Rendu Kutumbala Katha (1996)

rendu kutumbala katha 1996

చిత్రం: రెండు కుటుంబాల కథ (1996)
సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వేటూరి, వెన్నలకంటి
నటీనటులు: కృష్ణ , కస్తూరి, నరేష్, రంజిత
నిర్మాత, దర్శకత్వం: విజయనిర్మల
బ్యానర్: శ్రీ విజయ కృష్ణ ఆర్ట్స్
విడుదల తేది: 09.11.1996

చిత్రం: రెండు కుటుంబాల కథ (1996)
సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వెన్నలకంటి
గానం: ఎస్.పి.బాలు

చుక్కే వేశానే

*****   *****  ******

చిత్రం: రెండు కుటుంబాల కథ (1996)
సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: గంగాధర్ ,స్వర్ణలత

చిత్రం భళారే చిత్రం

*****   *****  ******

చిత్రం: రెండు కుటుంబాల కథ (1996)
సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి. బాలు, చిత్ర

చీరాల పాప

*****   *****  ******

చిత్రం: రెండు కుటుంబాల కథ (1996)
సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి. బాలు, చిత్ర

చీరాల పాప

*****   *****  ******

చిత్రం: రెండు కుటుంబాల కథ (1996)
సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి. బాలు, స్వర్ణలత

జ్వాలత్, జ్వాలత్, జ్వాలన్

*****   *****  ******

చిత్రం: రెండు కుటుంబాల కథ (1996)
సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి. బాలు, ఎస్.జ్యోతి

చలో ప్రియా హలో మియా

*****   *****  ******

చిత్రం: రెండు కుటుంబాల కథ (1996)
సంగీతం: మాదవపెద్ది సురేష్
సాహిత్యం: వేటూరి
గానం: ఎస్.పి. బాలు, చిత్ర

మాతేశ్వరి మొగ్గ మజా

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top