Srinu Vasanti Lakshmi (2004)

srinu vasanti lakshmi 2004

చిత్రం: శీనూవాసంతి లక్ష్మి (2004)
సంగీతం: ఆర్.పి.పట్నాయక్
సాహిత్యం: కులశేఖర్
గానం: ఆర్.పి.పట్నాయక్, ఉష
నటీనటులు: ఆర్.పి.పట్నాయక్ , నవనీత్ కౌర్, పద్మప్రియ
దర్శకత్వం:ఇ. శ్రీనివాస్
నిర్మాత: యన్.యమ్.సురేష్
విడుదల తేది: 26.03.2004

గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
నిండు గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా

గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
నిండు గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
మా పల్లె నవ్వింది తుమ్మెదా
మల్లె పువ్వల్లె నవ్వింది తుమ్మెదా
సంబరాల వేళ తుమ్మెదా
ఊరు స్వర్గమయ్యిందమ్మ తుమ్మెదా
ఇన్ని సంతోషాలు నిండు నూరేళ్ళుంటె
ఎంత బాగుంటుందె తుమ్మెదా

గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
నిండు గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
హోయ్ తుమ్మెదా

ఆనందమె బ్రహ్మ తుమ్మెదా
మనిషికానందమె జన్మ తుమ్మెదా
కోరుకున్నదంత కళ్ళు ముందు ఉంటె
ఆనందమె కద తుమ్మెదా
ఆకాశమేమంది తుమ్మెదా
చిటికెడాశుంటె చాలంది తుమ్మెదా
అంతులేని ఆశ గొంతుదాటలేక
ఇరక పడతాదమ్మ తుమ్మెదా
ఈ నవ్వు తోడుంటె తుమ్మెదా
ఇంక కష్టాలదేముంది తుమ్మెదా

గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
నిండు గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
హోయ్ తుమ్మెదా

గోధూళి వేళల్లొ తుమ్మెదా
ఎద రాగాలు తీసింది తుమ్మెదా
కొంటె గుండెలోన సందె పొద్దు వాలి
ఎంత ముద్దుగుంది తుమ్మెదా
అందాల చిలకమ్మ తుమ్మెదా
కూని రాగాలు తీసింది తుమ్మెదా
కన్నె మూగ ప్రేమ హాయి పాటల్లోన
ఊయలూగిందమ్మ తుమ్మెదా
పుణ్యాల నోమంట తుమ్మెదా
ఈ లోకాన ఈ జన్మ తుమ్మెదా

గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
నిండు గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
మా పల్లె నవ్వింది తుమ్మెదా
మల్లె పువ్వల్లె నవ్వింది తుమ్మెదా
సంబరాల వేళ తుమ్మెదా
ఊరు స్వర్గమయ్యిందమ్మ తుమ్మెదా
ఇన్ని సంతోషాలు నిండు నూరేళ్ళుంటె
ఎంత బాగుంటుందె తుమ్మెదా

గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
నిండు గోదారి నవ్వింది తుమ్మెదా
హోయ్ తుమ్మెదా

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top