Rudraveena (1988)

Rudraveena (1988)

చిత్రం: రుద్రవీణ (1988)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం: యస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం
నటీనటులు: చిరంజీవి, జెమిని గణేషన్, శోభన
దర్శకత్వం: కె.బాలచందర్
నిర్మాత: కె.నాగబాబు
విడుదల: 04.03.1988

తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికిరాని వనాలకోసం
తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికిరాని వనాలకోసం
గగనాల దాకా అల సాగకుంటే
మేఘాలరాగం ఇల చేరుకోదా

తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికిరాని వనాలకోసం

వెన్నెల దీపం కొందరిదా  అడవిని సైతం వెలుగు కదా
వెన్నెల దీపం కొందరిదా  అడవిని సైతం వెలుగు కదా
ఎల్లలు లేని చల్లని గాలి
అందరికోసం అందునుకాదా
ప్రతి మదిని లేపే ప్రభాతరాగం
పదే పదే చూపే ప్రధాన మార్గం
ఏది సొంతం కోసం కాదను సందేశం
పంచే గుణమే పోతే ప్రపంచమే శూన్యం
ఇది తెలియని మనుగడ కథ దిశనెరుగని గమనము కద

తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికిరాని వనాలకోసం

బ్రతుకున లేని శృతి కలదా ఎదసడిలోనే లయలేదా
బ్రతుకున లేని శృతి కలదా ఎదసడిలోనే లయలేదా
ఏ కళకైనా ఏ కలకైనా
జీవితరంగం వేదిక కాదా
ప్రజాధనం కాని కళావిలాసం
ఏ ప్రయోజనం లేని వృధా వికాసం
కూసే కోయిల పోతే కాలం ఆగిందా
పారే ఏరే పాడే మరో పదం రాదా
మురళికి గల స్వరమున కళ పెదవిని విడి పలకదు కద

తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికిరాని వనాలకోసం
గగనాల దాకా అల సాగకుంటే
మేఘాలరాగం ఇల చేరుకోదా
తరలిరాద తనే వసంతం తన దరికిరాని వనాలకోసం

*******  *******   ******

చిత్రం: రుద్రవీణ
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం: యస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం

సీకటమ్మ సీకటి ముచ్చనైన సీకటి
ఎచ్చనైన ఊసులెన్నో రెచ్చగొట్టు సీకటి
నిన్ను నన్ను రమ్మంది కన్నుగొట్టి సీకటి
ముద్దుగా ఇద్దరికే ఒద్దికైన సీకటి
పొద్దు పొడుపే లేని సీకటే ఉండిపోనీ
మన మధ్య రానీక లోకాన్ని నిద్దరోనీ
రాయే రాయే రామసిలక సద్దుకుపోయే సీకటెనకా

నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని
కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
నీ కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
కలలే వలగా విసిరే చీకట్లను

నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

వెన్నెలలోని మసకలలోనే మసలును లోకం అనుకోకు
రవి కిరణం కనబడితే తెలియును తేడాలన్నీ

నమ్మకు నమ్మకు అరె నమ్మకు నమ్మకు
నువ్వు నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

ఆకాశం తాకే ఏ మేడకైనా ఆధారం లేదా ఈ నేలలో
ఆకాశం తాకే ఏ మేడకైనా ఆధారం లేదా ఈ నేలలో
పుడమిని చూడని కన్ను నడపదు ముందుకు నిన్ను
నిరసన చూపకు నువ్వు ఏనాటికి
పక్కవారి గుండెల నిండా చిక్కనైన వేదన నిండ
పక్కవారి గుండెల నిండా చిక్కనైన వేదన నిండ
ఏ హాయి రాదోయి నీ వైపు మరువకు అది

నమ్మకు నమ్మకు అరె నమ్మకు నమ్మకు
ఆహా నమ్మకు  నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

శీతాకాలంలో ఏ కోయిలైనా రాగం తీసేనా ఏకాకిలా
శీతాకాలంలో ఏ కోయిలైనా రాగం తీసేనా ఏకాకిలా
మురిసే పువ్వులు లేక విరిసే నవ్వులు లేక
ఎవరికి చెందని గానం సాగించునా
పదుగురి సౌఖ్యం పండే దినమే పండుగ కాదా
పదుగురి సౌఖ్యం పండే దినమే పండుగ కాదా
ఆనాడు వాసంత గీతాలు పలుకును కదా

