Tag: Ammo! Okato Tareekhu

Ammo! Okato Tareekhu (2000)

చిత్రం: అమ్మో ఒకటోతారీకు (2000)సంగీతం: వందేమాతరం శ్రీనివాస్సాహిత్యం: భువనచంద్రగానం: ఉదిత్ నారాయణ్ , మహాలక్ష్మి అయ్యర్నటీనటులు:

adbanner