చిత్రం: భలే మంచి రోజు  (2015)సంగీతం: సన్నీ ఎమ్.ఆర్సాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: సుధీర్ బాబు, వామిక (తొలిపరిచయం), సాయికుమార్దర్శకత్వం: టి. శ్రీరామ్ ఆదిత్యనిర్మాతలు: విజయ్ చిల్లా, శశి దేవి రెడ్డివిడుదల...
error: Content is protected !!