Tag: Alluri Seetarama Raju

Alluri Seetarama Raju (1974)

చిత్రం: అల్లూరి సీతారామరాజు (1974)సంగీతం: పి.ఆదినారాయణ రావుసాహిత్యం: డా౹౹. సి. నారాయణ రెడ్డిగానం: పి.సుశీలనటీనటులు: కృష్ణ

adbanner