నమ్మకు నమ్మకు అరె నమ్మకు నమ్మకు
ఆహా నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అహా కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని
కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
నీ కన్నులు మూసి మత్తులోన మెత్తగ తోసి
కలలే వలగా విసిరే చీకట్లను
నమ్మకు నమ్మకు ఈ రేయిని
అరె కమ్ముకు వచ్చిన ఈ మాయని

*******  *******   ******

చిత్రం: రుద్రవీణ
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం: యస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం

చుట్టూపక్కల చూడరా చిన్నవాడా
చుక్కల్లో చూపు చిక్కుకున్నవాడా
చుట్టూపక్కల చూడరా చిన్నవాడా
చుక్కల్లో చూపు చిక్కుకున్నవాడా
కళ్ళ ముందు కటిక నిజం
కానలేని గుడ్డి జపం
సాధించదు ఏ పరమార్థం
బ్రతుకును కానీయకు వ్యర్థం
సాధించదు ఏ పరమార్థం
బ్రతుకును కానీయకు వ్యర్థం

చుట్టూపక్కల చూడరా చిన్నవాడా
చుక్కల్లో చూపు చిక్కుకున్నవాడా

స్వర్గాలను అందుకొనాలని వడిగా గుడి మెట్లెక్కేవు
సాటి మనిషి వేదన చూస్తూ జాలి లేని శిలవైనావు
కరుణను మరిపించేదా చదువూ సంస్కారం అంటే
గుండె బండగా మార్చేదా సాంప్రదాయమంటే
కరుణను మరిపించేదా చదువూ సంస్కారం అంటే
గుండె బండగా మార్చేదా సాంప్రదాయమంటే

చుట్టూపక్కల చూడరా చిన్నవాడా
చుక్కల్లో చూపు చిక్కుకున్నవాడా

నువ్వు తినే ప్రతి ఒక మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది
గర్వించే ఈ నీ బ్రతుకు ఈ సమాజమే మలచింది
రుణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకుపోతున్నావా
తెప్ప తగలపెట్టేస్తావా యేరు దాటగానే
రుణం తీర్చు తరుణం వస్తే తప్పించుకుపోతున్నావా
తెప్ప తగలపెట్టేస్తావా యేరు దాటగానే

చుట్టూపక్కల చూడరా చిన్నవాడా
చుక్కల్లో చూపు చిక్కుకున్నవాడా
కళ్ళ ముందు కటిక నిజం
కానలేని గుడ్డి జపం
సాధించదు ఏ పరమార్థం
బ్రతుకును కానీయకు వ్యర్థం
సాధించదు ఏ పరమార్థం
బ్రతుకును కానీయకు వ్యర్థం

చుట్టూపక్కల చూడరా చిన్నవాడా
చుక్కల్లో చూపు చిక్కుకున్నవాడా

*******  *******   ******

చిత్రం: రుద్రవీణ
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం: కె.జె. యేసుదాసు, చిత్ర

లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది
లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది
కన్నుల కొలనిని ఆ…
ఉదయ రవి కిరణం మెరిసినది
ఊహల జగతిని ఆ…
ఉదయ రవి కిరణం మెరిసినది
అమృత కలశముగ ప్రతి నిమిషం
అమృత కలశముగ ప్రతి నిమిషం
కలిమికి దొరకని చెలిమిని కురిసిన
అరుదగు వరమిది

లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది

రేయి పవలు కలిపే సూత్రం సాంధ్యరాగం
కాదా నీలో నాలో పొంగే ప్రణయం
నేల నింగి కలిపే బంధం ఇంద్రఛాపం
కాదా మన స్నేహం ముడివేసే పరువం
కలల విరుల వనం మన హృదయం
కలల విరుల వనం మన హృదయం
వలచిన ఆమని కూరిమి మీరగ చేరిన తరుణం
కోటి తలపుల చివురులు తొడిగెను
తేటి స్వరముల మధువులు చిలికెను
తీపి పలుకుల చిలుకల కిలకిల
తీగ సొగసుల తొణికిన మిలమిల
పాడుతున్నది ఎద మురళి
రాగ ఝరి తరగల మృదురవళి
తూగుతున్నది మరులవని
లేత విరి కులుకుల నటనగని
వేల మధుమాసముల పూల దరహాసముల
మనసులు మురిసెను

లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది
కన్నుల కొలనిని ఆ…
ఉదయ రవి కిరణం మెరిసినది
ఊహల జగతిని ఆ…

కోరే కోవెల ద్వారం నీవై చేరుకోగ
కాదా నీకై మ్రోగే ప్రాణం ప్రణవం
తీసే శ్వాసే ధూపం చూసే చూపే దీపం
కాదా మమకారం నీ పూజా కుసుమం
మనసు హిమగిరిగ మారినది
మనసు హిమగిరిగ మారినది
కలసిన మమతల స్వరజతి పశుపతి పదగతికాగ
మేని మలుపుల చెలువపు గమనము
వీణ పలికిన జిలిబిలి గమకము
కాలి మువ్వగ నిలిచెను కాలము
పూల పవనము వేసెను తాళము
గేయమైనది తొలి ప్రాయం
వ్రాయమని మాయని మధుకావ్యం
స్వాగతించెను ప్రేమ పథం
సాగినది ఇరువురి బ్రతుకు రథం
కోరికల తారకల సీమలకు చేరుకొనె
వడివడి పరువిడి

ఉదయ రవి కిరణం మెరిసినది
ఊహల జగతిని ఆ…
లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది
కన్నుల కొలనిని ఆ…
లలిత ప్రియ కమలం విరిసినది

*******  *******   ******

చిత్రం: రుద్రవీణ
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి
గానం: యస్.పి. బాలసుబ్రహ్మణ్యం

వంటరిగా దిగులు బరువు మోయబోకు నేస్తం
మౌనం చూపిస్తుందా సమస్యలకు మార్గం
కష్టం వస్తేనేగద గుండె బలం తెలిసేది
దుఃఖానికి తలవంచితె తెలివికింక విలువేది
మంచైనా చెడ్డైనా పంచుకోను నే లేనా
ఆ మాత్రం ఆత్మీయతకైన పనికిరానా
ఎవ్వరితో ఏమాత్రం పంచుకోను వీలులేని
అంతటి ఏకాంతమైన చింతలేమిటండి

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
గుండెల్లో సుడి తిరిగే కలత కథలు
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

కోకిలల కుటుంభంలో చెడబుట్టిన కాకిని అని
అయిన వాళ్ళు వెలివేస్తే అయినానేకాకిని
కోకిలల కుటుంభంలో చెడబుట్టిన కాకిని అని
అయిన వాళ్ళు వెలివేస్తే అయినానేకాకిని

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

పాట బాట మారాలని చెప్పడమే నా నేరం
గూడు విడిచి పొమ్మన్నది నన్ను కన్న మమకారం
వసంతాల అందం విరబూసే ఆనందం
తేటి తేనె పాట పంచెవన్నెల విరి తోట
వసంతాల అందం విరబూసే ఆనందం
తేటి తేనె పాట పంచెవన్నెల విరి తోట
బ్రతుకు పుస్తకంలో ఇది ఒకటేనా పుట
మనిషి నడుచు దారుల్లో లేదా ఏ ముళ్ళ బాట
మనిషి నడుచు దారుల్లో లేదా ఏ ముళ్ళ బాట

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

ఏటి పొడవునా వసంతమొకటేనా కాలం
ఏదీ మరి మిగితా కాలాలకు తాళం
నిట్టూర్పుల వడగాలుల శృతిలో ఒకడు
కంటినీటి కుంభవృష్టి జడిలో ఇంకొకడు
మంచు వంచనకు మోడై గోడు పెట్టువాడొకడు
వీరి గొంతులోని కేక వెనుక ఉన్నదేరాగం
అనుక్షణం వెంటాడే ఆవేదన ఏ రాగం
అని అడిగిన నా ప్రశ్నకు అలిగినాప్త కోకిల
కళ్ళు ఉన్న కబోదిలా చెవులు ఉన్న బధిరుడిలా
నూతిలోని కప్పలా బ్రతకమన్న శాసనం
కాదన్నందుకు అక్కడ కరువాయెను నా స్థానం

