చిత్రం: ఐతే (2003)సంగీతం: కళ్యాణి మాలిక్సాహిత్యం: సిరివెన్నెలగానం: కళ్యాణి మాలిక్నటీనటులు: శశాంక్, జనార్ధన్, మోహిత్, చద్దా, అభిషేక్, సింధూతులనిదర్శకత్వం: చంద్రశేఖర్ యేలేటినిర్మాత: గంగరాజు గుణ్ణంవిడుదల తేది: 11.04.2003...
చిత్రం: ప్రయాణం (2009)సంగీతం: మహేష్ శంకర్సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్గానం: స్మిత, మహేష్ శంకర్, శ్రీరామ చంద్రనటీనటులు: మనోజ్ మంచు, పాయల్ గోష్దర్శకత్వం: చంద్రశేఖర్ యేలేటినిర్మాత: సీత యేలేటివిడుదల...
చిత్రం: ఒక్కడున్నాడు (2007)సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణినటీనటులు: గోపిచంద్ , నేహా జుల్కాదర్శకత్వం: చంద్రశేఖర్ యేలేటినిర్మాత: చెర్రీవిడుదల తేది: 03.03.2007 చిత్రం: ఒక్కడున్నాడు (2007)సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణిసాహిత్యం: అనంత్ శ్రీరామ్గానం: శ్రేయ...
చిత్రం: సాహసం (2013)సంగీతం: శ్రీ (కొమ్మినేని శ్రీనివాస చక్రవర్తి)సాహిత్యం: అనంత శ్రీరామ్గానం: కార్తిక్ , గీతామాధురినటీనటులు: గోపిచంద్ , తాప్సిదర్శకత్వం: చంద్రశేఖర్ యేలేటినిర్మాత: బి. వి.యస్. ఎన్.ప్రసాద్విడుదల...
చిత్రం: అనుకోకుండా ఒక రోజు (2005)సంగీతం: యమ్.యమ్.కీరవాణిసాహిత్యం: సిరివెన్నెలగానం: స్మితనటీనటులు: జగపతిబాబు, ఛార్మి కౌర్, శశాంక్దర్శకత్వం: చంద్రశేఖర్ యేలేటినిర్మాత: గంగరాజు గుణ్ణంవిడుదల తేది: 30.06.2005 ఎవరైనా చూసుంటారా...
error: Content is protected !!