Siva Rama Raju (2002)

అందాల చిన్ని దేవత… లిరిక్స్

చిత్రం: శివరామరాజు (2002)
సంగీతం: ఎస్. ఎ. రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం: చిర్రావూరి విజయ్ కుమార్
గానం: శంకర్ మహదేవన్
నటీనటులు: నందమూరి హరికృష్ణ , జగపతిబాబు , వెంకట్, శివాజి, పూనమ్ సింగార్, లయ, కాంచి కౌల్ , మోనిక
దర్శకత్వం: వి.సముద్ర
నిర్మాణం: ఆర్.బి. చౌదరి
విడుదల తేది: 01.11.2002

సంతోష పడుతు శతకోటి దేవతలు పలికెను దీవెనలు
శివరామరాజులను బంధమింక వర్ధిల్లును వెయ్యేళ్లు
సంతోష పడుతు శతకోటి దేవతలు పలికెను దీవెనలు
శివరామరాజులను బంధమింక వర్ధిల్లును వెయ్యేళ్లు

అందాల చిన్ని దేవత ఆలయమే చేసి మా ఎద
అమృతమే మాకు పంచగా అంతా ఆనందమే కాదా
అనురాగం కంటి చూపులై అభిమానం ఇంటి దీపమై
బ్రతకంతా నిండు పున్నమై ముడివేసే పూర్వపుణ్యమే
కలకాలం అన్నలకు ప్రాణమై మమకారం పంచవే అమ్మవై

అందాల చిన్ని దేవత ఆలయమే చేసి మా ఎద
అమృతమే మాకు పంచగా అంతా ఆనందమే కాదా
అనురాగం కంటి చూపులై అభిమానం ఇంటి దీపమై
బ్రతకంతా నిండు పున్నమై ముడివేసే పూర్వపుణ్యమే
కలకాలం అన్నలకు ప్రాణమై మమకారం పంచవే అమ్మవై

సంతోష పడుతు శతకోటి దేవతలు పలికెను దీవెనలు
శివరామరాజులను బంధమింక వర్ధిల్లును వెయ్యేళ్లు
సంతోష పడుతు శతకోటి దేవతలు పలికెను దీవెనలు
శివరామరాజులను బంధమింక వర్ధిల్లును వెయ్యేళ్లు

పూవులెన్నొ పూచే నువ్వు నవ్వగానే
ఎండ వెన్నెలాయే నిన్ను చూడగానే
నీడపడితే బీడు పండాలి
అడుగు పెడితే సిరులు పొంగాలి

కల్మషాలు లేని కోవెలంటి ఇల్లుమాది
అచ్చమైన ప్రేమే అంది అల్లుకుంది
స్వార్ధమన్న మాటే మనసులోంచి తుడిచిపెట్టి
స్నేహబాటలోనే సాగుదాము జట్టు కట్టి
ఎన్ని జన్మలైన గంగకన్న స్వచ్ఛమైన
ప్రేమబంధమంటె మాదిలే

సంతోష పడుతు శతకోటి దేవతలు పలికెను దీవెనలు
శివరామరాజులను బంధమింక వర్ధిల్లును వెయ్యేళ్లు

అందాల చిన్ని దేవత ఆలయమే చేసి మా ఎద
అమృతమే మాకు పంచగా అంతా ఆనందమే కాదా
అనురాగం కంటి చూపులై అభిమానం ఇంటి దీపమై
బ్రతకంతా నిండు పున్నమై ముడివేసే పూర్వపుణ్యమే
కలకాలం అన్నలకు ప్రాణమై మమకారం పంచవే అమ్మవై

హే స్వాతిముత్యమల్లే పెరిగినట్టి చెల్లి
కల్పవృక్షమల్లే కరుణ చూపు తల్లి
నలక పడితే కంటిలో నీకు
కలత పెరుగు గుండెలో మాకు

అమృతాన్ని మించే మమత మాకు తోడువుంది
మాట మీద నిలిచే అన్న మనసు అండవుంది
రాముడెరుగలేని ధర్మమేదో నిలిచివుంది
కర్ణుడివ్వలేని దానమీడ దొరుకుతుంది
నేల మీద ఎక్కడైన కానరాని సాటిలేని
ఐకమత్యమంటే మాదిలే

సంతోష పడుతు శతకోటి దేవతలు పలికెను దీవెనలు
శివరామరాజులను బంధమింక వర్ధిల్లును వెయ్యేళ్లు

శ్రీ లక్ష్మీ దేవి రూపము శ్రీ గౌరి దేవి తేజము
కలిసి మా చెల్లి రూపమై వెలిసే మా ఇంటిదేవతై
సహనంలో సీత పోలిక సుగుణంలో స్వర్ణమే ఇక
దొరికింది సిరుల కానుకా గతజన్మల పుణ్యఫలముగా
కలకాలం అన్నలకు ప్రాణమై మమకారం పంచవే అమ్మవై