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

అసహాయతలో దడదడలాడే హృదయ మృదంగధ్వానం
నాడుల నడకల తడబడి సాగే ఆర్తుల ఆరని శోకం
ఎడారి బ్రతుకున నిత్యం ఛస్తూ సాగే బాధల బిడారు
దిక్కు మొక్కు తెలియని దీనుల వ్యదార్ధ జీవన స్వరాలు
నిలువునా నన్ను కమ్ముతున్నాయి
శాంతితో నిలువనీయకున్నాయి
ఈ తీగలు సవరించాలి ఈ అపశృతి సరిచేయాలి
జనగీతిని వద్దనుకుంటూ నాకు నేనె పెద్దనుకుంటూ
కలలో జీవించను నేను కలవరింత కోరను నేను

నేను సైతం విశ్వవీణకు తంత్రినై మూర్ఛనలు పోతాను
నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక విచ్చి మ్రోస్తాను
నేను సైతం ప్రపంచాజ్యపు తెల్లరేకై పల్లవిస్తాను
నేను సైతం నేను సైతం బ్రతుకు పాటకు గొంతు కలిపేను
నేను సైతం నేను సైతం బ్రతుకు పాటకు గొంతు కలిపేను
సకల జగతిని శాశ్వతంగా వసంతం వరియించుదాక
ప్రతీ మనిషికి జీవనంలో నందనం వికశించుదాక
పాత పాటను పాడలేను కొత్త బాటను వీడిపోను
పాత పాటను పాడలేను కొత్త బాటను వీడిపోను
నేను సైతం నేను సైతం నేను సైతం
నేను సైతం నేను సైతం నేను సైతం

*******  *******   ******

చిత్రం: రుద్రవీణ (1988)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: మనో, యస్. పి. శైలజ, యస్.పి.బాలు

పల్లవి:
రండి రండి రండి దయ చేయండి
తమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి
రండి రండి రండి దయ చేయండి
తమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి

నే చెప్పాగా మీకు నాన్నగారి తీరు
ఆఁ… ఇష్టులైన వాళ్ళొస్తే పట్టలేని హుషారు
పలకరింపుతోనే మనసుమీటగలరు
ఉల్లాసానికి మా ఈ ఇల్లు రాచనగరు

తమరేనా సూర్య ఇలా కూర్చోండయ్యా
ఆగండి ఆగండి ఆగండి వద్దు కూర్చోకండి అక్కడ
తగిన చోటుకాదిది తమబోటి వారికీక్కడ

ఈ గదిలో నాన్నగారు వాయిదాల వరాలయ్య
గడపదాటి ఇటువస్తే వారి పేరు స్వరాలయ్య

క్లయింట్లు కంప్లైంట్లు.. క్లయింట్లు కంప్లైంట్లు మసలే ఈ గది బారు
తక్కిన నా గృహమంత గాన కళకు దర్బారు…

రండి రండి రండి రండి దయ చేయండి
తమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి

చరణం: 1
బరువు మొయ్యలేనప్పుడు కిర్రు కర్రుమంటూ
బరువు మొయ్యలేనప్పుడు కిర్రు కర్రుమంటూ
చిర్రుబుర్రులాడటం కుర్చీలకు ఆచారం
ఆత్మీయులు వచ్చినప్పుడు ఆ చప్పుడు అపచారం
వచ్చిన మిత్రులకోసం ముచ్చటగా ఉంటుందని
సంగీతం పలికించే స్ప్రింగులతో చేయించా
కచేరీలు చేసే కుర్చీ ఇది ఎలా ఉంది?
ఉఁహుహు… బావుందండి

గానకళ ఇలవేల్పుగా వున్న మా ఇంట
శునకమైనా పలుకు కనకాంగి రాగాన

ఇచట పుట్టిన చిగురు కొమ్మైనా చేవ
గాలైనా కదలాడు సరిగమల త్రోవ

రావోయ్ రా ఇదిగో ఈయనే సూర్య ఈమె నా భార్య
ఈ ఇంటికి ఎదురులేని ఏలిక నా మిస్సెస్సు
ఆర్గుమెంటు వినకుండా తీర్పిచ్చే జస్టిస్సు

