ఒరేయ్ ఆంజనేయులు.. లిరిక్స్ అయ్యోలు.. అమ్మోలు..ఇంతేనా బ్రతుకు హొ.. హొ.. హొ..ఆహాలూ.. ఓహొలూ…ఉంటాయి వెతుకు.. హ.. హ.. హ… నువ్ ఆకాశానికి చిల్లెట్టేంత డేంజరువా..స్పెసంతా ఇరుకైపోయేటంత ట్రాఫిక్కువా…...
చిత్రం: గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ (2017)సంగీతం: హర్షవర్ధన్సాహిత్యం: శ్రీమణిగానం: హర్షవర్ధన్నటీనటులు: శ్రీముఖి , మురళి కృష్ణ,  కిషోర్దర్శకత్వం: హర్షవర్ధన్నిర్మాత: బగాడి అంజిరెడ్డివిడుదల తేది: 2017 నిజమా  నమ్మ...
error: Content is protected !!