సంతోష పడుతు శతకోటి దేవతలు పలికెను దీవెనలు
శివరామరాజులను బంధమింక వర్ధిల్లును వెయ్యేళ్లు

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

అమ్మా భవాని… లిరిక్స్

చిత్రం: శివరామరాజు (2002)
సంగీతం: ఎస్. ఎ. రాజ్ కుమార్
సాహిత్యం: చిర్రావూరి విజయ్ కుమార్
గానం: ఎస్.పి.బాలు
నటీనటులు: నందమూరి హరికృష్ణ , జగపతిబాబు , వెంకట్, శివాజి, పూనమ్ సింగార్, లయ, కాంచి కౌల్ , మోనిక
దర్శకత్వం: వి.సముద్ర
నిర్మాణం: ఆర్.బి. చౌదరి
విడుదల తేది: 01.11.2002

ఓం శక్తి మహా శక్తి… ఓం శక్తి మహా శక్తి
అమ్మా భవాని లోకాలనేలే… ఓంకార రూపమమ్మ
తల్లీ నీ మహిమల్ని చూపవమ్మ…
అమ్మా భవాని లోకాలనేలే… ఓంకార రూపమమ్మ
తల్లీ నీ మహిమల్ని చూపవమ్మా…

ఓ ఓఓ… సృష్టికే దీపమా… శక్తికే మూలమా
సింహ రథమే నీదమ్మా… అమ్మ దుర్గమ్మా
భక్తులను దీవించుమా…
అమ్మా భవాని లోకాలనేలే… ఓంకార రూపమమ్మా
తల్లీ నీ మహిమల్ని చూపవమ్మా…

అమ్మా పసుపు కుంకుమ
చందనము పాలభిషేకం…
ఎర్రని గాజులతో పువ్వులతో
నిను కొలిచాము…

అమ్మా చందనమే పూసిన… ఒళ్ళు చూడు
అమ్మా చందనమే పూసిన… ఒళ్ళు చూడు
అమ్మ పున్నమి పుట్టిల్లు… ఆ కళ్ళు చూడు
అమ్మ ముక్కోటి మెరుపుల… మోము చూడు
అమ్మమ్మ ముగ్గురమ్మల… మూలపుటమ్మ
నీ అడుగులే కాలాలు…

అమ్మ నిప్పుల్ని తొక్కిన… నడక చూడు
అమ్మ దిక్కుల్ని దాటిన… కీర్తి చూడు
వెయ్యి సూరీళ్ళై మెరిసిన… శక్తిని చూడు
మనుషుల్లో దేవుడీ… భక్తుని చూడు
నీ పాద సేవయే… మాకు పుణ్యం
అమ్మ నీ చూపు సోకితే… జన్మ ధన్యం

అమ్మా భవాని లోకాలనేలే… ఓంకార రూపమమ్మా
తల్లీ నీ మహిమల్ని చూపవమ్మా…

ధిన్నకు ధిన్నకుతా… ధిన్నకు ధిన్నకుతా
గల గల గల గల… గల గల గల గల
ధిన్నకు ధిన్నకుతా…

గజ్జెలనే కట్టి… ఢమరుకమె పట్టి
నాట్యమే చేయుట… అమ్మకు ఇష్టమట
ఆ… ఊరే ఊగేల ఇయ్యాలి హారతి
ఊరే ఊగేల… ఇయ్యాలి హారతి
కాయలు కొట్టి… ఫలములు పెట్టి
పాదాలు తాకితే…
అడిగిన వరములు… ఇచ్చును తల్లి

చీరలు తెచ్చాం… రైకలు తెచ్చాం
చల్లంగా అందుకో…
జయ జయ శక్తి… శివ శివ శక్తి
జయ జయ శక్తి… శివ శివ శక్తి

కంచిలొ కామాక్షమ్మ… మధురలొ మీనాక్షమ్మ నువ్వే అమ్మ
కాశీలో అన్నపూర్ణవే మాతా…
శ్రీశైలంలో భ్రమరాంబ… బెజవాడ కనకదుర్గవు నువ్వే అమ్మా
కలకత్తా కాళిమాతవే మాతా…

నరకున్ని హతమార్చి… శ్రీ కృష్ణున్ని కాచి
సత్యభామై శక్తే చూపినావే…
నరలోక భారాన్ని… భూదేవై మోసి
సాటిలేని సహనం చాటినావే…

భద్రకాళీ నిన్ను… శాంత పరిచేందుకు
రుద్రనేత్రుండు శివుడైన… సరి తూగునా
బ్రహ్మకు మేధస్సు… విష్ణుకు తేజస్సు
నీ పదధూళిని… తాకగ వచ్చేనట
బ్రహ్మకు మేధస్సు… విష్ణుకు తేజస్సు
నీ పదధూళిని… తాకగ వచ్చేనట
నీ పదధూళిని… తాకగ వచ్చేనట
నీ పదధూళిని… తాకగ వచ్చేనట

***** ***** 🙏 సమాప్తం 🙏 ***** *****

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

See More Lyrics
Guppedu Manasu (1979)
error: Content is protected !!