చాల్లేండి సరసం ఏళ్ళు ముదురుతున్న కొద్దీ

తిడితే తిట్టేవు గాని తాళంలో తిట్టు
తకతో తకిటతోం తరికిటతోం తక తకిటతోం
స్వరాలయ్య సాంప్రదాయ కీర్తిని నిలబెట్టు

పెడతా పో పెడతా పొగపెడతా పడకపెడతా
కొత్తవాళ్ళ ముందేవిటి వేళాకోళం
ఎవరేమనుకుంటారో తెలియని మేళం

ఎవరో పరాయి వారు కాదమ్మా ఈయన
సూర్యం గారని చెప్పానే ఆయనే ఈయన

అఁహాఁ… రండి రండి రండి దయచేయండి
తరమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి

చరణం: 2
వృద్ధాప్యంతో మంచంపట్టి తాళంతప్పక దగ్గడమన్నది
అంచెలంచెలుగా సాధించిన మా తండ్రి పెంచలయ్య
ఖల్లు ఖల్లున వచ్చే చప్పుడు ఘల్లు ఘల్లున మార్చే విద్య
కాలక్షేపం వారికి పాపం ఆ నాలుగు గోడలమధ్య

ఇదిగో మా పనమ్మాయి దీని పేరు పల్లవి

దీని కూని రాగంతో మాకు రోజు ప్రారంభం
మా ఇంట్లో సందడికి ఈపిల్లే మరి పల్లవి

రండి రండి రండి దయచేయండి
తమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి

పోస్ట్ పోస్ట్… పోస్ట్ పోస్ట్…
వావిలాల వరాలయ్య BA, LLB… పోస్ట్ పోస్ట్… పోస్ట్ పోస్ట్…

మా ఇంటికి ముందున్నవి కావు రాతిమెట్లు
అడుగుపెట్టగానే పలుకు హార్మోనియం మెట్లు
రండి రండి రండి… రండి రండి రండి…

చరణం: 3
మాకు నిలయ విద్వాంసులు చిలకరాజుగారు
కీరవాణి వీరిపేరు పలుకు తేనెలూరు
నవ్వు మువ్వకట్టి ప్రతినిముషాన్నీ తుళ్ళిస్తూ
సంబరాల సీమలోకి ప్రతి అడుగు మళ్ళిస్తూ
ఇదే మాదిరి సుధామాధురి పంచడమే పరమార్థం
అదే అదే నా సిధ్ధాంతం
గానం అంటే ఒక కళగానే తెలుసు ఇన్నాళ్ళు నాకు
బ్రతుకే పాటగా మార్చినందుకు జోహారిదిగో మీకు
సంగీతంలో పాడతారనే అనుకుంటున్నా ఇన్నాళ్ళు
సంగీతంలో మాటలాడడం తా.. దా .. పద.. పద.. పద

మాటలనే సంగతులు చెయ్యడం
పని పని పనిసరి పనిసరిగా
సంగతులే సద్గతులనుకొనడం
సరిసరి సరిసరి సరిసరి సరిసరిగా సరిసరిగా
సరిగా తెలుసుకున్నాను ఈనాడు
సెలవిప్పిస్తే వెళ్ళొస్తా…  మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూంటా… ఆ.. హా…

*******  *******   ******

చిత్రం: రుద్రవీణ (1988)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: కె.జె.యేసుదాసు

పల్లవి:
ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
పంజనదీశ పాహిమాం భవానీశ సర్వేశ
పంజనదీశ పాహిమాం భవానీశ సర్వేశ
పంజనదీశ పాహిమాం భవానీశ సర్వేశ
పంజనదీశ పాహిమాం భవానీశ సర్వేశ
పంజనదీశ పాహిమాం… ఆ… ఆ… ఆ…

మానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా… ఆ… ఆ… ఆ…

చరణం: 1
కన్నుల ముందు కదులు అభాగ్యుల చేరుటే దోషమా
కన్నుల ముందు కదులు అభాగ్యుల చేరుటే దోషమా
కన్నుల ముందు కదులు అభాగ్యుల చేరుటే దోషమా
కన్నుల ముందు కదులు అభాగ్యుల చేరుటే దోషమా

మానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా ఆ.. ఆ.. ఆ..

