Stalin (2006)

చిత్రం: స్టాలిన్ (2006)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: పెద్దాడ మూర్తి
గానం: హరిహరన్, సాధన సర్గం
నటీనటులు: చిరంజీవి, త్రిష
దర్శకత్వం: ఎ. ఆర్.మురగదాస్
నిర్మాత: కె.నాగేంద్ర బాబు
విడుదల తేది: 20.09.2006

పల్లవి:
సిగ్గుతో ఛీ ఛీ… చీరతో పేచీ
ఆపినా ఆగునా ప్రేమపిచ్చి
వద్దకే వచ్చి బుగ్గలే గిచ్చి
ఆపదే తీర్చనా ముద్దులిచ్చి
కన్నులే కాచి వెన్నెలై వేచి
నిన్నిలా చూసి నన్ను ఇచ్చేసి
లాలించి చూపించు నీలో రుచి

చరణం: 1
పూవై పూచి తేనే దాచి వచ్చా నేరుగా
ఆచి తూచి నిన్నే కాచి నాదంటానుగా
నిన్నే మెచ్చి చేయే చాచి
అందించానుగా
నువ్వే నచ్చి అన్నీ మెచ్చి ఉన్నానింతగా
నిదురే కాచి నిను గెలిచి
నిదురే లేచి ఎద తెరిచి
ప్రేమించే దారి చూపించి

చరణం: 2
ఈడై వచ్చి పెంచే పిచ్చి మోసా జాలిగా
నువ్వే నాకు తోడై తోచి నన్నే పంచగా
ఆలోచించి ఆలోచించి చేరా సూటిగా
ఒళ్లోకొచ్చి వడ్డించాలి నిన్నే విందుగా
మనసందించా మైమరచి
మనసావాచా నిను వలచి
కవ్వించే కానుకందించి

********  ********  ********

చిత్రం: స్టాలిన్ (2006)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: సుద్దాల అశోక్ తేజ
గానం: యస్.పి.బాలు

సూర్యుడే సెలవని అలసి పోయేనా..
కాలమే శిలా వలె నిలిచి పోయేనా.
మనిషి మనిషి ని కలిపిన ఓ ఋషి
భువీ ని చేరితని నిలేపెను నీ కృషి

మహాశయా విధి పదే తరిమేర
మహోష్ణమే రూదిరమే మణిగేరా.
ఆగి పోయేనా త్యాగం కదా
ఆదమరిచేనా దైవం వృధా..

ఆకాశం నినుగని పేరిసిపోతుంది
నెల నీ అడుగుకై ఎదురు చూసింది
చినుకు చినుకు కురిసెను నీ కల
మనసు మనసున రాగిలేను జ్వలలా…
తుఫాను లా ఏగిసేని ప్రవచనం
తపో జ్వాలా కదిలెని ఈ యువ జనం
పంచ బూతలే తోడె సదా
పంచ ప్రాణాలే రవ పదా

ఓం ఓం … త్రయంబకం గజ మాహే
సుధంధిం పుష్ప్ వర్దనం

స్వార్దమే పుడమి పై పరుగు తీస్తుంటే
ధుర్ధూ లే అసూరలై ఉరాకలెస్తుంటే
యుగం యుగమునా వెలిసెను దేవుడు
జగం జగముని నడిపిన దీరుడు
మహోదాయ ఆది నువే అనుకోని
నిరీక్ష తో నిలిచేనీ జనగని
మేలుకో రాదా మా దీపమై
ఏలుకొరాదా మా బందమై

********  ********  ********

చిత్రం: స్టాలిన్ (2006)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: శంకర్ మహదేవన్

పరారె పరారె ప ప ప పరారె
బండెక్కి బయం పరారె
చలొ రెయ్ చలొ రెయ్ చిందెసి చలొరెయ్
పందెం లొ జయం కరారె
గుండె నరం లొకె
దమ్ము రసం పంపి
కండ బలం లొనె
నిప్పు గుండం నింపి
సల సల రావొఇ ఓ సైనికుడై రావొఇ
సలాం సలాం కొట్టి నీ సెవకులవుతామొయి
ఇలంటొళ నుండి ఓ సైనికుడొస్తడొఇ
అలంటొళ నుండి నీ సెవకుడవుతడొఇ

Peace for the nation and peace for the people
jana gana mana together we say
అందరు కలిసి ఈ దెశం కొసం చెతులు కలిపింద either way

రామ బాణమంటె నీ ఆలొచనె
రావనుడు అంతె మరి నీలొ చెడె
అంజనెయుడంటె అరెయ్ నీ సహనమె
అసలు దెయ్యమంటె నీ కొపమె
చెదు నీ వెంటనె వెంటాడి చంపరా
సహనం వెటు తొ కొపన్నె తెంపరా
మీసం మెలిక తిప్పి ముందుకెయ్యరా
మొసం మక్కెలిరిచి ముందరైయరా
అన్నవెళ్ళె రూటు నీ నమ్మడమె rightu
నమ్మకమె ఆయుదమై నవ్వుతు నువ్వచవంటె

తొటివారికొసం చేయి అందివ్వర
ఆదుకున్న సాయం నిను దీవించు రా
దీపమల్లె నువ్వె నీ చూపివ్వర
రెండు సార్లు మొత్తం నువ్వు జీవించర
రక్తం పంచిన కన్నొళ్ళె తెరుగా
రక్తం ఇచ్చిన నిన్నె చుస్తరుగా
పదర పంబ రెపి సంబరం గా
స్వార్దం వెన్ను తై స్వామిరంగ
ఎక్కడిది బాసు నీ పలుకు కు ఈ పంచు
వెండితెర ముందరల వెన్నుతట్టె fans ఈ ఉంటె

