చిత్రం: గూండా రాజ్యం (1989)సంగీతం: కె.చక్రవర్తిసాహిత్యం:గానం: యస్.పి.బాలు, యస్.జానకినటీనటులు: కృష్ణ , విజయశాంతిదర్శకత్వం: కోడి రామకృష్ణనిర్మాత: సి. వెంకట్రాజు , జి.శివరాజువిడుదల తేది: 02.03.1989 చక్కని గాజుల్ని...
error: Content is protected !!