చరణం: 2
గీష్మ తాటితవనాల సంతాపము కని గలిగి
గీష్మ తాటితవనాల సంతాపము కని గలిగి
జీవ ధారచిలుకు కార్యదీక్ష హేయమరచి
కాలమే కాల జలాలను లవణాబ్ది వివరించ
ఏముంది ఫలము దయలేని గుండె వృధా కాదా
కాలమే కాల జలాలను లవణాబ్ది వివరించ
ఏముంది ఫలము దయలేని గుండె వృధా కాదని

మానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..

*******  *******   ******

చిత్రం: రుద్రవీణ (1988)
సంగీతం: ఇళయరాజా
సాహిత్యం: సిరివెన్నెల
గానం: కె.జె.యేసుదాసు

పల్లవి:
ఆ… ఆ… ఆ… ఆ…
నీతోనే ఆగేనా సంగీతం… బిలహరి
నీతోనే ఆగేనా సంగీతం

నీతోనే ఆగేనా సంగీతం… బిలహరి
నీతోనే ఆగేనా సంగీతం
బిలహరి అని పిలవకుంటే… స్వర విలాసం మార్చుకుంటే
ఆరిపోదు గాన జ్యోతి… నీతోనే ఆగేనా సంగీతం

చరణం: 1
సాగరాల రాగహేల ఆగిపోయి మూగదౌన
సాగరాల రాగహేల ఆగిపోయి మూగదౌన
యుగాలుగా జగాన దారి చూపగ
అనంతమైన కాంతి ధారపోసిన

అఖండమై ప్రభాకరుడు జ్వలించడా నిరంతరం
అఖండమై ప్రభాకరుడు జ్వలించడా నిరంతరం

నీతోనే ఆగేనా సంగీతం…

చరణం: 2
విహంగ స్వనాల ధ్వనించు రాగం ఏది
తరంగ స్వరాల జనించు గీతం ఏది
విహంగ స్వనాల ధ్వనించు రాగం ఏది
తరంగ స్వరాల జనించు గీతం ఏది
గాలి గొంతు నేర్చుకున్న గానశాస్త్ర గ్రంథమేది
ఏ జ్ఞానం….  ఆ నాదం

పేరులేక పేదదౌన మ్రోగుతున్న వాన వీణ
పేరులేక పేదదౌన మ్రోగుతున్న వాన వీణ
అహంకరించి సాగుతున్న వేళలో
ఎడారిపాలు కాదా జ్ఞానవాహిని
వినమ్రతే త్యజించితే విషాదమే ఫలం కదా
వినమ్రతే త్యజించితే విషాదమే ఫలం కదా

నీతోనే ఆగేనా సంగీతం
మగపద నీతోనే

సరీగ రిగాప గపాద….  నీతోనే
సరిగ రిగప మగపద మగరిగస గపద మపగద దరి…  నీతోనే
పాద మగపద రిస రీగ రిగ నిదప ద
దాసరిగ దాగసరి గాపదస రీగ సరిగ రిగ పదరి … నీతోనే
సరిగ దమగరిగ దమగరి సాస సాస రీరి రీరి
సని ద సని ద పమ గ పమ గ
రిగమప గరి సనిదప ద
రిగరి దనిదప మగ సగ సగ నిదప
సని సనిద సరిగపద రిగమప దరి

నీతోనే ఆగేన సంగీతం
బిలహరి అని పిలవకుంటే
స్వర విలాసం మార్చుకుంటే.. ఆరిపోదు గాన జ్యోతి
నీతోనే ఆగేనా సంగీతం

*******  *******   ******

చిత్రం: రుద్రవీణ (1988)
సంగీతం:  ఇళయరాజా
సాహిత్యం:  సిరివెన్నెల
గానం:  యస్.పి.బాలు, మనో