********  ********  ********

చిత్రం: స్టాలిన్ (2006)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ
గానం: రంజిత్, మహాలక్ష్మి అయ్యర్

గొగొ గోవా మగువా గొపెమ్మకు మోడల్ నువ్వ
ఆజ అంధ్ర మగడా గోరింకల లీడర్ నువ్వ
లెక లెక పిలిచాక ఆగలెనుగా
ఆగలెక వలచగా ఒక్కసారిగా
Do u know మెగదలదాక
Do u know హై సోకు తిన్న
Do u know హైజాకు అయ్య
ఓ… ఓయె
Do u know నీ పిచ్చి చుసా
Do u know వైజస్గు వెళ్ళ
Do u know వైద్యాని తెచ్చ
ఓ… ఓయె

All your love,give me now
Need some more,dont u know
Thats with me,to the beat
టక తైత తైత తైతూ
శంఝొ నా సంఝొ నా సాగుతున్న సావసనా
స్వప్నలీ సత్యలై సులువుగ దొరుకును కద
చినదాన నువ్విల చంగుమన్న ఈ సమయనా
ఎంతైనా సొమ్మున్న కనులకు చులకన కద
కులుకులొనె కలకనాలొయి నిన్నె కలిసాక
కలికి ఈడె తళుకుమందొయి నీతొ గడపక
Do u know నినుచుసినానె
Do u know పనిముసినానె
Do u know పెనవెసినానె
ఓ… ఓయె

సున్లోన సున్లోన సూటిపోటి చుపుల్లోనా
నా అందం నా సొంతం అటు ఇటు అదిరెను కద
నజరాన నేరుగా అందుకున్న ఆనందాన
నీలోన థిల్లన తికమక తెలిపెను కద
సిలుకు బొమ్మ చిలక కొమ్మ నిన్నె పట్టుకొనా
కసురుకున్న కలుపుకుంటు కానె కొట్టుకొనా
Do u know నిను కొరినానొయి
Do u know దరి చెరినానొయి
Do u know మితి మీరినానొయి

********  ********  ********

చిత్రం: స్టాలిన్ (2006)
సంగీతం: మణిశర్మ
సాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్
గానం: యస్.పి.బాలు, సునీత

హెయ్ తోబారే తోబా తేరీతో మే తోబా

ఓణీలో సోనీ శోభ బాగుంది హాయ్ రబ్బా
గుండెల్లో పెళ్లి నావ కళ్ళల్లో ఉందోయబ్బా హేయ్
హెయ్ తౌబారే తౌబా – వయ్యారి గుడ్లగూబ
హె తౌబా మళ్ళీ తౌబా – ఓయమ్మో అంత డాబా
హె తౌబా తౌబా తౌబా – గుయ్యందే గుండె గుబా
హెయ్ తౌబారే త్వరలోనే బాజాలమ్మో
సింధురి సింగారి సిద్దంగుండమ్మో
పుత్తూరి తైలాలే పడతాడమ్మో
నండూరి బంగారి బద్రంగుండమ్మో
తండూరి గుండల్లే చుడతాడమ్మో

చరణం: 1
గుభాళించన గులాబివలే ఇలా పూల గాలాలు వేసేయ్నా
ప్రయోగించకే ప్రతీ సోకుని భరాయించ లేవమ్మ నా ధన్ ధనా
పోని ఏం చెయ్యమంటావు చెప్పేసేయ్ రబ్బా
బిజిలీ గడి బిజిలీ గడి ఇక గజిబిజి భజనల అలజడి
పోను పోను నువ్వే నేర్చుకుంటావోయబ్బా –  రబ్బా

హెయ్ తౌబారే తౌబా – వయ్యారి గుడ్లగూబ
హె తౌబా మళ్ళీ తౌబా – ఓయమ్మో అంత డాబా
హె తౌబా తౌబా తౌబా – గుయ్యందే గుండె గుబా
హెయ్ తౌబారే త్వరలోనే బాజాలమ్మో
సింధురి సింగారి సిద్దంగుండమ్మో
పుత్తూరి తైలాలే పడతాడమ్మో
నండూరి బంగారి బద్రంగుండమ్మో
తండూరి గుండల్లే చుడతాడమ్మో

చరణం: 2
నీ ఆవేసఖ నీ గారాలలో ధగా చేసుకో దాగి నాలోనే
దిగాలెందుకే దిగా ముందుకే తగాదాల భోగాలు చూపేందుకే
ఇంక నా బెంగ లావంగా మారిందోరబ్బా
బిజిలీ గడి బిజిలీ గడి ఇక గజిబిజి భజనల అలజడి
ఇంకె నీ పొంగు ఆపంగ వీళ్ళేదోయబ్బా రబ్బా

హెయ్ తౌబారే తౌబా – వయ్యారి గుడ్లగూబ
హె తౌబా మళ్ళీ తౌబా – ఓయమ్మో అంత డాబా
హె తౌబా తౌబా తౌబా – గుయ్యందే గుండె గుబా
హెయ్ తౌబారే త్వరలోనే బాజాలమ్మో
సింధురి సింగారి సిద్దంగుండమ్మో
పుత్తూరి తైలాలే పడతాడమ్మో
నండూరి బంగారి బద్రంగుండమ్మో
తండూరి గుండల్లే చుడతాడమ్మో

Previous
Anji (2004)

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top Reviews

See More Lyrics
Mogudu Kaavali (1980)
error: Content is protected !!