Tag: Appu Chesi Pappu Koodu

Appu Chesi Pappu Koodu (1959)

చిత్రం: అప్పుచేసి పప్పుకూడు (1959)సంగీతం: సాలూరి రాజేశ్వరరావుసాహిత్యం: పింగళి నాగేశ్వరరావు (All Songs)గానం: ఎ. యమ్.రాజా,

adbanner