పల్లవి:
ఒంటరిగా దిగులు బరువు మోయబోకు నేస్తం
మౌనం చూపిస్తుందా సమస్యలకు మార్గం
కష్టం వస్తేనే గద గుండె బలం తెలిసేది
దు:ఖానికి తలవంచితే తెలివి కింక విలువేది
మంచైనా చెడ్డైనా పంచుకోను మేలైన
ఆ మాత్రం ఆత్మీయతకైనా పనికిరానా
ఎవ్వరితో ఏ మాత్రం పంచుకోను వీలులేని
అంతటి ఏకాంతమైన చింతలేమిటండి

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

గుండెల్లో సుడి తిరిగే కలత కథలూ
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చరణం: 1
కోకిలల కుటుంబంలో చెడ బుట్టిన కాకిని అని
అయినవాళ్ళు వెలివేస్తే అయినా నేనేకాకిని
కోకిలల కుటుంబంలో చెడ బుట్టిన కాకిని అని
అయినవాళ్ళు వెలివేస్తే అయినా నేనేకాకిని

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

పాట బాట మారాలని చెప్పటమేనా నేరం
గూడు విడిచి పొమ్మన్నది నన్ను కన్న మమకారం
వసంతాల అందం విరబుసే ఆనందం
తేటి తేనె పాట పంచెవన్నెల విరితోట
వసంతాల అందం విరబుసే ఆనందం
తేటి తేనె పాట పంచెవన్నెల విరితోట

బ్రతుకు పుస్తకంలో ఇది ఒకటేనా పుట
మనిషి నడుచు దారుల్లో లేదా ఏ ముళ్ళబాట
మనిషి నడుచు దారుల్లో లేదా ఏ ముళ్ళబాట

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చరణం: 2
ఏటి పొడుగునా వసంతమొకటేనా కాలం
ఏదీ మరి మిగతా కాలాలకు తాళం
నిట్టూర్పుల వడగాలుల శృతిలో ఒకడు
కంటి నీటి కుంభవృష్టి జడిలో ఇంకొకడు
మంచు వంచెనకు మోడై గోడు పెట్టు వాడొకడు
వీరి గొంతులోని కేక వెనుక ఉన్నదే రాగం
అనుక్షణం వెంటాడే ఆవేదన ఏ నాదం
అని అడిగిన నా ప్రశ్నకు అలిగి మత్త కోకిల

కళ్ళు ఉన్న కబోదిలా చెవులు ఉన్న బధిరుడిలా
నూతిలోని కప్పలా బ్రతకమన్న శాసనం
కాదన్నందుకు అక్కడ కరువాయెను నా స్థానం

చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది
చెప్పాలని ఉంది గొంతు విప్పాలని ఉంది

చరణం: 3
అసహాయతలో దడ దడ లాడే హృదయమృదంగ ధ్వానం
నాడుల నడకల తడబడి సాగే అర్తుల ఆరని శోకం
ఎడారి బతుకుల నిత్యం చస్తూ సాగే బాధల బిడారు
దిక్కు మొక్కు తెలియని దీనుల యదార్థ జీవన స్వరాలు

నిలువునా నన్ను కమ్ముతున్నాయి శాంతితో నిలువనీయకున్నాయి
ఈ తీగలు సవరించాలి ఈ అపశృతి సరిచెయ్యాలి
జన గీతిని వద్దనుకుంటూ నాకు నేనే హద్దనుకుంటూ
కలలో జీవుంచను నేను కలవరింత కోరను నేను

నేను సైతం విశ్వవీణకు తంతినై మూర్ఛనలుపోతాను
నేను సైతం భువన ఘోషకు వెర్రి గొంతుక విచ్చి మోస్తాను
నేను సైతం ప్రపంచాధ్యపు తెల్ల రేకై పల్లవిస్తాను
నేను సైతం నేను సైతం…  బ్రతుకు బాటకు గొంతు కలిపేను
నేను సైతం నేను సైతం…  బ్రతుకు బాటకు గొంతు కలిపేను

సకల జగతిని శాశ్వతంగా వసంతం వరియించుదాకా
ప్రతి మనిషికి జీవనంలో నందనం వికసించుదాకా
పాత పాటను పాడలేను కొత్త బాటను వీడిపోను
పాత పాటను పాడలేను కొత్త బాటను వీడిపోను

నేను సైతం..  నేను సైతం..  నేను సైతం
నేను సైతం..  నేను సైతం..  నేను సైతం

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top