Sahasam Seyara Dimbaka (2015)

sahasam seyara dimbaka 2015

చిత్రం: సాహసం సేయరా డింబకా (2015)
సంగీతం: శ్రీ వసంత్
నటీనటులు: అవసరాల శ్రీనివాస్, హామీద, జ్యోతి, సమత, షకలక శంకర్,  ఎమ్.ఎస్.రెడ్డి
దర్శకత్వం: తిరుమల శెట్టి వసంత్
నిర్మాత: ఎమ్.ఎస్.రెడ్డి
విడుదల తేది: 2015

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top