చిత్రం: పూజా (1975)సంగీతం:  రాజన్ – నాగేంద్రసాహిత్యం: దాశరధిగానం: యస్.పి.బాలు, వాణి జయరాంనటీనటులు: రామకృష్ణ, మంజుల , వాణిశ్రీదర్శకత్వం: మురగన్ కుమారన్నిర్మాతలు: యమ్.మురగన్, యమ్. కుమారన్, యమ్.శరవణన్,...
error: Content is protected !!