నంతలై
జపించి నీ పేరే నే తపించిపోతున్నా
తెలుసా హే పురుషోత్తమా

గిలిగా గిలిగిలిగా గిలిగింతగా
కసిగా కసికసిగా కవ్వింతగా

*********  *********   ********

చిత్రం: రాక్షసుడు (1986)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి. బాలు, యస్. జానకి

అచ్ఛా అచ్ఛా వచ్చా వచ్చా
అచ్ఛా అచ్ఛా వచ్చా వచ్చా
ఈడు వచ్చాక ఇట్టా వచ్చా
నువ్వు నచ్చాక నీకే ఇచ్చా

ఈడు వచ్చాక ఇట్టా వచ్చా
నువ్వు నచ్చాక నీకే ఇచ్చా
అచ్ఛా అచ్ఛా వచ్చా వచ్చా
అచ్ఛా అచ్ఛా వచ్చా వచ్చా

చరణం: 1
రేతిరవుతుంటే రేగే నాలో కచ్చా
పగటి పూటంతా ఒకటి ఇచ్చా
నిండు జాబిల్లికైనా ఉంది మచ్చ
నీకు లేనందుకే నే మెచ్చా
కాసుకో ఘటోత్కచా కౌగిలే మజా
అందుకే ఇలా వచ్చా చూడవే మజా
చీకటింట చిత్తగించా అందమంతా అప్పగించా
ముద్దుమురిపాలు ముందే ఇచ్చా
ముద్దబంతుల్లో నిన్నే ముంచా

అచ్ఛా అచ్ఛా వచ్చా వచ్చా
అచ్ఛా అచ్ఛా వచ్చా వచ్చా
మొదటి గిచుళ్లు నిన్నే గిచ్చా
మొగ్గ సిగ్గంతా నేనే తుంచా
మొదటి గిచుళ్లు నిన్నే గిచ్చా
మొగ్గ సిగ్గంతా నేనే తుంచా

చరణం: 2
సోకులెన్నెన్నో నీలో నేనే చూశా
మనసుతోపాటు మాటే ఇచ్చా
ఎన్ని రాత్రుళ్ళో నీకై నేనే వేచా
మనసులో నీకు చోటే ఇచ్చా
ప్రేమపూజకే వచ్చా అందుకో రోజా
చందమామనే తెచ్చా అందుకో రాజా
మోజులన్నీ మోసుకొచ్చా ఈడుజోడు రంగరించా
నీకు ప్రేమంటే తెలుసా బచ్చా
నన్ను ప్రేమిస్తే నువ్వే మచ్చా

అచ్ఛా అచ్ఛా వచ్చా వచ్చా
అచ్ఛా అచ్ఛా వచ్చా వచ్చా
ఈడు వచ్చాక ఇట్టా వచ్చా
నువ్వు నచ్చాక నీకే ఇచ్చా
మొదటి గిచుళ్లు నిన్నే గిచ్చా
మొగ్గ సిగ్గంతా నేనే తుంచా
అచ్ఛా అచ్ఛా వచ్చా వచ్చా
అచ్ఛా అచ్ఛా వచ్చా వచ్చా

*********  *********   ********

చిత్రం: రాక్షసుడు (1986)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్. జానకి

పల్లవి:
జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి
జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్త్ర నర నారీ హృదయ నేత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్త్ర నర నారీ హృదయ నేత్రి
జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి

జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి

జయ జయ సశ్యామల సు శ్యామచలా చేలాంచల
జయ జయ సశ్యామల సు శ్యామచలా చేలాంచల
జయ వసంత కుసుమలతా చరిత లలిత చూర్ణ కుంతల
జయ మదీయ హృదయాశయ లాక్షారుణ పద యుగళా

జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి

జయ దిశాంత గత శకుంత దివ్యగాన పరితోషణ
జయ దిశాంత గత శకుంత దివ్యగాన పరితోషణ
జయ గాయక వైతాళిక గళ విశాల పద విహరణ
జయ మదీయ మధుర గేయ చుంబిత సుందర చరణ

జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్త్ర నర నారీ హృదయ నేత్రి
జయ జయ జయ శత సహస్త్ర నర నారీ హృదయ నేత్రి
జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్య ధాత్రి

*********  *********   ********

చిత్రం: రాక్షసుడు (1986)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: యస్.పి. బాలు, యస్. జానకి

నీ మీద నాకు ఇదయ్యో
అందం నే దాచలేను పదయ్యో
గిలిగాడి గిచ్చుళ్ళాయే
చలిగాలి చిచ్చాయ్యే
చేయించు తొలి మర్యాద..యా యా యా!

నీ మీద నాకు అదమ్మో
పందెం నీ అంతు చూస్తా పదమ్మో..
నీ కళ్ళు కవ్విస్తుంటే ఆ కళ్ళు మోపాయే
చేస్తాను తొలి మర్యాద..యా యా యా!

నీ మీద నాకు ఇదయ్యో
పందెం నీ అంతు చూస్తా పదమ్మో..

హే లబ స్రుబ కజ కిన రుసదా జికెవి
హే లజై సగా లకాసీ రైజా
కురియ కురియ కొ కురియా చు
కురియ చురియ చురియ కు కురియ హా..
చొరియ చొరియ చు కొరియా కొ
కొరియ కొరియ చురియ చు కురియ..

చరణం: 1
నీ వంటి మగమహారాజే మగడే ఐతే
నా వంటి కాంతామణికి బ్రతుకే హాయి
నీ వంటి భామామణులు దొరికే వరకే
ఈ బ్రహ్మచారి పొగరు కలుపు చేయి!
నీ వీర శృంగారాలే…
నీ వీర శృంగారాలే చూపించవా
ఒకసారి ఒడిచేరి

నీ మీద నాకు అదమ్మో
అందం నే దాచలేను పదయ్యో

చరణం: 2
నీ చాటు సరసం చూసి గుబులే కలిగే
నీ నాటు వరసే చూసి వలపే పెరిగే
నీ చేతి వాటం చూసి ఎదలే అదిరే
నీ లేత మీసం చూసి వయసే వలచే
నీ ముద్ద మందారాలే…
నీ ముద్ద మందారాలే ముద్దాడనా
ప్రతీ రేయీ జత చేరీ

నీ మీద నాకు ఇదయ్యో
అందం నే దాచలేను పదయ్యో
నీ కళ్ళు కవ్విస్తుంటే ఆ కళ్ళు మోపాయే
చేస్తాను తొలి మర్యాద… యా యా యా

నీ మీద నాకు ఇదయ్యో
పందెం నీ అంతు చూస్తా పదమ్మో.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top