Tag: Amma Koduku

Amma Koduku (1993)

చిత్రం: అమ్మ కొడుకు (1993)సంగీతం: ఇళయరాజాసాహిత్యం: వేటూరిగానం: యస్. పి. బాలు, చిత్రనటీనటులు: రాజశేఖర్దర్శకత్వం: క్రాంతి

adbanner