చిత్రం: బ్లేడ్ బాబ్జి (2008)సంగీతం: కోటిసాహిత్యం: సుద్దాల అశోక్ తేజగానం: యన్. సి.కారుణ్యనటీనటులు: అల్లరి నరేష్ , సయాలి భగత్ , రుతికమాటలు (డైలాగ్స్): సతీష్ వెగేస్నకథ,...
చిత్రం: కెవ్వు కేక (2013)సంగీతం: భీమస్ సెసిరోలెసాహిత్యం:  భీమస్ సెసిరోలెగానం: సునిధి చౌహన్ , భీమస్ సెసిరోలె , నరేంద్ర, శరణ్నటీనటులు: అల్లరి నరేష్  షర్మిల మన్ద్రేదర్శకత్వం:...
error: Content is protected !!