చిత్రం: మనదేశం (1949)సంగీతం: ఘంటసాలసాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: సి. కృష్ణవేణి, చిత్తూరు. వి.నాగయ్య, సి.హెచ్. నారాయణరావు, యన్.టి.రామారావుదర్శకత్వం: ఎల్.వి.ప్రసాద్నిర్మాత: సి.కృష్ణవేణివిడుదల తేది: 24.11.1949 (ఈ సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లు గా ...
error: Content is protected !!