Sharanu Ganesha Bhajana Lyrics

శరణు గణేశ… లిరిక్స్

పార్వతి పుత్ర శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సిద్ధి వినాయక శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విఘ్న వినాయక శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఈశ్వర పుత్ర శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

కుమార సోదర శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మూషిక వాహన శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మోదక ప్రియుడా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మునిజన వందిత శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ప్రధమ పూజితా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బ్రహ్మనామక శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ప్రమథ గణాధిప శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విఘ్న నివారక శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

విద్యా దాతా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

వినుత ప్రదాత శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సర్వ సిద్ధిప్రద శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బుద్ధి ప్రదాయక శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

భక్త పాలకా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఐశ్వర్య ప్రద శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

అగణిత గుణగత శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆశ్రిత వరదా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సుముఖ నాయకా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సుగుణ మందిరా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సకల రక్షకా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆర్త రక్షకా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

అగ్ర పూజితా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆది గణపతి శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పరమ పావనా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పరమ దయాకర శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పరమ పూజిత శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

హే లంబోదర శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

హే లంబాయా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

అసిత వదనాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సురాగ్రరాయా శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

స్థూల కంఠాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సుప్రదీపాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పాల చంద్రాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పాశ హస్తాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

పాహి గణేశ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఏక దంతాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

వామ హస్తాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మందహాసాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బుద్ధి రూపాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గణాధిపాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

వక్ర దంతాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

శూర్ప కర్ణాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

స్థూల కంఠాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సర్వేశ్వరాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గజవక్రాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గణేషాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

గౌరి నందన శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

ఆది గణపతి శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

సిద్ధి గణపతి శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

బొజ్జ గణపతి శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మహా బలాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మహా గణపతి శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

మంగళప్రదాయ శరణు గణేశ |
స్వామి గణేశ దేవ గణేశ |

జయ గణేష పాహిమాం జయ గణేష రక్షమాం ||

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

error: Content is protected !!