చిత్రం: బహుదూరపు బాటసారి (1983)సంగీతం: రమేష్ నాయుడుసాహిత్యం: దాసరి నారాయణ రావుగానం:  పి.సుశీలనటీనటులు: నాగేశ్వరరావు, సుజాతదర్శకత్వం: దాసరి నారాయణ రావునిర్మాత: దాసరి నారాయణ రావువిడుదల తేది: 16.05.1983...
error: Content is protected !!