చిత్రం: 24 కిస్సెస్ (2018)సంగీతం: జాయ్ బారువసాహిత్యం: రామజోగయ్య శాస్త్రిగానం: రోహిత్, కావ్యా కుమార్నటీనటులు: అదిత్ అరుణ్, హెబ్బా పటేల్దర్శకత్వం: అయోధ్య కుమార్నిర్మాత: గిరిధర్ మామిడిపల్లివిడుదల తేది:...
చిత్రం: లక్ష్మీ రావే మా ఇంటికి (2014)సంగీతం: కె. యమ్. రాధాకృష్ణసాహిత్యం: భాస్కరబాట్లగానం: కె. యమ్. రాధాకృష్ణనటీనటులు: నాగ చౌర్య , అవికా గోర్దర్శకత్వం: నంద్యాల రవినిర్మాత:...
error: Content is protected !!