చిత్రం: బ్లాక్ టైగర్ (1989)సంగీతం: రాజ్-కోటినటీనటులు: రమేష్ బాబు, భానుప్రియదర్శకత్వం: దాసరి నారాయణరావునిర్మాత: జి.ఆదిశేషగిరి రావువిడుదల తేది: 1989...
చిత్రం: పాడిపంటలు  (1976)సంగీతం: కె. విమహాదేవన్సాహిత్యం: శ్రీ శ్రీ , ఆత్రేయ, కొసరాజు, సి.నారాయణ రెడ్డి, మోదుకూరి జాన్సన్గానం: యస్.పి.బాలు, పి.సుశీల, యల్. క్ర్.ఈశ్వరి, వసంతనటీనటులు: కృష్ణ...
చిత్రం: మోసగాళ్లకు మోసగాడు (1971)సంగీతం: పి. ఆదినారాయనరావుసాహిత్యం:అప్పలా చారిగానం: యస్.ఫై.బాలు, యల్. ఆర్. ఈశ్వరినటీనటులు: కృష్ణ , విజయనిర్మలదర్శకత్వం: కె. యస్. ఆర్. దాస్నిర్మాత: జి.ఆదిశేషగిరి రావువిడుదల...
error: Content is protected !!