చిత్రం: ఈనాడు (2009)సంగీతం: శృతిహాసన్సాహిత్యం:గానం:నటీనటులు: కమల్ హాసన్, వెంకటేష్దర్శకత్వం: చక్రి తోలేటినిర్మాతలు: కమల్ హాసన్ , యస్. చంద్ర హాసన్, రోన్ని స్క్రూ వాలావిడుదల తేది: 19.09.2009...
చిత్రం: ఈనాడు  (1982)సంగీతం: జె. వి.రాఘవులుసాహిత్యం:గానం: యస్.పి.బాలు , యస్.జానకినటీనటులు: కృష్ణ , రాధికదర్శకత్వం: పి.సాంబశివరావునిర్మాత: జి.హనుమంతరావువిడుదల తేది: 17.12.1982 ( ఇది కృష్ణ గారి 200...
error: Content is protected !!