చిత్రం: ప్రియా..ప్రియతమా (2011)సంగీతం: విద్యాసాగర్సాహిత్యం: భువనచంద్రగానం: టిప్పునటీనటులు: భరత్, తమన్నా, సపన్ శరన్దర్శకత్వం: ఆర్. కన్నన్నిర్మాత: భద్రకాళివిడుదల తేది: 16.09.2011 ఎదనింగీ మేఘమే తానూస్వరగంగా రాగమే తానూపగలొచ్చే...
చిత్రం: ప్రేమిస్తే (2005)సంగీతం:  జోష్వా శ్రీధర్సాహిత్యం: వేటూరిగానం: హరిచరన్, హరిణి సుధాకర్నటీనటులు: భరత్, సంధ్యాదర్శకత్వం: బాలాజీ శక్తివేల్నిర్మాత: సురేష్ కొండేటివిడుదల తేది: 12.10.2005 ఏ దూర తీరాలు...
చిత్రం: బాయ్స్ (2003)సంగీతం: ఏ. ఆర్.రెహమాన్సాహిత్యం: ఏ.ఎమ్. రత్నం & శివగణేష్గానం: లక్కీ ఆలీ , వసుందరా దాస్, ప్లాసినటీనటులు: సిద్దార్ధ్, జెనిలియా, భరత్ , నకుల్,...
చిత్రం: యువసేన (2004)సంగీతం: జెస్సి గిఫ్ట్సాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రిగానం: జెస్సి గిఫ్ట్, హాయ్ రబ్బా స్మితనటీనటులు: భరత్, శర్వానంద్, కిషోర్, పద్మకుమార్, రేవతి, గోపికదర్శకత్వం: జయరాజ్నిర్మాత: స్రవంతి...
error: Content is protected !!