చిత్రం: గీతాంజలి (1989)సంగీతం: ఇళయరాజాసాహిత్యం: వేటూరిగానం: యస్. పి. బాలునటీనటులు: నాగార్జున, గిరిజా షెట్టర్దర్శకత్వం: మణిరత్నంనిర్మాతలు: సి. ప్రవీణ్ కుమార్ రెడ్డి, పి.ఆర్.ప్రసాద్, సి.యల్. నరసా రెడ్డివిడుదల...
error: Content is protected !!